Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / 142 προσλήψεις στην καθαριότητα στις Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ)

142 προσλήψεις στην καθαριότητα στις Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ)

Αιτήσεις για 142 θέσεις στις Οδικές Συγκοινωνίες (ΟΣΥ)

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 142 ατόμων για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών περιστάσεων της Ο.ΣΥ Α.Ε που εδρεύει στον Νομό Αττικής ανακοίνωσε η Ο.ΣΥ. Α.Ε. Ειδικότερα, οι θέσεις θα καλυφθούν από:

 

  • 142 Καθαριστές/στριες

 

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗ ΑΥΤΩΝ

Η σειρά κατάταξης μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με βάση τα ακόλουθα κριτήρια:

 1. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (από 4 έως 6 μήνες)
 2. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 3. ΤΡΙΤΕΚΝΟΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΤΡΙΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 4. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (από 1 έως 3)
 5. ΓΟΝΕΑΣ Ή ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
 6. ΒΑΘΜΟΣ ΒΑΣΙΚΟΥ ΤΙΤΛΟΥ [Δεν βαθμολογείται όταν απαιτείται τίτλοςΥπογρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ)]
 7. ΕΜΠΕΙΡΙΑ [συνολικός γρόνος απασγόλησης έως 240 μήνες]
 8. Κτηθείσα σε κτίρια ή Υπηρεσίες του ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)
 9. Στον ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ (έως 120 μήνες)
 10. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 50%
 11. ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΓΟΝΕΑ, ΤΕΚΝΟΥ, ΑΔΕΛΦΟΥ Ή ΣΥΖΥΓΟΥ

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό εντυπο ασεπ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αργή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, Τ.Κ. 18233 απευθύνοντάς την στη Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού, (τηλ. επικοινωνίας: 210-4270796).

Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της να γίνει στο κατάστημα της υπηρεσίας μας καθώς και στο χώρο των ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, στον οποίο εδρεύει υπηρεσία, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

πηγη

Loading...
loading...

Δείτε επίσης

ΥΠΕΣ: 35 εκατ. ευρώ στις Περιφέρειες για μεταφορά μαθητών (απόφαση)

Συνολικό ποσό 35.000.000 ευρώ κατανέμει στις Περιφέρειες της χώρας το υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *