Έρευνα ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ: Η πανδημική κρίση διευρύνει τις ανισότητες


Η πανδημία τείνει να πλήττει περισσότερο τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα που έχουν χαμηλότερο εκπαιδευτικό και οικονομικό υπόβαθρο, κάτι που επηρεάζει τόσο τις απόψεις τους για το υγειονομικό σκέλος της κρίσης, όσο και για το οικονομικό, αλλά και σε σχέση με τους μετασχηματισμούς που φαίνεται πως προκαλεί η πανδημική κρίση.

Αυτό αναφέρει το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ) ως γενικό συμπέρασμα που προέκυψε από έρευνα της συνομοσπονδίας στο πλαίσιο της διερεύνησης των επιπτώσεων της πανδημίας στην οικονομία και την κοινωνία στην χώρας μας.

Το ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ διεξήγαγε την έρευνα γνώμης μέσω του κοινωνικού δικτύου Facebook, ήταν πολυθεματική και έγινε σε δείγμα 4.122 ατόμων το διάστημα μεταξύ 29 Δεκεμβρίου 2020 και 27 Ιανουαρίου 2021.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση