Έρχονται τα φορολογικά κίνητρα για τους «Επενδυτικούς Αγγέλους»


Την προσέλκυση μεγαλύτερου επενδυτικού ενδιαφέροντος για νέες, καινοτόμες επιχειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα βήματα τους εκτιμάται ότι θα φέρει η θέσπιση φορολογικών κινήτρων (angel investors), τα οποία τέθηκαν σε ισχύ με την υπογραφή της σχετικής κοινής υπουργικής απόφασης.

Η εν λόγω ΚΥΑ, την οποία υπογράφουν ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Χρίστος Δήμας, ο υφυπουργός Οικονομικών, Απόστολος Βεσυρόπουλος και ο διοικητής της Α.Α.Δ.Ε, Γεώργιος Πιτσιλής, περιγράφει τους όρους και τις προϋποθέσεις για τον χαρακτηρισμό φορολογούμενου – φυσικού προσώπου ως «Επενδυτικού Αγγέλου» (Angel Investor). Παράλληλα, του αναγνωρίζει το δικαίωμα έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα για επενδύσεις σε νεοφυή επιχείρηση που είναι εγγεγραμμένη στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων – Elevate Greece.

Πιο συγκεκριμένα, με την απόφαση, καθορίζονται ο τρόπος, ο χρόνος και τα χαρακτηριστικά της εισφοράς του κεφαλαίου, η διαδικασία έκπτωσης από το φορολογητέο εισόδημα του «Επενδυτικού Αγγέλου», η διενέργεια ελέγχων για την διαπίστωση της τήρησης των προβλεπόμενων υποχρεώσεων των «Επενδυτικών Αγγέλων» και των νεοφυών επιχειρήσεων αναφορικά με την ορθή εφαρμογή του άρθρου 70Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ), όπως αυτό προστέθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 49 του ν. 4712/2020.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση