Αναστολή συμβάσεων εργασίας: Οι προθεσμίες υποβολής για τον Μάιο


Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Εργασίας οι ειδικές προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζομένων και ορθών επαναλήψεων για τον Μάιο που αφορούν συγκεκριμένες περιπτώσεις.

Ειδικότερα:

Α. Από Δευτέρα 24/5/2021 και έως την Πέμπτη 27/5/2021, το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ είναι διαθέσιμο για υποβολή δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Μάιο 2021, οι οποίες μπορούν να αφορούν είτε όλο τον μήνα Μάιο είτε μέρος αυτού, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Β της με αριθμ. πρωτ. 28631/14-5-2021 (Β’ 2012) κοινής υπουργικής απόφασης, για τις ακόλουθες περιπτώσεις επιχειρήσεων:Source link

realhosting
loading...

Απάντηση