888 ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 273 ατόμων σε δήμους, ΑΕΙ, ΔΕΗ, ΕΦΑ (λίστα) | Kontasas
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 273 ατόμων σε δήμους, ΑΕΙ, ΔΕΗ, ΕΦΑ (λίστα)

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις 273 ατόμων σε δήμους, ΑΕΙ, ΔΕΗ, ΕΦΑ (λίστα)

Τις 273 θέσεις που είναι ανοιχτές σε δημόσιες υπηρεσίες για προσλήψεις προσωπικού με διαδικασίες που επιβλέπονται από το ΑΣΕΠ, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.
Συνοπτικά:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δ. Μονεμβασιάς»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς» (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.), που εδρεύει στη Νεάπολη της ΠΕ Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών, Σπήλαιο Καστανέας Μονεμβασίας Λακωνίας Πελοποννήσου

1ΔΕ Συνοδός Επισκεπτών, Ναυτικό Μουσείο Νεάπολης και Γεωπάρκο Αγ. Νικολάου Μονεμβασίας Λακωνίας Πελοποννήσου, (O/η προσληφθείς/είσα θα απασχολείται 3 ημέρες στο Ναυτικό Μουσείο Νεάπολης και 2 ημέρες στο Γεωπάρκο Αγ. Νικολάου).

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Παιδείας & Περιβάλλοντος Δήμου Μονεμβασιάς» (Κ.Ε.Π.ΠΕ.Δ.Μ.),

Πλατεία Ηρώων 4, Τ.Κ. 230 53, Νεάπολη Λακωνίας Πελοποννήσου, (υπόψη κου Θ. Κωστάκου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27343 60115.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-11-2018 έως και 03-12-2018

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου (ΕΛΚΕ/ΕΜΠ), που εδρεύει στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου της Περιφέρειας Αττικής, στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ (ΕΠΕΘΣ) – EUROFUSION» με κωδικό ΕΛΚΕ ΕΜΠ 63/2243-00 και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή κ. Ιωάννη Κομίνη, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτου», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου διάρκειας (01-01-2019 έως και 31-12-2019) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης, ενός (1) ατόμου – Έκτακτου Προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ  Οικονομολόγος με κωδικό θέσης (01), ΕΜΠ, Ζωγράφου Αττικής.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Ειδική οικονομική και τεχνική υποστήριξη σε διοικητικά θέματα του Εθνικού και Ευρωπαϊκού (HORIZON 2020 / EUROfusion) Προγράμματος Ελεγχόμενης Θερμοπυρηνικής Σύντηξης. Διάχυση πληροφορίας σχετιζόμενης με τους κανόνες οικονομικής διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Κοινοπραξίας και αποδελτίωση των σχετικών με τα προγράμματα αυτά αποφάσεων (προϋπολογισμοί και οικονομικοί διαχειριστικοί κανόνες). Σύνταξη προϋπολογισμών και απολογισμών.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ

– Πτυχίο ΑΕΙ Οικονομολόγου.

 Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις προτάσεις τους (έντυπη πρόταση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά αποκλειστικά με συστημένη επιστολή στην παρακάτω διεύθυνση:

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Πρωτόκολλο, Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Τ.Κ. 157 80, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου Αττικής, με αναγραφή στο φάκελο τα εξής:

1.)Η ένδειξη για το Έργο: «ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ ΘΕΡΜΟΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΞΗΣ (ΕΠΕΘΣ) – EUROFUSION» με κωδικό ΕΛΚΕ 63/2243-00 και με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Ε.Μ.Π. κ. Ιωάννη Κομίνη.

2) Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: 53799/19-11-2018 και ο κωδικός της θέσης.

3) Το ονοματεπώνυμο του υποψηφίου και ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: +30 210 7721690 (10.00π.μ.-17.00μ.μ.) ή /και στην ηλεκτρονική διεύθυνση: gkomin@central.ntua.gr (κ. Ιωάννης Κομίνης).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 03-12-2018

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 450/12-11-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τριών (3) ατόμων  στις θέσεις ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ  ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ

3 Καθηγητές για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου:

1)(Θ171) Ορθοδοξία & Ευρώπη. Κοινωνιολογική διερεύνηση

2)(ΜΥ2) Ειδικά θέματα Βυζαντινής Μουσικολογίας

3)(ΚΔ37) Ζητήματα γλώσσας και ερμηνείας της Καινής Διαθήκης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας ( τα δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων,  Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων σπουδών και το Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 996680 (Γραμματεία του Τμήματος Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-11-2018 έως και 28-11-2018

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 126/13-11-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά δύο (2) ατόμων  στις θέσεις ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

2 Καθηγητές για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου:

1)Θεωρίες Παιγνίων και Διαμόρφωση Στρατηγικής

2)Ανατολική Μεσόγειος: Σύγχρονη Διπλωματία και Πολιτική.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών (τα δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων,  Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων σπουδών και το Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 995397 (Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  19-11-2018 έως και  28-11-2018

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 427/12-11-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τριών (3) ατόμων  στις θέσεις ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ

3 Καθηγητές για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου:

1) «Φαρμακευτική Χημεία (οργανομεταλλικών ενώσεων και ορμονών)» εξάμηνο)

2) «Οργανική Φαρμακευτική Χημεία ΙΙ»

3) «Οργανική και Ραδιοφαρμακευτική Χημεία» 4) «Φαρμακολογία ΙΙ»

5) «Κλινική Φαρμακολογία και Θεραπευτική»

6) «Γενική Φαρμακευτική Τεχνολογία»

7) «Φαρμακευτική Ανάλυση ΙΙ».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος  Φαρμακευτικής (τα δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων,  Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων σπουδών και το Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 997613 (Γραμματεία του Τμήματος Φαρμακευτικής).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-11-2018 έως και 28-11-2018

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 257/12-11-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τριών (3) ατόμων  στις θέσεις ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

 ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

3 Καθηγητές για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου:

1) Φωνητική και Ακουστική Καλλιέργεια ΙΙ &ΙV.

2) Τσέμπαλο και εκκλησιαστικό όργανο στην αναγέννηση ,το μπαρόκ και τη σύγχρονη

εποχή.

3) Jazz αρμονία και αυτοσχεδιασμός.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος  Μουσικών Σπουδών (τα δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων,  Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων σπουδών και το Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Πληροφορίες στα τηλ.: 2310 991801 & 2310 991831 (Γραμματεία του Τμήματος Μουσικών Σπουδών).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-11-2018 έως και 28-11-2018

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της ΠΕ Θεσσαλονίκης  της Περιφέρειας  Κ. Μακεδονίας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 253/22-10-2018 Προκήρυξή του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τριών (3) ατόμων  στις θέσεις ΔΕΠ, για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019,ως εξής:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

3 Καθηγητές για τη διδασκαλία των παρακάτω μαθημάτων του εαρινού εξαμήνου:

α) «Από τον Πολεοδομικό στον Αστικό Σχεδιασμό»

β) «Δημόσια Οικονομική και Πολιτική»

γ) «Κοινωνικοχωρικές προσεγγίσεις και κοινωνική χαρτογραφία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, στη Γραμματεία του Τμήματος  Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (τα δικαιολογητικά: Βιογραφικό σημείωμα, Αναλυτικό Υπόμνημα Επιστημονικών Δημοσιευμάτων,  Αντίγραφα των Πτυχίων και των Τίτλων σπουδών και το Αντίγραφο Διδακτορικής Διατριβής θα υποβληθούν σε 3 αντίτυπα σε ηλεκτρονική μορφή (CD ή άλλο αποθηκευτικό μέσο) και σε ένα (1) αντίτυπο σε έντυπη μορφή, το οποίο θα βρίσκεται στη Γραμματεία του Τμήματος στη διάθεση των μελών της επιτροπής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 994179 (Γραμματεία του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, 1ος όρ. Κτ. Εδρών, Πολυτεχνική Σχολή, Α.Π.Θ.).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από  19-11-2018 έως και 28-11-2018

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο της ΠΕ Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου (ΣΜΕ) με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-08-2019, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΠΕ Διευθυντής Ωδείου – Καθηγητής Ανώτερων Θεωρητικών & Συνθέσεως, Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.«Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψη κ. Κουμνά Βασιλείας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468, (εσωτ. 17).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-11-2018 έως και  30-11-2018

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»: Πρόσληψη 1 ατόμου (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο της ΠΕ Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου,διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-05-2019, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΔΕ Διδάσκοντας-Παραδοσιακών Οργάνων-Μπουζούκι (Εμπειροτέχνης), Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.«Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψη κ. Κουμνά Βασιλείας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468, (εσωτ. 17).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-11-2018 έως και  30-11-2018

Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης»: Πρόσληψη 3 ατόμων (ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ)

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», που εδρεύει στο Ρέθυμνο της ΠΕ Ρεθύμνης της Περιφέρειας Κρήτης, για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ με κάλυψη της δαπάνης υπό τη μορφή αντιτίμου,διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 30-06-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 ΤΕ Καθηγητής Βιολιού (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Ρέθυμνο Κρήτης

1 ΤΕ Καθηγητής Φλάουτου (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Ρέθυμνο Κρήτης

1 ΤΕ Καθηγητής Τρομπονιού (ελλείψει Καθηγητή Δάσκαλο, ελλείψει Δασκάλου Επιμελητή), Ν.Π.Δ.Δ.: «Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης», Ρέθυμνο Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση  και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.«Κοινωνική Πολιτική & Μουσική Παιδεία Δήμου Ρεθύμνης» Ζυμβρακάκη 12, Τ.Κ. 741 32, Ρέθυμνο Κρήτης, (υπόψη κ. Κουμνά Βασιλείας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28310 20468, (εσωτ. 17).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-11-2018 έως και  30-11-2018

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας  της Περιφέρειας  Θεσσαλίας, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 Α)ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (Πεδίο Άρεως, Τ.Κ. 383 34, Βόλος, Μαγνησία Θεσσαλίας, τηλ.: 24210 74112, φαξ: 24210 74169, κ. Διβάνη Χαρίκλεια)

ΤΟΜΕΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

(ΦΕΚ 1204/Γ’/18-10-2018), (ΑΔΑ:Ψ11Ψ469Β7Ξ-Φ3Κ), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 8498

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Περιβαλλοντική Μηχανική Υδατικών Συστημάτων».

Β) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (Βιόπολις, Τ.Κ. 415 00, Λάρισα Θεσσαλίας, τηλ.: 2410 685703, φαξ: 2410 685546, κ. Αρετή Κοντογιάννη)

1)ΤΟΜΕΑΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΦΕΚ 1130/Γ’/08-10-2018), (ΑΔΑ: ΨΧΗΦ469Β7Ξ-6ΕΛ), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 8504

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσιολογία»

2)ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

(ΦΕΚ 1190/Γ’/18-10-2018), (ΑΔΑ: 6ΦΚΠ469Β7Ξ-Θ9Σ), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 8501

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Νεφρολογία»

(ΦΕΚ 1204/Γ’/18-10-2018), (ΑΔΑ: ΩΨ15469Β7Ξ-ΟΝΖ), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 8499

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογία»

(ΦΕΚ 1204/Γ’/18-10-2018), (ΑΔΑ: ΨΩΛΓ469Β7Ξ-ΞΦΔ), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 8500

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Παθολογία».

Γ) ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Ι)ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Οδός Φυτόκου, Τ.Κ. 384 46, Νέα Ιωνία Μαγνησίας Θεσσαλίας, τηλ.: 24210 93011, φαξ: 24210 93157, κ. Ναουμίδης Ιωάννης)

(ΦΕΚ 1190/Γ’/18-10-2018), (ΑΔΑ: 7ΧΥΨ469Β7Ξ-11Θ), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 8502

1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Γενετική Υδρόβιων Ζωικών Οργανισμών».

ΙΙ)ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (Οδός Φυτόκου, Τ.Κ. 384 46, Νέα Ιωνία Μαγνησίας Θεσσαλίας, τηλ.: 24210 93155, φαξ: 24210 93144, κ. Αθηνά Τόλια-Μαριόλη)

(ΦΕΚ 1190/Γ’/18-10-2018), (ΑΔΑ: 6Τ0Ι469Β7Ξ-Ν4Θ), ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: 8503

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Αγροτική Οικονομία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, κατά την Προκήρυξη, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 26-12-2018

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρείας»: Πρόσληψη 11 ατόμων

Η «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξανδρείας» (Κ.Ε.Δ.Α.), που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της ΠΕ Ημαθίας της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση Γενικών και Ειδικών Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους (Π.Α.γ.Ο.), μεγάλης διάρκειας – περιόδου 2018-2019, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά έντεκα (11) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

7ΠΕ Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση Γενικών Προγραμμάτων με μοριοδότηση

Προϋπηρεσίας, ΚΕΔΑ, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση Γενικών Προγραμμάτων εκτός μοριοδότησης

Προϋπηρεσίας (σύμφωνα με το άρθρο 9.5 του Οργ.Πλαισίου),  ΚΕΔΑ, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής για την υλοποίηση Γενικών Προγραμμάτων με μοριοδότηση

Προϋπηρεσίας, ΚΕΔΑ, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

Η επιλογή των υποψηφίων θα γίνει κατόπιν μοριοδότησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Οργανωτικού Πλαισίου των Προγραμμάτων Άθλησης για όλους ΦΕΚ 1774/τ.β΄/17-6-2016 , όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως 31-07-2019.

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία έως 65 ετών.

Οι υποψήφιοι δεν πρέπει να έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 22 του Υπαλληλικού Κώδικα (καταδίκη, υποδικία, δικαστική αντίληψη, δικαστική απαγόρευση).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

«Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αλεξάνδρειας» (Κ.Ε.Δ.Α.), Βεροίας-Δημοτικό Κολυμβητήριο, Τ.Κ. 593 00, Αλεξάνδρεια Ημαθίας Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στα τηλ.: 23330 53450, 23330 53451 & 23330 53452.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-11-2018 έως και 03-12-2018, (εργάσιμες ημέρες & ώρες)

Δήμος Καντάνου-Σελίνου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Καντάνου-Σελίνου, που εδρεύει στην Παλαιόχωρα της ΠΕ Χανίων  της Περιφέρειας Κρήτης, για την αντιμετώπιση εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος, Παιδικός Σταθμός Καντάνου, Παλαιόχωρα Χανίων Κρήτης

1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος, Παιδικός Σταθμός Παλαιόχωρας, Παλαιόχωρα Χανίων Κρήτης

1ΔΕ Μαγείρων, Παιδικός Σταθμός Παλαιόχωρας, Παλαιόχωρα Χανίων Κρήτης.

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Καντάνου-Σελίνου, Τμήμα Προσωπικού, Τ.Κ. 730 01, Παλαιόχωρα Χανίων Κρήτης, (υπόψη κ. Βίκυς Μαλαξιανάκη).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται στην υποβολή μίας (1) και μόνο αίτησης και για μία (1) και μόνο κατηγορία προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 28233 40315, 28233 40314.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-11-2018 έως και 03-12-2018

Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης Αναβύσσου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) Αναβύσσου, που εδρεύει στην Ανάβυσσο της Π.Ε. Ανατ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Τμημάτων Μετεκπαίδευσης Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού, ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 6μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, Μετεκπαίδευση Αθήνας του Υπουργείου Τουρισμού, Ανάβυσσος Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

ΙΕΚ Αναβύσσου, Τμήμα Γραμματείας, 49ο χλμ Λεωφ. Αθηνών-Σουνίου, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος Αττικής (υπόψη κας Γ. Ακούσογλου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 36998.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-11-2018 έως και 01-12-2018

Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών-Αθλητισμού-Πολιτισμού Λέρου» (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου), που εδρεύει στη Λέρο της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την υλοποίηση της δράσης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ» Περίοδος 2018-2019, στο ΝΠΔΔ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-08-2019, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Νηπιαγωγός, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λέρου, Δ. Λέρου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΤΕ Βρεφονηπιοκόμος, Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Λέρου, Δ. Λέρου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.: «Δημοτικός Οργανισμός Παιδικών Σταθμών – Αθλητισμού – Πολιτισμού Λέρου» (Δ.Ο.ΠΑΙ.Σ.Α.Π. Λέρου), Λακκί (Ποσειδώνειο), Τ.Κ.854 00, Λέρος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, (υπόψη κ. Συριδάκη Ευαγγελίας).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται στην υποβολή μίας (1) και μόνο αίτησης και για μία (1) και μόνο κατηγορία προσωπικού (ΠΕ ή ΤΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22470 26160.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2018 έως και 03-12-2018

N.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.»: Πρόσληψη 15 ατόμων

Το N.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.» (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), που εδρεύει στο Βόλο της ΠΕ Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα στο Δήμο Βόλου «Άθλησης για Όλους» (Π.Α.γ.Ο) της ΓΓΑ και του φορέα υλοποίησης του Ν.Π.Δ.Δ., ανακοινώνει τηνπρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας με ωριαία αποζημίωση, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής

της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Αντισφαίριση και γνώσεις Αεροβικής, pilates, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας & Σποράδων Θεσσαλίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής

της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Κολύμβηση,  γνώση  aqua aerobic & εκμάθηση κολύμβησης, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας & Σποράδων Θεσσαλίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής

της αλλοδαπής με ειδικότητα στις Αθλητικές Δραστηριότητες Κλειστού Χώρου/Μαζικός Αθλητισμός & γνώσεις  Αεροβικής,pilates, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας & Σποράδων Θεσσαλίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής

της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Αποκατάσταση Τραυμάτων-Χρόνιες Παθήσεις (Βεβαιώσεις, παρακολούθησης σεμιναρίων, Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στο πρόγραμμα), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας & Σποράδων Θεσσαλίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής

της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Άσκηση και Ποιότητα Ζωής –Ευρωστία, Βεβαιώσεις, παρακολούθησης σεμιναρίων, Εμπειρία τουλάχιστον 1 έτους στο πρόγραμμα Τρίτη Ηλικία, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας & Σποράδων Θεσσαλίας

4ΠΕ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής

της αλλοδαπής Ανεξαρτήτου ειδικότητας & γνώσεις Αεροβικής, Σουηδικής Γυμναστικής, pilates, Εμπειρία τουλάχιστον 2 έτη στο Πρόγραμμα, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας & Σποράδων Θεσσαλίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής

της αλλοδαπής με ειδικότητα στη Ρυθμική Γυμναστική (εναλλακτικά Ενόργανη ) & γνώσεις Αεροβικής, Σουηδικής Γυμναστικής, pilates, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας & Σποράδων Θεσσαλίας

2ΠΕ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής

της αλλοδαπής  με ειδικότητα Φύλακες (Αποδεδειγμένη εμπειρία εφόσον αυτή έχει αποκτηθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας & Σποράδων Θεσσαλίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής

της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Ειδική Αγωγή για πρόγραμμα ΑμΕΑ στο κολυμβητήριο, ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας & Σποράδων Θεσσαλίας

1ΠΕ Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής

της αλλοδαπής με ειδικότητα στην Μουσικοκινητική  Αγωγή (Βεβαιώσεις, παρακολούθησης σεμιναρίων), ΔΟΕΠΑΠ-ΔΗΠΕΘΕ Βόλου Μαγνησίας & Σποράδων Θεσσαλίας.

Οι προαναφερόμενες προς πρόσληψη θέσεις θα καλύψουν τα εξής προγράμματα:

1)Αθλητισμός και Παιδί,

2) Άσκηση ενηλίκων,

3) Άσκηση στην εφηβική ηλικία

4)Αθλητισμός και Γυναίκα,

5)Άσκηση στην Τρίτη ηλικία,

6) Άσκηση στην προσχολική ηλικία και

7) τα ειδικά προγράμματα (ΑΜεΑ, Φυλακές, Οστεοπόρωση, Χρόνιες Παθήσεις, Αποκατάσταση Τραυμάτων).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά μέσω ΕΛ.ΤΑ. ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

N.Π.Δ.Δ. Δήμου Βόλου: «Δημοτικός Οργανισμός Εκπαίδευσης Παιδιού, Αθλητισμού και Πολιτισμού – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.», (Δ.Ο.Ε.Π.Α.Π. – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.), Μεταξουργείο, Αναπαύσεως με Καραμπατζάκη, Τ.Κ. 384 46, Νέα Ιωνία Βόλου Μαγνησίας Θεσσαλίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 24210 71770.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 21-11-2018 έως και 30-11-2018, (Δευτέρα έως Παρασκευή, 09.00π.μ.-13.00μ.μ.).

N.Π.Ι.Δ. :  «Δημοτική  Κοινωφελής Επιχείρηση  Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Δήμου Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου»: Πρόσληψη 22 ατόμων

Το N.Π.Ι.Δ.: «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου», που εδρεύει στο Μεσολόγγι της ΠΕ Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών ΚΔΑΠ Μεσολογγίου, Αιτωλικού, Νεοχωρίου και ΚΔΑΠ – ΜΕΑ της Επιχείρησης, που εδρεύει στο Μεσολόγγι, για το σχολικό έτος 2018 – 2019,ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., διάρκειας  από την υπογραφή της σύμβασης έως και 31-08-2019 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

1ΠΕ Καθηγητής Φυσικής Αγωγής-Προσωπικό Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2ΠΕ Νηπιαγωγοί, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

1ΠΕ Δάσκαλος-α, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

1ΠΕ Δάσκαλος –α Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

1ΠΕ Εικαστικών, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

3ΠΕ ή ΔΕ Καθηγητές Καλλιτεχνικών, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2ΠΕ ή ΔΕ Θεατρολόγοι, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2ΠΕ ή ΔΕ Μουσικοί, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2ΠΕ ή ΔΕ Μουσικοί Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2ΠΕ Φιλόλογοι Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

2ΔΕ Βοηθητικό Προσωπικό Ειδικής Αγωγής & Εκπαίδευσης, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

N.Π.Ι.Δ. «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Πολιτισμού Δήμου

Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου», Βυρώνειο Κτίριο-Έναντι Εθνικού Σταδίου, Τ.Κ. 302 00, Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26310 55068 και φαξ 26310 55069.

 Δεν  γίνονται δεκτές αιτήσεις που υποβάλλονται ταχυδρομικά.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αίτηση για μία (1) μόνο ειδικότητα.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα προσληφθούν οφείλουν να προσκομίσουν τυχόν απαραίτητη άδεια εργασίας από την Υπηρεσία τους.

Το εβδομαδιαίο ωρολόγιο πρόγραμμα απασχόλησης των επιτυχόντων δύναται να αναπροσαρμόζεται, με δυνατότητα αύξησης ή μείωσης των ωρών εργασίας τους, ανάλογα με την προσέλευση ή αποχώρηση των παιδιών στα επιμέρους τμήματα των δομών της επιχείρησης.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-11-2018 έως και 01-12-2018, (εργάσιμες ημέρες, 08.00π.μ.-14.00μ.μ.)

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής,  που εδρεύει στο Αιγάλεω  της Π.Ε. Δυτικού Τομέα Αθηνών  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.  Φε.16α/10504/09-10-2018,

(ΦΕΚ 1207/Γ’/18-10-2018), (ΑΔΑ:ΩΝΠ446Μ9ΞΗ-ΝΣΨ), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΟΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 8929

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο:  «Φυσικοθεραπευτική Αντιμετώπιση των Νευρολογικών Παθήσεων Ενηλίκων με έμφαση στο Σύνδρομο Χρόνιας Κόπωσης».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 5387485, (Γραμματεία του Τμήματος Φυσικοθεραπείας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 21-01-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 3 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1314/Γ’/07-11-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά τριών (3) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

 Α)ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 71, Ζωγράφου, Αθήνα, τηλ.:  210 7275586)

ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ. Προκήρυξης:1718039102/09-08-2018/25-07-2018 (ΑΔΑ:Ω50Χ46ΨΖ2Ν-4ΛΜ)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία της Τέχνης με Έμφαση στη Σχέση με τις Επιστήμες».

 Β)ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ (Μικράς Ασίας 75, Τ.Κ. 115 27, Γουδή, Αθήνα, τηλ.: 210 7462003, 210 7462052)

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Αριθ. Προκήρυξης:181900875/11-09-2018/07-09-2018 (ΑΔΑ: 6Μ6Ω46ΨΖ2Ν-Β19)

1 Επίκουρος  Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δερματολογία-Αφροδισιολογία»

Αριθ. Προκήρυξης:1819000876/11-09-2018/07-09-2018 (ΑΔΑ:Ω36Σ46ΨΖ2Ν-Α0Ρ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Θεραπευτική-Καρδιολογία»

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 14-01-2019

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας,  που εδρεύει στη Λάρισα  της Π.Ε. Λάρισας  της Περιφέρειας  Θεσσαλίας, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1338/Γ’/13-11-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση Εργαστηριακού Διδακτικού  Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 Καθηγητής  με Δ’ Εισαγωγική Βαθμίδα και 3ετή θητεία με γνωστικό αντικείμενο:  «Μοριακή Μικροβιολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση στην οποία θα καθορίζεται η θέση και το γνωστικό αντικείμενό της για την οποία ενδιαφέρεται ο υποψήφιος με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, στην ταχ. διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Τμήμα Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας, Σχολή Επιστημών Υγείας, Γραμματεία, Βιόπολις, Τ.Κ. 415 00, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Κανδυλάρη Δήμητρας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2410 565272, φαξ: 2410 565290.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 20-12-2018

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Ιόνιο Πανεπιστήμιο, που εδρεύει  στην Κέρκυρα της Π.Ε. Κέρκυρας  της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. Δ.Δ1.1/4354/Φ.006.2/21-11-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

 ΣΧΟΛΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ-ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ-ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (Πλ. Τσιριγώτη 7, Κτίριο Γαληνός, 1ος όροφος, Τ.Κ. 491 00, Κέρκυρα Ιονίων Νήσων)

ΦΕΚ 1165/Γ’/15-10-2018, ΑΔΑ: 6ΟΑΥ46Ψ8ΝΨ-Ο1Μ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» ΑΡΡ 9010

1 Καθηγητής από εξέλιξη με γνωστικό αντικείμενο:  «Νεώτερος Ευρωπαϊκός Πολιτισμός».

ΦΕΚ 505/Γ’/09-05-2018, ΑΔΑ: ΩΙ1746Ψ8ΝΨ-87Φ,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ» ΑΡΡ 9011

1 Επίκουρος Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο:  «Θεωρία της Διερμηνείας με δυνατότητα ταυτόχρονης και διαδοχικής διερμηνείας από τα Αγγλικά ή /και τα Γερμανικά στα Ελληνικά».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Διαδικασιών Εκλογής ή Εξέλιξης Καθηγητών «ΑΠΕΛΛΑ»: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26610 87246, (Γραμματεία Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερμηνείας, αρμόδιος κ. Γεώργιος Αναργύρου).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-11-2018 έως και 21-12-2018

N.Π.Δ.Δ. : «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας» Δήμου Χίου: Πρόσληψη 9 ατόμων

Το N.Π.Δ.Δ.: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας» Δήμου Χίου, που εδρεύει στη Χίο της ΠΕ Χίου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη μεσύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

5ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Χίου Β. Αιγαίου

3ΔΕ Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων με σύμβαση διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 31-07-2019, Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Χίου Β. Αιγαίου

1ΤΕ Λογιστών με σύμβαση 8μηνης διάρκειας, (Ν.Π.Δ.Δ.Κ.Π.Α.Π.Α.Π.) Δ. Χίου, Χίος Β. Αιγαίου.

Οι επιλεγέντες-είσες Βρεφονηπιοκόμοι & Βοηθοί Βρεφονηπιοκόμων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ.: «Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, Πολιτισμού, Αθλητισμού & Παιδείας» Δήμου Χίου, Τμήμα Προσωπικού, Μιχάλων 7, Τ.Κ. 821 32, Χίος Β. Αιγαίου, (υπόψη κ. Δέσποινας Μαμούνα).

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται στην υποβολή μίας (1) και μόνο αίτησης και για μία (1) και μόνο κατηγορία προσωπικού (ΤΕ ή ΔΕ).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 22710 21057(εσωτ.1).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 30-11-2018 έως και 03-12-2018

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας» (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ): Πρόσληψη 9 ατόμων

Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας» (ΔΗΜΟΦΕΛΕΙΑ), που εδρεύει στην Καβάλα της ΠΕ Καβάλας της Περιφέρειας Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη παροδικών αναγκών των Υπηρεσιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Αρχειονόμος, ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Καβάλα Α.Μ.Θ.

1ΠΕ Ιστορικός, ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Καβάλα Α.Μ.Θ.

1ΠΕ Διοικητικού, ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Καβάλα Α.Μ.Θ.

2ΠΕ Οικονομικού, ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Καβάλα Α.Μ.Θ.

2ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων, ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Καβάλα Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Νυχτοφύλακας, ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Καβάλα Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Ηλεκτρολόγος, ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ, Καβάλα Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

 «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Καβάλας» (ΔΗΜΩΦΕΛΕΙΑ), Τμήμα Προσωπικού, Ομονοίας 117, Τ.Κ. 654 03, Καβάλα Ανατ. Μακεδονίας – Θράκης, (υπόψη κ. Ελευθεριάδου Αμαλίας).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2510 831388, (εσωτ. 140).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2018 έως και 03-12-2018

Δήμος Ιλίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Ιλίου, που εδρεύει στο Ίλιον της ΠΕ Δυτικού Τομέα Αθήνας της Περιφέρειας Αττικής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύναψη σύμβασης μίσθωσης 12μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1ΠΕ Ιατρός με ειδικότητα Παιδοψυχιατρικής, το οποίο θα παρέχει υποστήριξη ψυχολογική σε θέματα υγείας παιδιών και εφήβων και συμβουλευτική στις οικογένειές τους σε συνεργασία με τους ειδικούς (κοινωνιολόγους, ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς, νοσηλευτές) της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Υγείας του Δήμου, Ίλιον Αττικής.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ιλίου, Κάλχου 48-50, Τ.Κ. 131 22, Ίλιον Αττικής.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2618642.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 22-11-2018 έως και 28-11-2018

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης: Πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού

Η Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου, που εδρεύει στη Χίο  της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, προκειμένου να καλύψει παροδικές εκπαιδευτικές ανάγκες διδακτικού έτους 2018-2019 (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο), ανακοινώνει την πρόσληψη Έκτακτου Εκπαιδευτικού Προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ και ωριαία αντιμισθία, ως εξής:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1 Μηχανικός Α΄ τάξης Ε.Ν. για τα μαθήματα :

-Ναυτική Μηχανολογία, ΜΕΚ ΙΙΙ & Διαχείριση Πόρων Μηχ/σίου, Ψυκτικές – Κλιματιστικές Εγκ. – Αερισμός, ΣΑΕ ΙΙ – Υδραυλικά – Πνευματικά Συστήμ., Βοηθ. Μηχ. Πλ. ΙΙΙ – Συστήμ. Εκφόρτωσης, Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Πλοίων, Τεχνουργεία – Εργαστήρια, Συντήρηση Πλοίων και Διαχείριση Βλαβών, Διεθν. Κανονισμοί & Ασφαλ. Ζωής & Περιβαλ., ΜΕΚ, Ναυτικές Μηχανές.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

1 Πλοίαρχος Α’ ή Β΄ Τάξης Ε.Ν. για τις εφαρμογές στα ναυτικά μαθήματα (όπου

προβλέπεται).

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Α)Για τους Επιστημονικούς συνεργάτες  Ναυτικών Μαθημάτων :

– Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής.

– Αναγνωρισμένο μεταπτυχιακό δίπλωμα συναφούς με τη θέση που προκηρύσσεται

αντικειμένου ειδικότητας.

-Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού Α΄ τάξης ΕΝ.

– Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους μετά την απόκτηση του διπλώματος Α΄ τάξης

σε καθήκοντα Μηχανικού με δίπλωμα Α΄ τάξης Εμπορικού Ναυτικού.

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Β) Για τους Εργαστηριακούς συνεργάτες Ναυτικών μαθημάτων:

– Πτυχίο ή δίπλωμα ναυτικής σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής .

– Κατάλληλο Πιστοποιητικό ή Δίπλωμα Εμπορικού Ναυτικού τουλάχιστον Β΄ τάξης.

– Πραγματική θαλάσσια υπηρεσία, τουλάχιστον ενός έτους, μετά την απόκτηση του

διπλώματος Β’ τάξης.

– Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ή να αποστείλουν ταχυδρομικά με «ΣΥΣΤΗΜΕΝΟ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ» ή με courier την αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης, Βλήτες Σούδας, Τ.Κ. 732 00, Σούδα Χανίων Κρήτης.

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 28210 81651 & 2821089356, (εργάσιμες ημέρες και ώρες). Αρμόδιοι οι : Αρχικελευστής Λ.Σ. ΔΕΔΕ Σοφία και Επικελευστής Λ.Σ. ΑΡΕΤΑΚΗΣ Δημήτριος.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 06-12-2018

Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, που εδρεύει στο Θησείο της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 3182/21-11-2018 προκήρυξη του, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ με 3ετή θητεία, ως εξής:

1Ερευνητής Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Μετεωρολογία με έμφαση στην ανάπτυξη και εφαρμογή αριθμητικών μοντέλων», Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Θησείο Αθηνών.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση υποψηφιότητας, στην οποία θα αναφέρεται η θέση με το γνωστικό αντικείμενο και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Διεύθυνση Διοικητικού Ε.Α.Α., Τμήμα Γραμματείας (Κεντρικό Πρωτόκολλο), Λόφος Νυμφών, Τ.Κ. 118 51, Θησείο, Αθήνα Αττικής, είτε ηλεκτρονικά στη διεύθυνσηourania@noa.gr

 Πληροφορίες στο τηλ.:  210  3490147.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 17-12-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Τ.Ε.Ι.) Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Καλαμάτα  της ΠΕ Μεσσηνίας  της Περιφέρειας  Πελοποννήσου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4069/21-11-2018 Προκήρυξή του (ΦΕΚ 1324/Γ’/09-11-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9006

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Μετασυλλεκτική Διαχείριση Τροφίμων Φυτικής Προέλευσης-Μυκοτοξίνες».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» στη διαδικτυακή διεύθυνση: https://apella.minedu.gov.gr (αφού πρώτα έχουν εγγραφεί στο εν λόγω ηλεκτρονικό σύστημα).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 27210 45132, (εργάσιμες ημέρες) στη Γραμματεία του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων, ταχ. διεύθυνση: Αντικάλαμος, Τ.Κ. 241 00, Καλαμάτα Μεσσηνίας Πελοποννήσου.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 05-12-2018 έως και 03-01-2019

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Πανεπιστήμιο Πατρών που εδρεύει στην Πάτρα  της ΠΕ Αχαΐας  της Περιφέρειας  Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. 4101/38085/21-11-2018 Προκήρυξή του, (ΦΕΚ 1324/Γ’/09-11-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

 ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9035

1 Αναπληρωτής  Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Κοινωνιολογία της Ελληνικής Εκπαίδευσης».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στα τηλ.:  2610 969700-3 & 2610 969704 (Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης)

Ιστότοπος: www.elemedu.upatras.gr , Emailapostolm@upatras.gr

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-01-2019

Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πρόσληψη 7 ατόμων

Το Εθνικό & Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), που εδρεύει στην Αθήνα  της Περιφέρειας  Αττικής, σύμφωνα με το ΦΕΚ 1262/Γ’/29-10-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη συνολικά επτά (7) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Α) ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου , Αθήνα, Τ.Κ. 157 84  τηλ. 210 7275847)

ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥ Θ΄ΑΙΩΝΟΣ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΒΙΟΥ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

Αριθ. Προκήρυξης: 1718036946/23-07-2018/02-07-2018,

(ΑΔΑ: ΩΩ0346ΨΖ2Ν-49Η)

1 Καθηγητής  Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ιστορία και Γραμματεία της Εκκλησίας της Ελλάδος»

 Β)ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ

ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ  (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 84, Ζωγράφου, Αθήνα, τηλ.: 210 7277784)

Αριθμός προκήρυξης: 1718036965/23-07-2018/11-07-2018

(ΑΔΑ: 94ΛΓ46ΨΖ2Ν-ΗΣΠ )

1 Αναπληρωτής Καθηγητής  με γνωστικό αντικείμενο: «Θεατρολογία – Ευρωπαϊκή Δραματολογία των νεοτέρων χρόνων»

Αριθμός προκήρυξης: 1718036950/23-07-2018/11-07-2018

(ΑΔΑ: 6ΔΔΣ46ΨΖ2Ν-Κ03)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο « Θεατρολογία – Ιστορία του νεοελληνικού θεάτρου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση ρεπερτορίου»

 Γ) ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

1)ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 71, Ζωγράφου, Αθήνα, τηλ.: 210 7274947)

ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ – ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ ΑΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΕΝΟΡΓΑΝΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ, ΟΡΓΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

– Αριθμός προκήρυξης: 1718040174/29-08-2018/10-08-2018

(ΑΔΑ:ΩΝΓΙ46ΨΖ2Ν-ΛΥΑ)                                  

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία – Στατιστική Μηχανική»

Αριθμός προκήρυξης: 1718040177/29-08-2018/10-08-2018

(ΑΔΑ: ΩΚΩΑ46ΨΖ2Ν-3ΡΨ)                                  

1Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Φυσικοχημεία – Χημική Θερμοδυναμική Συστημάτων».

2)ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ  (Πανεπιστημιούπολη, Τ.Κ. 157 01, Ζωγράφου, Αθήνα, τηλ.: 210 7274247)

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΦΥΣΙΚΗΣ

– Αριθμός προκήρυξης: 1718040159/29-08-2018/31-07-2018

 (ΑΔΑ: ΩΚΖΞ46ΨΖ2Ν-Θ1Α)

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Βιολογία Ζωικού Κυττάρου και Ηλεκτρονική Μικροσκοπία».

 Γ) ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ(Θηβών 2, Τ.Κ. 115 27 Γουδή, Αθήνα, τηλ. 210 7461117)

ΤΟΜΕΑΣ ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗΣ

– Αριθμός προκήρυξης:1718039100/06-08-2018 (ΑΔΑ: 7Ζ4Φ46ΨΖ2Ν-ΧΑ2)

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο «Περιοδοντολογία».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ των Προκηρύξεων, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή διεύθυνση: http://apella.minedu.gov.gr

 Πληροφορίες στις Γραμματείες των ενδιαφερομένων Τμημάτων.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 23-01-2019

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πρόσληψη 4 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ/ΑΠΘ), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ευφυές σύστημα τμημάτων επειγόντων περιστατικών και κλινικών νοσοκομείων για την κατά προτεραιότητα διαλογή και παρακολούθηση ιατρικών συμβάντων», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από Εθνικούς Πόρους, μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Παναγιώτη Μπαμίδη, Αν.Καθηγητή του Τμ. Ιατρικής ΑΠΘ ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. για χρονικό διάστημα συνεχόμενο ή μη έως τις 27-12-2020, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1 Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδικότητα σε Δίκτυα Επικοινωνιών ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων για παθητικά οπτικά δίκτυα με Δυναμική Ανάθεση Εύρους Ζώνης και αποδοτική αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων κίνησης. Σχεδιασμός αλγορίθμων για το ασύρματο μέρος του δικτύου με χειρισμό της κίνησης με προτεραιότητες. Μελέτη κατανάλωσης ενέργειας σε δίκτυο αισθητήρων. Οι επιμέρους εργασίες που αφορούν το ΠΕ5, είναι:

– Έρευνα για πρωτόκολλα MAC σε παθητικά οπτικά δίκτυα.

  – Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων οπτικών δικτύων με υποστήριξη για προτεραιότητες κίνησης.

– Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων οπτικών δικτύων με υποστήριξη Δυναμικής Ανάθεσης Εύρους Ζώνης.

– Έρευνα για σχεδιασμό πρωτοκόλλων για ασύρματα δίκτυα.

– Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων ασυρμάτων δικτύων με υποστήριξη για προτεραιότητες κίνησης.

– Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων ασυρμάτων δικτύων με υποστήριξη Δυναμικής Ανάθεσης Εύρους Ζώνης.

– Έρευνα για κατανάνωση ενέργειας σε δίκτυα αισθητήρων.

– Υλοποίηση και επαλήθευση απόδοσης αλγορίθμων με προσομοίωση.

Θα υπάρξει συνεργασία με άλλα έξι (6) άτομα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού ΗΥ

– Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Αποδεδειγμένη γνώση σε μελέτη απόδοσης/προσομοίωση αλγορίθμων και πρωτοκόλλων σε δίκτυα επικοινωνιών

Η γνώση τεκμηριώνεται με σχετική διπλωματική εργασία ή με σχετικά μαθήματα του κύκλου σπουδών (αναλυτική βαθμολογία και αν από τον τίτλο του μαθήματος δεν προκύπτει άμεσα η συσχέτιση, η αναλυτική βαθμολογία να συνοδεύεται και από την περιγραφή του μαθήματος στον Οδηγό Σπουδών)

– Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2).

1 Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδικότητα σε Δίκτυα Επικοινωνιών, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων για παθητικά οπτικά δίκτυα με Δυναμική Ανάθεση Εύρους Ζώνης και αποδοτική αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων κίνησης. Σχεδιασμός αλγορίθμων για το ασύρματο μέρος του δικτύου με χειρισμό της κίνησης με προτεραιότητες. Μελέτη κατανάλωσης ενέργειας σε δίκτυο αισθητήρων. Οι επιμέρους εργασίες που αφορούν το ΠΕ5, είναι:

– Έρευνα για πρωτόκολλα MAC σε παθητικά οπτικά δίκτυα.

Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων οπτικών δικτύων με υποστήριξη για προτεραιότητες κίνησης.

– Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων οπτικών δικτύων με υποστήριξη Δυναμικής Ανάθεσης Εύρους Ζώνης.

– Έρευνα για σχεδιασμό πρωτοκόλλων για ασύρματα δίκτυα.

– Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων ασυρμάτων δικτύων με υποστήριξη για προτεραιότητες κίνησης.

Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων ασυρμάτων δικτύων με υποστήριξη Δυναμικής Ανάθεσης Εύρους Ζώνης.

– Έρευνα για κατανάνωση ενέργειας σε δίκτυα αισθητήρων.

– Υλοποίηση και επαλήθευση απόδοσης αλγορίθμων με προσομοίωση.

Θα υπάρξει συνεργασία με άλλα έξι (6) άτομα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου

-Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2)

1 Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδικότητα σε Δίκτυα Επικοινωνιών, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων για παθητικά οπτικά δίκτυα με Δυναμική Ανάθεση Εύρους Ζώνης και αποδοτική αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων κίνησης. Σχεδιασμός αλγορίθμων για το ασύρματο μέρος του δικτύου με χειρισμό της κίνησης με προτεραιότητες. Μελέτη κατανάλωσης ενέργειας σε δίκτυο αισθητήρων. Οι επιμέρους εργασίες που αφορούν το ΠΕ5, είναι:

– Έρευνα για πρωτόκολλα MAC σε παθητικά οπτικά δίκτυα.

– Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων οπτικών δικτύων με υποστήριξη για προτεραιότητες κίνησης.

– Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων οπτικών δικτύων με υποστήριξη Δυναμικής Ανάθεσης Εύρους Ζώνης.

– Έρευνα για σχεδιασμό πρωτοκόλλων για ασύρματα δίκτυα.

Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων ασυρμάτων δικτύων με υποστήριξη για προτεραιότητες κίνησης.

– Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων ασυρμάτων δικτύων με υποστήριξη Δυναμικής Ανάθεσης Εύρους Ζώνης.

– Έρευνα για κατανάλωση ενέργειας σε δίκτυα αισθητήρων.

Υλοποίηση και επαλήθευση απόδοσης αλγορίθμων με προσομοίωση.

Θα υπάρξει συνεργασία με άλλα έξι (6) άτομα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

– Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου

-Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών

(η ιδιότητα αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση του οικείου τμήματος)

– Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2)

1 άτομο Διδάκτορας με ειδικότητα σε Δίκτυα Επικοινωνιών, ΕΛΚΕ/ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη Κ. Μακεδονίας.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ 

Σχεδιασμός και υλοποίηση αλγορίθμων για παθητικά οπτικά δίκτυα με Δυναμική Ανάθεση Εύρους Ζώνης και αποδοτική αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων κίνησης. Σχεδιασμός αλγορίθμων για το ασύρματο μέρος του δικτύου με χειρισμό της κίνησης με προτεραιότητες. Μελέτη κατανάλωσης ενέργειας σε δίκτυο αισθητήρων. Οι επιμέρους εργασίες που αφορούν το ΠΕ5, είναι:

– Έρευνα για πρωτόκολλα MAC σε παθητικά οπτικά δίκτυα.

– Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων οπτικών δικτύων με υποστήριξη για προτεραιότητες κίνησης.

Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων οπτικών δικτύων με υποστήριξη Δυναμικής Ανάθεσης Εύρους Ζώνης.

– Έρευνα για σχεδιασμό πρωτοκόλλων για ασύρματα δίκτυα.

– Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων ασυρμάτων δικτύων με υποστήριξη για προτεραιότητες κίνησης.

– Έρευνα για σχεδιασμό αλγορίθμων ασυρμάτων δικτύων με υποστήριξη Δυναμικής Ανάθεσης Εύρους Ζώνης.

Έρευνα για κατανάλωση ενέργειας σε δίκτυα αισθητήρων.

– Υλοποίηση και επαλήθευση απόδοσης αλγορίθμων με προσομοίωση.

Θα υπάρξει συνεργασία με άλλα έξι (6) άτομα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο Πανεπιστημίου Μαθηματικού

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ειδικότητα της Πληροφορικής

– Διδακτορικό Δίπλωμα σε Δίκτυα Επικοινωνιών

– Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Β2)

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση-δήλωση (επισυναπτόμενη) με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση: Γραμματεία Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ / Κτίριο Γραμματειών Σχολής Θετικών Επιστημών ΑΠΘ και θα λαμβάνουν Αριθμό Πρωτοκόλλου από τη Γραμματεία του Τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ.

 Πληροφορίες σχετικά με το αντικείμενο του έργου στο τηλ.:  2310 998538, ενώ σχετικά με τη διαδικασία υποβολής της πρότασης στα τηλ.: 2310 994009 & 2310 994082.

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 04-12-2018, (14.00μ.μ.)

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: Πρόσληψη 5 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη της ΠΕ Λέσβου της Περιφέρειας Β. Αιγαίου, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση της συνεδρίασης του Ειδικού Επταμελούς Οργάνου της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης του ΕΛΚΕ (Συνεδρίαση 35/30.10.2018) σας γνωστοποιεί ότι στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «ManyLaws – EU-Εξόρυξη νομικών κειμένων με χρήση υποδομών μεγάλων δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο », το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου Ι.Δ. διάρκειας έως την 30-09-2019, με δυνατότητα ανανέωσης/ παράτασης ανάλογα με τις ανάγκες του έργου έως την ολοκλήρωση του, συνολικά πέντε (5) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

1Ειδικός-ή σε θέματα εξόρυξης δεδομένων, Σάμος Β. Αιγαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά κυρίως την ανάπτυξη νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του έργου «ManyLaws – EU-Εξόρυξη νομικών κειμένων με χρήση υποδομών μεγάλων δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο », την εξόρυξη κειμένου, την προηγμένη επεξεργασία και τη σημασιολογική ανάλυση των νομικών πληροφοριών και τη διαχείριση έργου και την ανάπτυξη πλατφορμών δικτύωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής ή συναφές, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων με εξειδίκευση σε ζητήματα Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

1Ειδικός-ή σε θέματα εξόρυξης δεδομένων, Σάμος Β. Αιγαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά κυρίως τη προσέλκυση χρηστών και ανάπτυξη του επιχειρηματικού σχεδίου του έργου «ManyLaws – EU-Εξόρυξη νομικών κειμένων με χρήση υποδομών μεγάλων δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο», την εξόρυξη κειμένου, την προηγμένη επεξεργασία και τη σημασιολογική ανάλυση των νομικών πληροφοριών, τη διαχείριση έργου και την ανάπτυξη νέας γενιάς υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την ανάπτυξη πλατφορμών δικτύωσης και διάχυσης αποτελεσμάτων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής ή συναφές, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο αντικείμενο Διοίκησης Πληροφοριακών Συστημάτων με εξειδίκευση του σε ζητήματα Ηλεκτρονικής Επιχειρηματικότητας ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

1Ειδικός-ή σε θέματα εξόρυξης δεδομένων, Σάμος Β. Αιγαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά κυρίως την εμπλοκή πιθανών χρηστών και πιλοτική εφαρμογή των εργαλείων του έργου «ManyLaws – EU-Εξόρυξη νομικών κειμένων με χρήση υποδομών μεγάλων δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο », την παρακολούθηση της πιλοτικής εφαρμογής των εργαλείων του έργου, την εκπαίδευση στα εργαλεία των πιθανών χρηστών και δημιουργία πλαισίου αξιολόγησης των εργαλείων από τους χρήστες.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΠΡΟΣΟΝ

– Πτυχίο ή Δίπλωμα Πανεπιστημίου Τμήματος Πληροφορικής ή Μηχανικών Πληροφορικής ή συναφές, της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

1Ειδικός-ή σε θέματα διάχυσης αποτελεσμάτων, Σάμος Β. Αιγαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά κυρίως την διάχυση των αποτελεσμάτων του έργου «ManyLaws – EU-Εξόρυξη νομικών κειμένων με χρήση υποδομών μεγάλων δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο » και την ανάπτυξη πλατφορμών .

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικός με τις Επιστήμες της Πληροφορικής

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, σχετικός με τις Επιστήμες της Πληροφορικής.

1Ειδικός-ή σε θέματα διαχείρισης έργων, Σάμος Β. Αιγαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Το έργο αφορά κυρίως την διαχείριση του έργου «ManyLaws – EU-Εξόρυξη νομικών κειμένων με χρήση υποδομών μεγάλων δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο » , στην οικονομική διαχείριση του έργου και στην διατήρηση της ποιότητας των παραγόμενων από το έργο εργαλείων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

-Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ/ΑΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής, στις Οικονομικές Επιστήμες ή/και τα Λογιστικά [απαιτούμενο]

-Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Τμήματος Πανεπιστημίου της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σπουδών της αλλοδαπής.

Υποβολή προτάσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την πρόταση με όλα τα απαραίτητα, κατά την πρόσκληση, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά σε σφραγισμένο φάκελο πρότασης στην παρακάτω διεύθυνση:

Πανεπιστήμιο Αιγαίου – Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης

του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας

Για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων

προς σύναψη συμβάσεων ανάθεσης-μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου

για την θέση με α/α …. στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου

«ManyLaws – EU-Εξόρυξη νομικών κειμένων με χρήση υποδομών μεγάλων δεδομένων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο »

(αριθμός πρωτοκόλλου EΛE_2018_9055)

Λόφος Πανεπιστημίου – Κτίριο Διοίκησης

Τ.Κ. 81100, Μυτιλήνη

Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης –ΕΛΚΕ

Γραφείο ΙΣ 2.18

Τηλ. : 22510-36700

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να αναγράφουν στον φάκελο της πρότασης τους τον α/α της θέσης για την οποία ενδιαφέρονται.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  210 6492411, emailyannisx@aegean.gr (κ. Χαραλαμπίδης Ιωάννης).

 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: έως και 05-12-2018, (15.00μ.μ.)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου: Πρόσληψη 4 ατόμων (ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, που εδρεύει στον Άγιο Νικόλαο της ΠΕ  Λασιθίου  της Περιφέρειας Κρήτης, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών  της, ανακοινώνει την επαναπροκήρυξη για πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 8μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

2ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα, Δ. Ιεράπετρας Λασιθίου Κρήτης

2ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες σε αρχαιολογικά έργα, Δ. Σητείας Λασιθίου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Λασιθίου, Κ. Παλαιολόγου 74, ΤΚ 721 00, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης, (υπόψη κ. Μ. Σαπουντζή).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 28410 28361.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2018 έως και 29-11-2018

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας»: Πρόσληψη 17 ατόμων

Η «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας», (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.), που εδρεύει  στα  Γιαννιτσά  της  ΠΕ  Πέλλας  της  Περιφέρειας  Κ.  Μακεδονίας,  προκειμένου να λειτουργήσει τα εκπαιδευτικά προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού κατά την περίοδο 2018-2019

με την συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ & με ωρομίσθια αποζημίωση, συνολικά δεκαεπτά (17) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

17ΠΕ Φυσικής Αγωγής, ΔΗΚΕΠΑΠ, Γιαννιτσά Πέλλας Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (συμπληρώνεται στη ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

«Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Πολιτισμού & Ανάπτυξης Πέλλας» (ΔΗ.Κ.Ε.Π.Α.Π.),

Γραμματεία, Βόρεια πτέρυγα Πνευματικού Κέντρου, 2ος όροφος, Κ. Ασμανίδη 2, Τ.Κ. 581 00, Γιαννιτσά Πέλλας Κ. Μακεδονίας.

 Πληροφορίες στο τηλ.: 23820 84371.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 05-12-2018 (εργάσιμες ημέρες, 08.00π.μ.-14.30μ.μ.)

Δήμος Λαρισαίων: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Λαρισαίων, που εδρεύει στη Λάρισα της Π.Ε. Λάρισα  της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών ή εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι (20) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

15 ΔΕ Συνοδοί Επισκεπτών του Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ, Λάρισα

5ΔΕ για Υποστήριξη Ρόλων και Δράσεων του Θεματικού Πάρκου Χριστουγέννων στο Αλκαζάρ, Λάρισα.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση συμμετοχής και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Δήμος Λαρισαίων, Τμήμα Προσωπικού, Ίωνος Δραγούμη 1, Τ.Κ. 412 22, Λάρισα Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Γεωργίου Θεοδωρόπουλου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2413 500242.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 24-11-2018 έως και 03-12-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το  Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα  της Π.Ε. Αχαΐας  της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.: 40084/23-11-2018 (ΦΕΚ 1367/Γ’/19-11-2018) Περίληψη Προκήρυξής του, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου στη θέση ΔΕΠ, ως εξής:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΊΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

 ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

Αναλυτική προκήρυξη αριθ. : 40081/23-11-2018, (ΑΔΑ:7ΔΑΧ46914Γ-Β3Φ)

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσική με έμφαση σε προσομοίωση φαινομένων μεταφοράς και πειραματική ηλεκτρονική μικροσκοπία σάρωσης με συνεχή μέσα».

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά, αφού προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ», (ΚΩΔΙΚΟΣ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 9049).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 2610 369278 , (καθημερινά, 10:00π.μ. έως και 13:00μ.μ.) (Γραμματεία του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε. στην Πάτρα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Ελλάδας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 10-12-2018 έως και 08-01-2019

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,  που εδρεύει στην Τρίπολη της Π.Ε. Αρκαδίας  της Περιφέρειας  Πελοποννήσου, σύμφωνα με τα ΦΕΚ 881/Γ’/06-08-2018 &   ΦΕΚ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ 1054/Γ’/21-09-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) ατόμων στις θέσεις ΔΕΠ, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

1) ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (Λ. Ευστ. & Στ. Βαλιώτη & Πλαταιών, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη Λακωνίας, τηλ.: 27310 89720, κ. Νικολακάκου)

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 9042

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο«Μικροβιολογία».

2) ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (Πάροδος Αριστοτέλους & Αθηνών, Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος Κορινθίας, τηλ.: 27410 40040, κ. Μαρκούτσου)

 ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΑΠΕΛΛΑ: ΑPP 9043

1 Επίκουρος Καθηγητής με θητεία & με γνωστικό αντικείμενο«Πολιτική επιστήμη και Νεότερη και Σύγχρονη Πολιτική Θεωρία».

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με όλα τα απαραίτητα, κατά το ΦΕΚ της Προκήρυξης, δικαιολογητικά, ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»: http://apella.minedu.gov.gr καθώς και να προσκομίσουν ένα (1) αντίγραφο αυτών στη Γραμματεία του Τμήματος.

Η προκήρυξη έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου www.uop.gr (Ανακοινώσεις/ Θέσεις Εργασίας).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 29-01-2019

Δήμος Αγρινίου: Πρόσληψη 26 ατόμων

Ο Δήμος Αγρινίου, που εδρεύει στο Αγρίνιο  της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών  εποχικών ή πρόσκαιρων υπηρεσιακών αναγκών της Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης του Δήμου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 2μηνης διάρκειας, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

16ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Εξωτερικών Χώρων, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

5ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας

3 Οδηγοί με δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Ε΄ και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.)

2 Οδηγοί με δίπλωμα οδήγησης κατηγορίας Γ΄ και Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση όπου θα αναγράφονται τα ατομικά στοιχεία τα στοιχεία κατοικίας, καθώς και ΑΦΜ,ΔΟΥ.,ΑΜΚΑ., Α.Μ. ΙΚΑ και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,  στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση: Δήμος Αγρινίου, Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών, 1ος όροφος, Γραφείο 2, Χ. Τρικούπη 10, Τ.Κ. 301 31, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

 Πληροφορίες στο τηλ.:  26413 60220, (εργάσιμες ημέρες & ώρες).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2018 έως και 28-11-2018

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού: Πρόσληψη 26 ατόμων

Η ΔΕΘ/ΑΗΣ Ρόδου της Δ.Ε.Η., που εδρεύει στη Ρόδο της ΠΕ Δωδεκανήσου της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΘΗΣ Νότιας Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς) που εδρεύει στην Κατταβιά – Νότιας Ρόδου, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά είκοσι έξι (26) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

4ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ με 8μηνη σύμβαση (ημερήσιοι), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΜΕΚ με 8μηνη σύμβαση (βάρδια), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών με 8μηνη σύμβαση (ημερήσιοι), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

3ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών-Υποσταθμών με 8μηνη σύμβαση (βάρδια), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

2ΔΕ Τεχνικοί Λοιπών Ειδικοτήτων (Χειριστές στο Σύστημα Κατεργασίας Ύδατος) με 8μηνη σύμβαση (ημερήσιοι), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Τεχνικός Επιμελητής  με 8μηνη σύμβαση, ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων) με 8μηνη σύμβαση, ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

4ΔΕ Φύλακες με 8μηνη σύμβαση (βάρδια), ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

1ΥΕ Προσωπικό Κυλικείου -Τραπεζοκόμοι με 8μηνη σύμβαση, ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου

4ΥΕ Εργάτες-τριες με 8μηνη σύμβαση, ΘΗΣ Ν. Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), Κατταβιά Ν. Ρόδου Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΣΠ.3 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

 Δ.Ε.Η. Α.Ε./ΑΗΣ Ρόδου, Γραμματεία, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος Δωδεκανήσου Ν. Αιγαίου, για τον ΘΗΣ Ν.

 Ρόδου (ΑΗΣ Κατταβιάς), (Ανακοίνωση ΣΟΧ/ΔΕΗ 2/2018), (υπόψη κ.κ. Καραμάργιου Παναγιώτας ή Γιαλλουράκη Χρυσοβαλάντου).

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΔΕ ή ΥΕ).

 Πληροφορίες στα τηλ.: 24210 41437, 24210 49004 & 24210 49021.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2018 έως και 03-12-2018

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού: Πρόσληψη 30 ατόμων

Η Γ. Διεύθυνση  Εμπορίας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ), που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της & συγκεκριμένα για τα Καταστήματα  Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Ν. Ελλάδας (ΔΠΝΕ), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

6ΠΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας, Πάτρα Αχαΐας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 500)

3ΔΕ Υπάλληλοι Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας, Πάτρα Αχαΐας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 501)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου, Αίγιο Αχαΐας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 502)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων, (ΚΩΔΙΚΟΣ 503)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 504)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Άργους, Άργος Αργολίδας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 505)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κρανιδίου, Κρανίδι  Αργολίδας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 506)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σπάρτης, Σπάρτη Λακωνίας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 507)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Άμφισσας, Άμφισσα Φωκίδας, (ΚΩΔΙΚΟΣ 508)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου, Ρέθυμνο Κρήτης, (ΚΩΔΙΚΟΣ 509)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 510)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ιεράπετρας, Ιεράπετρα Λασιθίου (ΚΩΔΙΚΟΣ 511)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου, Χίος Β. Αιγαίου (ΚΩΔΙΚΟΣ 512)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου, Χίος Β. Αιγαίου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 513)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου, Σάμος Β. Αιγαίου (ΚΩΔΙΚΟΣ 514)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου, Σάμος Β. Αιγαίου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 515)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου, Μυτιλήνη Λέσβου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 516)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου,, Λέσβος Β. Αιγαίου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 517)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 518)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω, Κως Δωδεκανήσου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 519)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω, Κως Δωδεκανήσου, (ΚΩΔΙΚΟΣ 520)

1ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικού-Οικονομικού), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάρου, Πάρος Κυκλάδων, (ΚΩΔΙΚΟΣ 521)

1ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου (Διοικητικών Γραμματέων), ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων, (ΚΩΔΙΚΟΣ 522).

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες των Καταστημάτων Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας και  σε αντικείμενα που αφορούν στην εξυπηρέτηση των πελατών

ΔΕΗ Α.Ε (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

 Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή σε απλό φάκελο μεγέθους Α4 σε ένα από τα παρακάτω Γραφεία της ΔΕΗ Α.Ε.:

1) Για τις θέσεις με Κωδικό 500 & 501: ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ, (ταχ. διεύθυνση: Ακτή Δυμαίων 15, Τ.Κ. 262 22, Πάτρα (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας),

(αρμόδια κ. Λούντζη Αρετή, τηλ.: 2610 362613)

2) Για τη θέση με Κωδικό 502: ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Κορίνθου 113, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου),

(αρμόδιος κ. Δρουγούτης Ανδρέας, τηλ.: 26910 23755)

3) Για τη θέση με Κωδικό 503: ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Αρχ. Κατράμη &  Νταγιαπιέρα, Τ.Κ. 291 00, Ζάκυνθος (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου),

(αρμόδια κ. Καμβάση Άννα, τηλ.: 26950 45222)

4) Για τη θέση με Κωδικό 504: ΔΕΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Χαρ. Τρικούπη 13, Τ.Κ. 301 00, Αγρίνιο, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου),

(αρμόδιος κ. Μάρκος Βασίλειος, τηλ.: 26410 30091)

5) Για τις θέσεις με Κωδικό 505 & 506: ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ, (ταχ. διεύθυνση: Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης),

(αρμόδια κ. Λιάπη Γεωργία, τηλ.: 2710 243044)

6) Για τη θέση με Κωδικό 507: ΔΕΗ ΣΠΑΡΤΗΣ, (ταχ. διεύθυνση: Θερμοπυλών 139, Τ.Κ. 231 00, Σπάρτη, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σπάρτης),

(αρμόδιος κ. Νικόλαρος Γεώργιος, τηλ.: 27310 89911 & 27310 21046)

7) Για τη θέση με Κωδικό 508: ΔΕΗ ΑΜΦΙΣΣΑΣ, (ταχ. διεύθυνση: Κορδώνη 15, Τ.Κ. 331 00, Άμφισσα, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Άμφισσας),

(αρμόδια κ. Τριάντη Μαρία, τηλ.: 22650 79020, εσωτ. 101)

8) Για τη θέση με Κωδικό 509: ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνης),

(αρμόδιος κ. Αστρινάκης Γεώργιος, τηλ.: 28310 20350, εσωτ. 100)

9) Για τις θέσεις με Κωδικό 510 & 511: ΔΕΗ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Λατούς 5, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγίου Νικολάου,

(αρμόδια κ. Νικηφοράκη Αικατερίνη, τηλ.: 28410 22401, εσωτ. 100)

10) Για τις θέσεις με Κωδικό 512 & 513: ΔΕΗ ΧΙΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ. 821 00, Χίος, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου),

(αρμόδια κ. Κωστάζου Δέσποινα, τηλ.: 22710 44362)

11) Για τις θέσεις με Κωδικό 514 & 515: ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Κανάρη 30, Τ.Κ. 831 00, Σάμος, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου),

(αρμόδιος κ. Τσάμπος Ευάγγελος, τηλ.: 22730 25220)

12) Για τις θέσεις με Κωδικό 516 & 517: ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Οδυσσέα Ελύτη 5 Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου),

(αρμόδια κ. Βερυβάκη Ελευθερία, τηλ.: 22510 34250, εσωτ. 105)

13) Για τη θέση με Κωδικό 518: ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Πλατεία Σύμης 10, Τ.Κ. 851 00, Ρόδος, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου),

(αρμόδιος κ. Πεζουβάνης Χρυσόστομος, τηλ.: 22410 43010, εσωτ. 106)

14) Για τις θέσεις με Κωδικό 519 & 520: ΔΕΗ ΚΩ, (ταχ. διεύθυνση: Γ. Αβέρωφ 1, Τ.Κ. 853 00, Κως, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω),

(αρμόδια κ. Τηλιακού Βακίνα, τηλ.: 22420 22710)

15) Για τις θέσεις με Κωδικό 521 & 522: ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ, (ταχ. διεύθυνση: Ακτή Εθν. Αντιστάσεως, , Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη Σύρου, (ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου),

(αρμόδια κ. Ζαρίφη Ειρήνη, τηλ.: 22810 79405).

 Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση και για θέσεις μίας μόνο κατηγορίας προσωπικού (ΠΕ ή ΔΕ).

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 23-11-2018 έως και 03-12-201

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας: Πρόσληψη 16 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, που εδρεύει στην Αρχαία Ολυμπία της ΠΕ  Ηλείας  της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ., 5μηνης διάρκειας, συνολικά δεκάξι (16) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα, ως εξής:

10ΔΕ Φύλαξης –Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσεία Αρχαίας Ολυμπίας Ηλείας

2ΔΕ Φύλαξης –Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Πύργου Ηλείας

2ΔΕ Φύλαξης –Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώρος Κάστρου Χλεμουτσίου, Δήμος Ανδραβίδας –Κυλλήνης Ηλείας

1ΔΕ Φύλαξης –Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Ναού Επικουρίου Απόλλωνα Βάσσων, Δήμος Ανδρίτσαινας-Κρεστένων Ηλείας

1ΔΕ Φύλαξης –Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο & Χώρος Κάστρου Χλεμουτσίου, Δήμος Ανδραβίδας –Κυλλήνης Ηλείας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηλείας, Γραμματεία, Τ.Κ. 270 65, Αρχαία Ολυμπία Ηλείας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Σπηλιόπουλου Χρήστου).

 Πληροφορίες στο τηλ.: 26240 22529.

 Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 26-11-2018 έως και 03-12-2018

πηγη

 

 

 

 

 

Δείτε επίσης

ΟΑΕΔ: Ερχονται 500 προσλήψεις εποχικού προσωπικού – Τι πρέπει να γνωρίζεται για την υποβολή αιτήσεων

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες του ΟΑΕΔανακοίνωσε ο Οργανισμός. Πρόκειται για συνολικά 500 άτομα, τα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *