888 ΑΣΕΠ: 1.200 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία από την λίστα του ΟΑΕΔ | Kontasas
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / ΑΣΕΠ: 1.200 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία από την λίστα του ΟΑΕΔ

ΑΣΕΠ: 1.200 μόνιμες προσλήψεις στην Υγεία από την λίστα του ΟΑΕΔ

ΑΣΕΠ: Με απόφαση του υπουργείο Εργασίας καθορίστηκαν οι προσλήψεις και οι θέσεις που θα καλυφθούν από την λίστα των προστατευομένων του ΟΑΕΔ για την μεγάλη προκήρυξη για τις 1.200 προσλήψεις στην Υγεία

Ειδικότερα ήδη έχει αποσταλεί στο ΑΣΕΠ το έγγραφο για την κίνηση των διαδικασιών πλήρωσης χιλίων διακοσίων (1.200) κενών οργανικών θέσεων διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Σήμερα το υπουργείο Εργασίας προχώρησε στον καθορισμό του αριθμού θέσεων για το Υπουργείο Υγείας, που πληρούνται από άτομα που προστατεύονται από το ν. 2643/1998 και κατανομή των θέσεων αυτών από τις λίστες του ΟΑΕΔ.

ΒΡΕΣ ΔΟΥΛΕΙΑ ΕΔΩ

Η διαδικασία κίνησης έκδοσης της προκήρυξης έρχεται μετά την απόφαση της Επιτροπής της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 με τίτλο «Έγκριση για την κίνηση των διαδικασιών πρόσληψης χιλίων διακοσίων ατόμων, διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, ως τακτικό προσωπικό, για τη στελέχωση Φορέων του Υπουργείου Υγείας».

Η κατανομή των θέσεων:

α) Άτομα με ειδικές ανάγκες 23 προσλήψεις

β) Πολύτεκνοι 15 προσλήψεις

γ) Εθνική Αντίσταση 8 προσλήψεις

δ) Έμμεση ΑΜΕΑ 7 προσλήψεις

ε) Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λ.π. 7 προσλήψεις

στ) Τρίτεκνοι 24 προσλήψεις

Δείτε παρακάτω την κατανομή:

Β.Κατανέμουμε τον ανωτέρω αριθμό θέσεων κατά κατηγορία προστατευομένων προσώπων, ως εξής:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΠΡΟΣΩΠΩΝ

ΘΕΣΕΙΣΝ.2643/1998

α)Άτομα με ειδικές ανάγκες (πρώτο εδάφιο

περίπτωσης β΄ της παρ. 1, άρθρου 1 ν.2643/1998)

23

β)Πολύτεκνοι (περίπτωση α΄ της παρ. 1, άρθρου 1

ν.2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

15

γ)Εθνική Αντίσταση (περίπτωση γ΄, της παρ. 1,

άρθρου 1 ν.2643/1998)

8

δ)Έμμεση ΑΜΕΑ (δεύτερο εδάφιο, περίπτωσης β’

παρ. 1 άρθρου 1 ν.2643/1998)

7

ε)Ανάπηροι πολέμου και τέκνα τους κ.λ.π.

(περίπτωση δ΄ παρ. 1 άρθρου 1 ν.2643/1998)

7

στ)Τρίτεκνοι (περίπτωση α΄, της παρ. 1 του άρθρου

1 ν.2643/1998, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει)

24

Γ.Κατανέμουμε τις ανωτέρω θέσεις ως εξής:

Α/Α

ΝΟΜΟΣ (ΠΕΡΙΦ. ΕΝ.)

ΦΟΡΕΑΣ

ΚΛΑΔΟΣ/ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΗΓΟΡΙA ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΘΕΣΕΙΣ Ν.2643/98

1

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

2

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Σ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕ ΥΤΩΝ

ΑμεΑ

1

3

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΤΤΙΚΗΣ

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

– ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΓΚ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡ/ΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑΣ

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πολυτέκνων

1

4

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΕΙΟ–

ΠΑΤΗΣΙΩΝ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠ ΟΥΛΕΙΟ Ν.

ΙΩΝΙΑΣ»)

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ

ΑμεΑ

1

5

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ

«ΚΟΡΓΙΑΛΕΝΕΙΟ

/ ΜΠΕΝΑΚΕΙΟ ΕΕΣ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑμεΑ

1

6

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓ.

ΣΑΒΒΑΣ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

7

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑμεΑ

1

8

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ»)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πολυτέκνων

1

9

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

– ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ

Ο ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ Σ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πολυτέκνων

1

10

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

– ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ

Ο ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ Σ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

11

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

– ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ

Ο ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ Σ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Αναπήρων Πολέμου, τέκνα τους

1

12

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

– ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ

Ο ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ Σ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Εθνικής Αντίστασης

1

13

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

– ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ

Ο ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ Σ»)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Εθνικής Αντίστασης

1

14

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

– ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ

Ο ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ Σ»)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Αναπήρων Πολέμου, τέκνα τους

1

15

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ

– ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΕΙ

Ο ΑΘΗΝΩΝ – ΠΟΛΥΚΛΙΝΙΚΗ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ Σ»)

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Έμμεση ΑμεΑ

1

16

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ

«ΛΑΪΚΟ»

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

17

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ

«ΛΑΪΚΟ»

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΑμεΑ

1

18

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΘΗΝΩΝ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑμεΑ

1

19

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ

«ΣΩΤΗΡΙΑ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πολυτέκνων

1

20

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Έμμεση ΑμεΑ

1

21

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Εθνικής Αντίστασης

1

22

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Αναπήρων Πολέμου, τέκνα τους

1

23

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑμεΑ

1

24

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «Γ.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Αναπήρων Πολέμου, τέκνα τους

1

25

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

26

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Έμμεση ΑμεΑ

1

27

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΑΙΔΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ «Η ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πολυτέκνων

1

28

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ«Η

ΑΓΙΑΣΟΦΙΑ»

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ –ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΟΑΣ

Εθνικής Αντίστασης

1

29

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «Π.&

Α.ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

30

ΑΤΤΙΚΗΣ

(1ηΥ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ

ΑΘΗΝΩΝ «Π. & Α. ΚΥΡΙΑΚΟΥ»

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑμεΑ

1

31

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΡΟΔΟΥ

«ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

– ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ν» – ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ ΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ«ΤΟ

ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΑμεΑ

1

32

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΡΟΔΟΥ

«ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

– ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ν» – ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ ΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ«ΤΟ

ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»)

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΑμεΑ

1

33

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΡΟΔΟΥ

«ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

– ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ν» – ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ ΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΛΥΜΝΟΥ«ΤΟ

ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ»)

ΤΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ

ΑμεΑ

1

34

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»–ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑΣ

«ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

35

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»–ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑΣ

«ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πολυτέκνων

1

36

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»–ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑΣ

«ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Έμμεση ΑμεΑ

1

37

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»–ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑΣ

«ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Εθνικής Αντίστασης

1

38

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΝΙΚΑΙΑΣ

ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»–ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑΣ

«ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Αναπήρων Πολέμου, τέκνα τους

1

39

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»–ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΔΥΤΙΚΗΣ

ΑΤΤΙΚΗΣ «ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ»

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑΣ

«ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛ/ΜΩΝ»)

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑμεΑ

1

40

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΡΟΔΟΥ

«ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

– ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ν» – ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»)

ΠΕ

ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΩΝ

Τριτέκνων

1

41

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΡΟΔΟΥ

«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»

– ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΩ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ Ν» – ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ – Κ.Υ. ΚΑΛΥΜΝΟΥ

«ΤΟ ΒΟΥΒΑΛΕΙΟ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΡΟΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑμεΑ

1

42

ΣΑΜΟΥ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΑΜΟΥ «ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ

»

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ

Τριτέκνων

1

43

ΚΥΚΛΑΔΩΝ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΣΥΡΟΥ

«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

44

ΚΥΚΛΑΔΩΝ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΣΥΡΟΥ

«ΒΑΡΔΑΚΕΙΟ ΚΑΙ ΠΡΩΙΟ»

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

Πολυτέκνων

1

45

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΕΙΡΑΙΑ

«ΤΖΑΝΕΙΟ»

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑμεΑ

1

46

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΜΕΤΑΞΑ»

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Πολυτέκνων

1

47

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚ/ΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

«ΜΕΤΑΞΑ»

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΑμεΑ

1

48

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πολυτέκνων

1

49

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

ΑΣΘΕΝΩΝ

ΑμεΑ

1

50

ΑΤΤΙΚΗΣ (2ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ)

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΑ

ΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Τριτέκνων

1

51

ΗΜΑΘΙΑΣ (3ηΥ.ΠΕ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΜΑΘΙΑΣ (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΒΕΡΟΙΑ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πολυτέκνων

1

52

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Γ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑΣ

«Γ.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ

»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

53

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (3ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«Γ.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ – Ο ΑΓΙΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ» (ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«Γ.

ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑμεΑ

1

54

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ(4ηΥ.ΠΕ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ)

ΑΝΤΙΚ/ΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Πολυτέκνων

1

55

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ –

ΘΡΑΚΗΣ)

ΑΝΤΙΚ/ΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

«ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πολυτέκνων

1

56

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ

ΑΣΘΕΝΩΝ

Εθνικής Αντίστασης

1

57

ΚΑΒΑΛΑΣ(4ηΥ.ΠΕ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΚΑΒΑΛΑΣ

ΤΕ

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕ ΥΤΩΝ

Τριτέκνων

1

58

ΡΟΔΟΠΗΣ(4ηΥ.ΠΕ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

«ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ

»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΩΝ

Τριτέκνων

1

59

ΕΒΡΟΥ (4ηΥ.ΠΕ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

ΟΛΗ)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

60

ΕΒΡΟΥ (4ηΥ.ΠΕ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

ΑμεΑ

1

61

ΕΒΡΟΥ (4ηΥ.ΠΕ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ)

ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

– ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

Έμμεση ΑμεΑ

1

62

ΕΒΡΟΥ (4ηΥ.ΠΕ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ ΟΛΗ)

ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ Υ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΑμεΑ

1

63

ΕΒΡΟΥ (4ηΥ.ΠΕ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

ΟΛΗ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Έμμεση ΑμεΑ

1

64

ΕΒΡΟΥ (4ηΥ.ΠΕ.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ–ΘΡΑΚΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΒΡΟΥ

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠ

ΟΛΗ)

ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

ΑμεΑ

1

65

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (4ηΥ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΘΡΑΚΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

«ΑΧΕΠΑ»

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Πολυτέκνων

1

66

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(5ηΥ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΛΑΜΙΑΣ

ΠΕ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Σ

ΑμεΑ

1

67

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(5ηΥ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΛΑΜΙΑΣ

ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

(Με Πτυχίο Πολιτικού Μηχ/κού,

Μηχανικών

έργων Υποδομής

ή συναφών ειδικοτήτων)

Τριτέκνων

1

68

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(5ηΥ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΛΑΜΙΑΣ

ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Πολυτέκνων

1

69

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(5ηΥ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΛΑΜΙΑΣ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

70

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(5ηΥ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΛΑΜΙΑΣ

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΑμεΑ

1

71

ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

(5ηΥ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ)

ΠΕΔΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ

ΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Πολυτέκνων

1

72

ΕΥΒΟΙΑΣ

(5ηΥ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ)

ΠΕΔΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ

ΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Τριτέκνων

1

73

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

(5ηΥ.ΠΕ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣΕΛΛΑΔΑΣ)

ΠΕΔΥ – ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

ΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Εθνικής Αντίστασης

1

74

ΛΕΥΚΑΔΑΣ (6ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Τριτέκνων

1

75

ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ (6ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τριτέκνων

1

76

ΑΧΑΪΑΣ (6ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ ΑΙΓΙΟ)

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Αναπήρων Πολέμου, τέκνα τους

1

77

ΑΧΑΪΑΣ (6ηΥ.ΠΕ.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ,

ΗΠΕΙΡΟΥ & ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΠΑΙΔΩΝ

ΠΑΤΡΩΝ

«ΚΑΡΑΜΑΝΔΑΝ ΕΙΟ»

ΤΕ ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ – ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

Τριτέκνων

1

78

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (7ηΥ.ΠΕ.ΚΡΗΤΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»(ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Εθνικής Αντίστασης

1

79

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (7ηΥ.ΠΕ.ΚΡΗΤΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»(ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

ΑμεΑ

1

80

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (7ηΥ.ΠΕ.ΚΡΗΤΗΣ)

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΚΟ ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ – ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

«ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»(ΟΡΓΑΝΙΚΗ

ΜΟΝΑΔΑΕΔΡΑΣΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Τριτέκνων

1

81

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

(7ηΥ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΛΑΣΙΘΙΟΥ

(ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜ ΕΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ)

ΔΕΤΕΧΝΙΚΟΥΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ

(Άδειαάσκησηςεπαγγέλματος

ΤεχνίτηΥδραυλικού

τουλάχιστον Α’ Τάξης και ειδικότητας 1ηςήΆδεια άσκησης επαγγέλματος Αρχιτεχνίτη

Υδραυλικού (Π.Δ.

112/2012)

Τριτέκνων

1

82

ΛΑΣΙΘΙΟΥ

(7ηΥ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)

ΓΕΝΙΚΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΛΑΣΙΘΙΟΥ

(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΔΡΑΣ

«ΑΓΙΟΥ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ»)

ΤΕ

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Τριτέκνων

1

83

ΡΕΘΥΜΝΗΣ

(7ηΥ.ΠΕ. ΚΡΗΤΗΣ)

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΑΓΙΑΣ

ΦΩΤΕΙΝΗΣ

ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

Έμμεση ΑμεΑ

1

84

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (7ηΥ.ΠΕ.ΚΡΗΤΗΣ)

ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΣΤΕΛΙΟΥ

ΔΕ

ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Αναπήρων

Πολέμου, τέκνατους

1

Σημειώνεται ότι η διαδικασία προσλήψεων θα γίνει εξ΄ ολοκλήρου από το ΑΣΕΠ

Δείτε επίσης

ΟΑΕΔ: Ερχονται 500 προσλήψεις εποχικού προσωπικού – Τι πρέπει να γνωρίζεται για την υποβολή αιτήσεων

Προσλήψεις εποχικού προσωπικού για τις ανάγκες του ΟΑΕΔανακοίνωσε ο Οργανισμός. Πρόκειται για συνολικά 500 άτομα, τα …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *