Βασικά Σημεία Παρέμβασης Προέδρου ΕΣΑΗ | ELPEDISON CEO στο 2ο Συνέδριο Power & Gas Forum


  1. Με τη λειτουργία του target model, έχουμε εισέλθει στην εποχή της ενεργειακής μετάβασης προς ένα ενεργειακό περιβάλλον, όπου το σύστημα θα στηρίζεται αποκλειστικά σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας. Η αρχιτεκτονική έχει ήδη διαμορφωθεί. Χρειάζεται όμως να διαμορφώσουμε το ρυθμιστικό και τεχνολογικό περιβάλλον για την Αποθήκευση/Storage καθώς και να διορθώσουμε τις τρεις αδυναμίες που αναδείχθηκαν με την εφαρμογή του Target Model.
  1. Oι Αδυναμίες που αναδείχθηκαν στο πλαίσιο του Target Model
  2. H έλλειψη ευέλικτων μονάδων αερίου: Η έλλειψη διαφάνηκε τον προηγούμενο Νοέμβριο, όταν η χαμηλή στάθμη νερού στα φράγματα των Υδροηλεκτρικών μονάδων, σε συνδυασμό με τη συντήρηση δύο μονάδων αερίου, έφερε το σύστημα στα όριά του. Καταφάνηκε επίσης και κατά την κακοκαιρία του Φεβρουαρίου, όταν ο ΑΔΜΗΕ έβαλε με constraint σχεδόν όλες τις λιγνιτικές μονάδες σε λειτουργία, διακόπτοντας τη λειτουργία των διαθέσιμων ευέλικτων μονάδων αερίου και διατηρώντας τες σε εφεδρεία.
  3. Oι σοβαρές αδυναμίες του Συστήματος Μεταφοράς: Κάθε ημέρα, για πολλές και διαφορετικές αιτίες, ο ΑΔΜΗΕ δηλώνει ότι, για να λειτουργήσει απρόσκοπτα το σύστημα μεταφοράς, πρέπει να λειτουργούν με περιορισμό διαφορετικές μονάδες από το πρόγραμμα, διακόπτοντας τη λειτουργία των οικονομικότερων μονάδων και αυξάνοντας τον όγκο στην Αγορά Εξισορρόπησης.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση