Βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές προωθεί το Χρηματιστήριο Αθηνών

Οι ελληνικές επιχειρήσεις και οι κεφαλαιαγορές είναι σε θέση να παίξουν ηγετικό ρόλο στη βιώσιμη ανάπτυξη, εφαρμόζοντας πρακτικές που μπορούν να αποφέρουν σημαντικά οφέλη για τη χώρα σε καίρια θέματα όπως η κλιματική αλλαγή και η μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ο αντίκτυπος των τεχνολογικών εξελίξεων στην αγορά εργασίας και το ανθρώπινο κεφάλαιο, και η βελτίωση των επιχειρηματικών πρακτικών με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

Καθ’ όλη την 145χρονη ιστορίας του, η βασική αποστολή του Χρηματιστηρίου Αθηνών είναι να βοηθά τις εταιρείες να αποκτούν πρόσβαση σε κεφάλαια με διαφανή τρόπο, υποστηρίζοντας την ανάπτυξη τους και το όραμα τους για το μέλλον. Το ΧΑΑ εξακολουθεί να το κάνει αυτό και σε μια πιο διεθνοποιημένη βάση.

Τα Χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο έχουν ενώσει δυνάμεις και μέσω πρωτοβουλιών όπως το Sustainable Stock Exchanges (SSE) του ΟΗΕ, προωθούν την καλή διακυβέρνηση και τις βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές, ενθαρρύνοντας τη δημοσιοποίηση στοιχείων σχετικών με τις επιδόσεις τους σε θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και εταιρικής διακυβέρνησης (ESG) από εισηγμένες εταιρείες.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση