ΔΕΗ: Ενδιαφέρον για το 49% του ΔΕΔΔΗΕ εκδήλωσαν 11 επενδυτικά σχήματα

Συνολικά 11 εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από στρατηγικούς επενδυτές, διαχειριστές υποδομών δικτύων και χρηματοοικονομικούς επενδυτές για το 49% των μετοχών του ΔΕΔΔΗΕ υποβλήθηκαν σήμερα, στη λήξη της προθεσμίας όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ.

Η ΔΕΗ θα εξετάσει τις υποβληθείσες Εκδηλώσεις Ενδιαφέροντος και θα προσκαλέσει τους επιλέξιμους συμμετέχοντες, σύμφωνα με τα κριτήρια που τέθηκαν στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη συμμετοχή τους στη επόμενη φάση της διαδικασίας. Σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού, προβλέπονται ισχυρά δικαιώματα για τους μετόχους μειοψηφίας.

Τα επόμενα βήματα της διαγωνιστικής διαδικασίας για την πώληση του 49% του Διαχειριστή προβλέπουν την αξιολόγηση των υποψήφιων επενδυτών και για την ακρίβεια αν πληρούν τα κριτήρια που έχουν τεθεί στους όρους συμμετοχής του διαγωνισμού.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση