ΔΕΗ: Επαναλαμβανόμενο EBITDA 225,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2021


Στα 225,6 εκατ. διαμορφώθηκαν τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) της ΔΕΗ σε επαναλαμβανόμενη βάση στο πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι 182 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2020.

Η αύξηση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση της δαπάνης για αγορές ενέργειας λόγω της αυξημένης ηλεκτροπαραγωγής από την ΔΕΗ από υδροηλεκτρικούς σταθμούς και μονάδες φυσικού αερίου. Επιπλέον συνεχίστηκε για ένα ακόμη τρίμηνο η μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας.

Ο κύκλος εργασιών, μειώθηκε το πρώτο τρίμηνο κατά 104,9 εκατ. ευρώ ή 8,6% λόγω του μειωμένου όγκου πωλήσεων κατά 866 GWh ή 10,4%, συνεπεία της απώλειας μεριδίου αγοράς (5,4 ποσοστιαίες μονάδες) καθώς και της πτώσης της εγχώριας ζήτησης (κατά 5,6%).Source link

realhosting
loading...

Απάντηση