ΔΕΠΑ – Νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας με βάση τα κριτήρια ESG


Η ΔΕΠΑ, ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης και ισχυρή ενεργειακή Εταιρεία, επιδιώκει να προσφέρει ποιοτικές και καινοτόμες υπηρεσίες, δημιουργώντας, παράλληλα, προστιθέμενη αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Πρόσφατα μάλιστα, εξέδωσε τον νέο Απολογισμό Βιωσιμότητας με στόχο την ενημέρωση των ενδιαφερομένων μερών και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου για τις επιδράσεις της εταιρικής δραστηριότητας καθώς και την παρουσίαση των πολιτικών, πρωτοβουλιών και μελλοντικών στόχων της, στο πλαίσιο της κοινωνικά υπεύθυνης λειτουργίας της.

Όπως προκύπτει από τον Απολογισμό, η εταιρεία υιοθετεί τα κριτήρια ESGκαι τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής της λειτουργίας, αλλά και στον ευρύτερο στρατηγικό σχεδιασμό της, με στόχο να αυξήσει το θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, παραμένοντας, ταυτόχρονα, προσηλωμένη στην ηθική και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση. Συγκεκριμένα, οι άξονες που επικεντρώνεται είναι:Source link

realhosting
loading...

Leave a Reply