888 Δημόσιο: «Ανοιχτές» 379 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού | Kontasas
Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Δημόσιο: «Ανοιχτές» 379 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού

Δημόσιο: «Ανοιχτές» 379 θέσεις για προσλήψεις προσωπικού

Τις 379 θέσεις που είναι διαθέσιμες για προσλήψεις σε νοσοκομεία, δήμους, πανεπιστήμια και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, παρουσιάζει η aftodioikisi.gr.

Συνοπτικά:

Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου αποφασίζει:

 1. Την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 8307/20-12-2017 απόφασης της Διοικήτριας του Γ.Ν.Ζ. για προκήρυξη δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, με ΑΔΑ: 7Ι7Α4690ΒΞ-ΨΝΜ, που εκδόθηκε δυνάμει της υπ’ αριθμ. Γ4α/Γ.Π./83036/ 24-11-2017 έγκρισης του Υ.Υ.
 2. Την προκήρυξη προς πλήρωση δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ επί θητεία, ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας- Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.

Αρ. Προκήρυξης: 2299/14-4-2018 (ΑΔΑ: 6ΡΕΞ4690ΒΞ-ΝΜΣ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. αρχίζει στις 4 Μαΐου 2018 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 24 Μαΐου 2018 ώρα 23.59.

Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Κεφαλληνίας ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης:

 1. Δύο (2) θέσεων, ειδικευμένων ιατρών επί θητεία του κλάδου Ε.Σ.Υ., ειδικότητας Ψυχιατρικής , στον εισαγωγικό βαθμό Επιμελητή/ριας Β΄

Αρ. Προκήρυξης: 2649/16-4-2018 (ΑΔΑ: 69ΡΤ4690ΒΔ-ΤΧΠ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει στις 4-5-2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 24-5-2018 ώρα 23:59.

Επίσης ολόκληρη η προκήρυξη θέσεων κλάδου Ιατρών ΕΣΥ , αναρτάται στην ηλεκτρονική Διεύθυνση του Νοσοκομείου μας www.kefalonia-hospital.gr.

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για την ανάθεση έργου, στο πλαίσιο του Έργου ΦΚ222 «Πρόγραμμα Δράσης για την Ο.ΝΕ.Π.Σ.» [=Ομάδα Νέων Προγραμμάτων Σπουδών], το οποίο χρηματοδοτείται από τον Ειδικό Λογαριασμό του Ε.Α.Π., με επιστημονικό υπεύθυνο τον Καθηγητή κ. Βασίλειο Καρδάση, ως εξής:

ΘΕΣΗ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ Έναν (1) επιστημονικό συνεργάτη / μία επιστημονική συνεργάτιδα για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού των Θεματικών Ενοτήτων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (ΠΠΣ) «Διοίκηση Τουρισμού», με έδρα την Πάτρα.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Πτυχίο Κοινωνικών Επιστημών ή πληροφορικής
 2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε πεδίο των Κοινωνικών Επιστημών με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο του τουρισμού
 3. Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη ή χρήση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για εξ αποστάσεως τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά προτεραιότητα σχετική με το γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού
 4. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε εκπαιδευτικά ή ερευνητικά έργα σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Τουρισμού
 5. Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)
 6. Πιστοποιημένη γνώση χειρισμού Η/Υ
 7. Αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία σε κλάδους του τουριστικού τομέα Τα ως άνω με αριθμούς 1-7 προσόντα συνιστούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την ανάληψη της αναφερόμενης θέσης.

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Κατοχή διδακτορικού διπλώματος στις Κοινωνικές Επιστήμες.

Αρ. Προκήρυξης: (ΑΔΑ: 6ΛΓΦ46ΨΖΣΘ-ΛΕ0)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα: – είτε να καταθέσουν το φάκελο υποψηφιότητας αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδότηση στην έδρα του Ε.Α.Π., εργάσιμες ημέρες & ώρες: 09.00-13.00, έως και τη λήξη της προθεσμίας – είτε να τον αποστείλουν στην έδρα του Ε.Α.Π. μέσω ΕΛ.ΤΑ. με συστημένη επιστολή, έως και τη λήξη της προθεσμίας (βάσει της σφραγίδας των ΕΛ.ΤΑ.) ή courier, έως και τη λήξη της προθεσμίας (βάσει της σφραγίδας των courier), σε εσώκλειστο φάκελο με τα εξής στοιχεία παραλήπτη: ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ Υπόψη: Κατερίνας Σκόνδρα ΚΤΙΡΙΟ Γ – ΓΡΑΦEIΟ Γ1 ΑΠΧ ΠΑΡΟΔΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 18 – Τ.Κ. 263 35 – ΠΕΡΙΒΟΛΑ ΠΑΤΡΩΝ

Υποβολή υποψηφιότητας για ανάθεση έργου στο πλαίσιο του Έργου Φκ222 1 Θέση: εργαστηριακός συνεργάτης / εργαστηριακή συνεργάτιδα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30/04/2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

Για πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση υποψηφιοτήτων, μπορείτε να επικοινωνείτε (ώρες: 09.00- 11.00) με τον ΕΛΚΕ, κ. Κατερίνα Σκόνδρα, τηλέφωνο 2610-367673, e-mail: [email protected]

Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας προκηρύσσει για πλήρωση:

 • Μία (1) θέση ειδικευµένου ιατρού, ειδικότητας Παθολογίας, στον εισαγωγικό βαθµό Επιµελητή Β’, για την Ν.Μ. Ναυπλίου

Αρ. Προκήρυξης: 2197 (ΑΔΑ: ΩΕΟΔ46907Β-8Χ6)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

Μέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στη ∆/νση Ανθρώπινου ∆υναµικού της 6ης ∆.Υ.Π.Ε. (Υπάτης 1 και Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 24, Τ.Κ. 264 41, Πάτρα) αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδροµικά, είτε µε συστηµένη επιστολή, είτε µε εταιρεία ταχυµεταφοράς, σε έντυπη µορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωµένο και υπογεγραµµένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει στις 04.05.2018 ώρα 12.00 µ.µ. και λήγει στις 24.05.2018 ώρα 23.59 µ.µ

Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ): Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ερευνητικού έργου «TOTAL RAFFINAGE CHEMIE» – «PAR.010605» που χρηματοδοτείται από φορέα του ιδιωτικού τομέα, προτίθεται να απασχολήσει έκτακτο προσωπικό, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση ανάθεσης έργου και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου, σύμφωνα με τους όρους που αναφέρονται στη συνέχεια της παρούσας πρόσκλησης.

ΘΕΣΗ: Στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης προκηρύσσεται μία (1) θέση έκτακτου προσωπικού που θα απασχοληθεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ Ινστιτούτο Xημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) μέσω σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ: 605E

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνολόγος Πετρελαίου

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ: Χειρισμός αυτόκλειστων αντιδραστήρων

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Πτυχίο ΤΕΙ Τεχνολόγου Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου
 2. Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΣΥΝΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ/ ΕΠΙΘΥΜΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:

 1. Γνώση στο χειρισμό αυτόκλειστων αντιδραστήρων

Αρ. Προκήρυξης: 605Ε – 4686 (ΑΔΑ: ΩΡΧΔ469ΗΡ8-ΧΘΜ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν με έναν από τους παρακάτω τρόπους: αυτοπροσώπως, με εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσω ταχυδρομείου, μέσω ταχυμεταφορέα (courier) στη διεύθυνση:

ΕΚΕΤΑ / Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ)

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης 570 01

Θέρμη, Θεσσαλονίκη

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι τις 2 Μαΐου 2018 και ώρα 10:00 π.μ

Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Περιφερειακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας» προκηρύσσει για την πλήρωση επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ ως εξής:

-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (Για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας)

Βαθμός: EB’

Αριθμός Θέσεων: 1

-ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

Βαθμός: EB’

Αριθμός Θέσεων: 1

Αρ. Προκήρυξης: 12809 (ΑΔΑ: ΩΤΛΘ46906Λ-213)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων αρχίζει στις 4/5/2018 ώρα 12 μ. μ. και λήγει στις 24/5/2018 ώρα 23:59.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ–ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Εθνικό Πρόγραμμα Συλλογής Αλιευτικών Δεδομένων ετών 2017-2019 στο Πλαίσιο των Απαιτήσεων του Καν (ΕΚ) 199/2008 και Καν (ΕΕ) 2017/1004» σύμφωνα με την αριθμ. 17332/119 & ΑΔΑ: ΨΔΣΦΟΞ3Μ-3ΣΣ Απόφαση έγκρισης έκδοσης πρόκλησης του Διευθυντή του Ινστιτούτου.

Το αντικείμενο ανάθεσης έργου του συνεργάτη περιγράφεται παρακάτω:

 • Οργάνωση της έκθεσης του Μεθοδολογικού Πλαισίου της έρευνας Οικονομικών και Κοινωνικών μεταβλητών στη Θαλάσσια Αλιεία. Έλεγχος και αναθεώρηση της στατιστικής προσέγγισης του.
 • Οργάνωση της έκθεσης Ποιότητας της έρευνας των Οικονομικών και Κοινωνικών μεταβλητών στη Θαλάσσια Αλιεία. Δημιουργία πρωτοκόλλου και αλγορίθμων για τον ποιοτικό έλεγχο των οικονομικών και κοινωνικών μεταβλητών στη Θαλάσσια Αλιεία.
 • Συμμετοχή στην ομάδα εργασίας για τη δημιουργία της βάσης δεδομένων των οικονομικών και κοινωνικών μεταβλητών και συμβολή για την τήρηση των στατιστικών ελέγχων.
 • Εναρμόνιση των εκθέσεων μεθοδολογικού πλαισίου και ελέγχου ποιότητας σύμφωνα με τις προδιαγραφές της απόφασης Καν (ΕΚ) 199/2008 και ΕΕ 2016/1251 και των συναφών τεχνικών προδιαγραφών που υπάρχουν.
 • Συμμετοχή στη σύνταξη/υποβολή επιστημονικής δημοσίευσης σε επιστημονικό περιοδικό με δείκτη αξιολόγησης impact factor.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

Ο συνεργάτης Γεωπόνος θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα:

 1. Πτυχιούχος Στατιστικός (ΠΕ)
 2. Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε θέματα Στατιστικής ανάλυσης
 3. Άριστη Γνώση Αγγλικών
 4. Γνώση χρήσης Η/Υ και χειρισμού στατιστικών προγραμμάτων (SPSS ή STATA)
 5. Ερευνητική εμπειρία στη συγγραφή τεχνικών εκθέσεων ερευνητικών προγραμμάτων με έμφαση σε θέματα περιγραφής μεθοδολογικού πλαισίου και στατιστικών ελέγχων και δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά με αντικείμενο τη στατιστική επιστήμη. Η εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις εμπειρίας και προϋπηρεσίας, διατριβές, δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Αρ. Προκήρυξης: 17359/121 (ΑΔΑ: 9ΠΜ2ΟΞ3Μ-ΜΝΗ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681ΑΚ, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την υπ’ αριθμ. 17359/121/16.04.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος». Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Αγροτικής Οικονομίας & Κοινωνιολογίας της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ.11528 – Ιλίσια. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 2102756596 (κα Ειρήνη Τζουραμάνη – κα Γκλέντις Παυλή).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 24-4-2018 καιώρα 14:00

Γενικό Νοσοκομείο Καρπενησίου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Διοικητής του Γεν. Νοσοκομείου Καρπενησίου προκηρύσσει την πλήρωση των κατωτέρω επί θητεία θέσεων του κλάδου ιατρών ΕΣΥ: (άγονη και προβληματική περιοχή Α΄ κατηγορίας)

 1. Δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας), στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμ. Β΄.
 2. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας), στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμ. Β΄.
 3. Δύο (2) θέσεων ειδικευμένων ιατρών ειδικότητας ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμ. Β΄.
 4. Μιας (1) θέσης ειδικευμένου ιατρού ειδικότητας ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ, στον εισαγωγικό βαθμό του Επιμ. Β΄.

Αρ. Προκήρυξης: Δ.123 (ΑΔΑ: 677Κ4690ΒΘ-14Υ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η Αίτηση-δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει στις 4-5-2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 24-5-2018 ώρα 23:59.

Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγίας Βαρβάρα»: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας «Άγιος Παντελεήμων» και το Γενικό Νοσοκομείο Δυτικής Αττικής «Η Αγίας Βαρβάρα» αποφασίζει την προκήρυξη για την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. του Γ.Ν.Ν. «ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»-Γ.Ν.Δ.Α. «Η ΑΓΙΑΒΑΡΒΑΡΑ ως εξής:

(Οργανική Μονάδα έδρας «ΝΙΚΑΙΑ ΑΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ»)

 • ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

Βαθμός: ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

Αριθμός Θέσεων: 2

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

α) Ελληνική ιθαγένεια, εξαιρουμένων των πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος.

γ) Τίτλος αντίστοιχης θέσης ειδικότητας.

δ) Χρόνος άσκησης στην ειδικότητα και συγκεκριμένα: • για το βαθμό Επιμελητή Β `, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας, Κάθε υποψήφιος μπορεί να διεκδικήσει και να κριθεί για περισσότερες της μίας (1) θέσεις, αλλά για κάθε θέση πρέπει να υποβάλει ξεχωριστή αίτηση –δήλωση, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Αρ. Προκήρυξης: 16733 (ΑΔΑ: 6ΕΞΖ46906Ψ-ΔΝ1)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr , με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει στις 4/5/2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 24/5/2018 ώρα 23:59.

Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗΜΗΤΡΑ: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ινστιτούτο Μεσογειακών και Δασικών Οικοσυστημάτων του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ–ΔΗΜΗΤΡΑ εκδηλώνει ενδιαφέρον για την υποβολή πρότασης προς σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, με φυσικό πρόσωπο, για τις ανάγκες υλοποίησης του Προγράμματος «Επισκοπήσεις 2018» σύμφωνα με την αριθμ. 17043/329 & ΑΔΑ: 6ΩΘΗΟΞ3Μ-ΕΝ1 Απόφαση έγκρισης έκδοσης πρόσκλησης της Διευθύντριας του Ινστιτούτου. Το αντικείμενο ανάθεσης έργου του συνεργάτη περιγράφεται παρακάτω: Επεξεργασία των κάτωθι δειγμάτων και αρχειοθέτηση των εργαστηριακών αναλύσεων. – Monochamus sp.: 492 δείγματα – Bursaphelenchus xylophilus: 248 δείγματα – Gibberella circinata: 214 δείγματα ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ Ο συνεργάτης θα πρέπει να έχει τα παρακάτω προσόντα: 1. Πτυχίο ΠΕ Δασολόγου η ΠΕ Γεωπόνου η ΠΕ Βιολόγου ή ΤΕ Δασοπόνου η ΤΕ Γεωπόνου. 2. Γνώση Η/Υ, Microsoft Office και Στατιστικών πακέτων. 3. Εμπειρία στη διαλογή εντόμων. Η εμπειρία αποδεικνύεται από βεβαιώσεις εμπειρίας και προϋπηρεσίας, διατριβές, δημοσιευμένες εργασίες σε διεθνή ή ελληνικά επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Αρ. Προκήρυξης: 17303/333 (ΑΔΑ: 7ΔΗ5ΟΞ3Μ-ΠΔΦ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Όσοι επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους καλούνται να υποβάλουν εγγράφως πρόταση για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, κατ’ άρθρο 681ΑΚ, σε κλειστό φάκελο με την ένδειξη «Για την υπ’ αριθμ. 17303/333/16.04.2018 Πρόσκληση εκδήλωσης Ενδιαφέροντος».

Η πρόταση υποβάλλεται στα γραφεία του Ινστιτούτου Μεσογειακών & Δασικών Οικοσυστημάτων της Γενικής Διεύθυνσης Αγροτικής Έρευνας, του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, οδός Τέρμα Αλκμάνος, Τ.Κ. 11528 – Ιλίσια. Προτάσεις που θα παραληφθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνουν αποδεκτές.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο 210 7784850 (εσ 1) κα Παπαευαγγέλου Εύη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και 26-04-2018 και ώρα 14:00

Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο»: Πρόσληψη 1 ατόμου

To Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας «Θριάσιο» αποφασίζει την προκήρυξη για την πλήρωση της παρακάτω θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ του Γ.Ν.Ελευσίνας ΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄ ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ

Γ.Ν.ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΄΄ΘΡΙΑΣΙΟ΄΄

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ (για την ειδική Μονάδα Παιδοψυχιατρικού)

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1

Αρ. Προκήρυξης: 11863/Φ419/18.04.2018 (ΑΔΑ: ΩΔΟΒ4690ΒΚ-ΑΗΜ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η Αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr , με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει στις 04/05/2018 ώρα 12 μ.μ. και λήγει στις 24/05/2018 ώρα 23:59

Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου προκηρύσσει την πλήρωση της παρακάτω επί θητεία θέσης ειδικευμένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. για το Γενικό Νοσοκομείο – Κέντρο Υγείας Λήμνου ως εξής:

Μία (1) θέση Παθολογίας με Βαθμό Επιμελητή Β΄

Αρ. Προκήρυξης: 2357-2018 (ΑΔΑ: 7Θ4Τ469ΗΖΞ-Π0Κ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr. με την χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 1ης Δ.Υ.ΠΕ ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην απόφαση προκήρυξης, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της 1ης Υ.ΠΕ. (ΖΑΧΑΡΩΦ 3 ΑΜΠΕΛΩΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ ΤΚ 11521). αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο από αυτόν πρόσωπο ή να αποστείλει ταχυδρομικά είτε με συστημένη επιστολή είτε με εταιρεία ταχυμεταφοράς σε έντυπη μορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης.

Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συμβούλιο καταθέτει ισάριθμους με τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών με εκτυπωμένο και υπογεγραμμένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει στις 04-05-2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 24-05-2018 ώρα 23:59

Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου – Γ.Ν «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» : Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου προκηρύσσει την πλήρωση στο Νοσοκομείο μας μιας θέσης , επί θητεία, ειδικευμένου Ιατρού κλάδου ΕΣΥ και ως εξής: Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ 1 ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1

Αρ. Προκήρυξης: 5674 (ΑΔΑ: 7ΘΥ6469061-7ΛΜ )

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με την χρήση κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET.Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει στις 4-5-2018 και ώρα 12μ.μ. και λήγει στις 24-05-2018 ώρα 23:59

Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών – Ν.Μ. Γιαννιτσών: Πρόσληψη 2 ατόμων

Την πλήρωση των παρακάτω επί θητεία θέσεων ειδικευµένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. της Νοσοκοµειακής Μονάδας Γιαννιτσών του Γ.Ν. Πέλλας ως εξής:

ΦΟΡΕΑΣ

ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ(Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΕΙ∆ΙΚΟΤΗΤΑ

ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1

ΦΟΡΕΑΣ

ΓΝ ΠΕΛΛΑΣ(Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ)

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1

Αρ. Προκήρυξης: Γ1/3871 (ΑΔΑ: 6ΨΒ74690Β6-ΡΔ2)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors. moh.gov.gr µε τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόµενοι θα µπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει στις 04/05/2018 ώρα 12µ.µ και λήγει στις 24/05/2018 ώρα 23:59

Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Ασκληπιείο Βούλας προκηρύσσει την πλήρωση των κάτωθι επί θητεία θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου ΕΣΥ για το Κοινοτικό Κέντρο Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων (Κο.Κε.Ψ.Υ.Π.Ε.) Νέας Σμύρνης ως ακολούθως:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΙΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 2

Αρ. Προκήρυξης: 5495/18-4-2018 (ΑΔΑ: ΩΥΒ14690ΩΑ-Ρ4Μ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση–δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει την Παρασκευή 4.5.2018 ώρα 12:00μ.μ. και λήγει την Πέμπτη 24.5.2018 ώρα 23:59

Γενικό Νοσοκομείο Ρόδου: Πρόσληψη 3 ατόμων

Την πλήρωση των παρακάτω τριών (3)θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ. επί θητεία του Νοσοκομείου, με τους κάτωθι βαθμούς:

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Α’

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΩΤΟΡΙΝΟΛΑΡΥΓΓΟΛΟΓΙΑΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1

Αρ. Προκήρυξης: 10081 (ΑΔΑ: Ψ7Π146907Κ-6ΕΙ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η Αίτηση-δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors. moh.gov.gr.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει στις 4/5/2018 ώρα 12μ.μ και λήγει στις 24/5/2018 ώρα 23:59

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθμ. 10/29- 03-2018 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ για τα έτη 2016-2017 ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ENTITLE: European Network of Political Ecology», με κωδικό ΚΕ 421, το οποίο χρηματοδοτείται από τη ΓΓΕΤ, ενδιαφέρεται για την επιλογή και συνεργασία με τρία (3) άτομα με σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, ζητούνται: ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Πολυτεχνικών Σχολών ή Γεωγραφίας ή/και Οικολογίας με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών, ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Κοινωνικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών και ένας (1) κάτοχος πτυχίου κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών. Αναλυτικότερα, στο πλαίσιο του ανωτέρω προγράμματος απαιτούνται τα εξής:

Θέση 1:

Ένα (1) άτομο ΠΕ Πολυτεχνικών Σχολών ή Γεωγραφίας ή/και Οικολογίας με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών

 • Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Πολυτεχνικών Σχολών ή Γεωγραφίας ή/και Οικολογίας της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ),
 • Να έχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), με ειδίκευση σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: Σπουδές Ανάπτυξης, Πολεοδομία, Χωροταξία, Γεωγραφία ή/και Οικολογία,
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην εκπόνηση και υλοποίηση ερευνών, προγραμμάτων ή μελετών Γεωγραφίας ή/και Πολιτικής Οικολογίας,
 • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Θέση 2:

Ένα (1) άτομο ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών

 • Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Κοινωνικών Επιστημών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ),
 • Να έχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), με ειδίκευση σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: Ευρωπαϊκές Σπουδές, Διεθνείς Σχέσεις ή/και Πολιτική Επιστήμη,
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην εκπόνηση και υλοποίηση ερευνών, προγραμμάτων ή μελετών και στη διοργάνωση συνεδρίων Κοινωνικών Επιστημών, Γεωγραφίας ή/και Πολιτικής Οικολογίας,
 • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας,
 • Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις

Θέση 3:

Ένα (1) άτομο ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων με Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών

 • Να είναι πτυχιούχοι ΠΕ Οικονομικών Επιστημών ή Διοίκησης Επιχειρήσεων της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ),
 • Να έχουν Μεταπτυχιακό Τίτλο Σπουδών της ημεδαπής ή ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής (με ισοτιμία ΔΟΑΤΑΠ), με ειδίκευση σε έναν από τους παρακάτω επιστημονικούς τομείς: Οικονομική Επιστήμη, Διοίκηση Επιχειρήσεων ή/και Γεωγραφία,
 • Να έχουν αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στην εκπόνηση και υλοποίηση ερευνών, προγραμμάτων ή μελετών και στη διοργάνωση συνεδρίων Οικονομικής Επιστήμης, Γεωγραφίας ή/και Πολιτικής Οικολογίας,
 • Να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση της Αγγλικής και Γαλλικής Γλώσσας,
 • Οι άρρενες να έχουν τακτοποιημένες τις στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Αρ. Προκήρυξης: Γ-706-2018 (ΑΔΑ: 75ΞΚ4691ΒΣ-Ν0Φ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τους υποψηφίους με οποιοδήποτε τρόπο αρκεί να περιέλθουν στο Πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου (το οποίο λειτουργεί από 09:00 π.μ. έως 14:00 μ.μ.- από Δευτέρα έως Παρασκευή – Ελ. Βενιζέλου 70, ΤΚ 176 71, Καλλιθέα)

Οι αιτήσεις μπορούν να αποστέλλονται ταχυδρομικά με ευθύνη του υποψηφίου ως προς το περιεχόμενο και το χρόνο που αυτές θα περιέλθουν στο πρωτόκολλο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου. Οι αιτήσεις που θα ταχυδρομηθούν πρέπει να βρίσκονται τοποθετημένες σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση – το έργο και ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος την οποία αφορούν, καθώς και τα πλήρη στοιχεία του υποψήφιου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, τηλέφωνα επικοινωνίας, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, ως ημερομηνία περιέλευσης στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ για το εμπρόθεσμο της αίτησης θεωρείται η ημερομηνία αποστολής του φακέλου της αίτησης που βεβαιώνεται με τη σφραγίδα του ταχυδρομείου. Ο ΕΛΚΕ ουδεμία ευθύνη φέρει για την μη εμπρόθεσμη παραλαβή τους ή για το περιεχόμενο του φακέλου της αίτησης

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και τις 04/05/2018 και ώρα 12:00

Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας: Πρόσληψη 4 ατόμων

Το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας ανακοινώσει την προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών κλάδου ιατρών Ε.Σ.Υ για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας Λάρισας, Αποκεντρωμένης Μονάδας του Π.Γ.Ν.Λάρισας – Γ.Ν.Λάρισας ΄΄ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ&ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ΄΄ Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Λάρισας.

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 3

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΑιΔΟΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΒΑΘΜΟΣ

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β’

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ: 1

Αρ. Προκήρυξης: 7375/18-04-2018 (ΑΔΑ: Ψ0ΖΧ469066-ΧΛΩ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr με τη χρήση των κωδικών εισαγωγής στο TAXISNET. Στην ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να αναζητούν οδηγίες για τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης. Για την απόσυρση της αίτησης υποψηφιότητας απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού της οικείας Υ.ΠΕ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει στις 04 Μαΐου 2018 ώρα 12:00 μ.μ. και λήγει στις 24 Μαΐου 2018 ώρα 23:59

Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Γενικό Νοσοκομείο Λασιθίου προκηρύσσει μίας (1) θέσης επί θητεία ειδικευµένου ιατρού του κλάδου Ε.Σ.Υ. στο βαθµό του ∆ιευθυντή, ειδικότητας ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

Για την παραπάνω θέση γίνονται δεκτοί ως υποψήφιοι όσοι έχουν:

α. Ελληνική Ιθαγένεια (πλην όσων προέρχονται από Κράτη Μέλη της Ε.Ε.)

β. Άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλµατος.

γ. Τίτλο αντίστοιχης µε την θέση ιατρικής ειδικότητας. Επισηµαίνεται ότι για την κατάληψη θέσης ειδικευµένου ιατρού ΕΣΥ απαιτείται ως τυπικό προσόν η κατοχή του τίτλου ειδικότητας ή χρόνος άσκησης στην ειδικότητα:

 1. για το βαθµό Επιµελητή Β΄, η κατοχή του τίτλου ειδικότητας
 2. για το βαθµό Επιµελητή Α΄, η άσκηση ειδικότητας για δύο (2) τουλάχιστον χρόνια
 3. για το βαθµό ∆ιευθυντή, η άσκηση ειδικότητας για τέσσερα (4) τουλάχιστον χρόνια

Αρ. Προκήρυξης: 1028 (ΑΔΑ:7Υ6Ρ469045-5Φ7)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Η αίτηση-δήλωση υποψηφιότητας υποβάλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.gr.

Μέχρι την ηµεροµηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης υποψηφιότητας, ο υποψήφιος πρέπει να καταθέσει στην ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού της 7ης ΥΠΕ Κρήτης, 3ο χλµ Ε.Ο Ηρακλείου-Μοιρών Εσταυρωµένος ΤΚ 71500, αυτοπροσώπως ή µε εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, ή να αποστείλει ταχυδροµικά, είτε µε συστηµένη επιστολή είτε µε εταιρεία ταχυµεταφοράς, σε έντυπη µορφή τα δικαιολογητικά και εκτυπωµένο και υπογεγραµµένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφεται η θέση για την οποία υποβάλλει υποψηφιότητα. Ο υποψήφιος που υποβάλλει υποψηφιότητα σε διαφορετικό Συµβούλιο καταθέτει ισάριθµους µε τις θέσεις που διεκδικεί φακέλους δικαιολογητικών µε εκτυπωµένο και υπογεγραµµένο αντίγραφο της υποβληθείσας ηλεκτρονικά αίτησης σε κάθε φάκελο.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: αρχίζει στις 04-05-2018 ώρα 12µ.µ και λήγει στις 24-05-2018 ώρα 23.59

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου στο πλαίσιο του έργου με τίτλο: “Έξυπνη επιλογή και διαχείριση ποικιλιών οίνου με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής”, μετά από απόφαση της υπ’ αριθμ. 82ης/21.02.2018 συνεδρίασης των μελών της, προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για την σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου για τo ακόλουθο αντικείμενo, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν. 4485/2017 που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.

Περιγραφή έργου: Συνεργάτης για την τεχνική και διοικητική υποστήριξη του έργου

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν: Μία (1)

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 30/06/2019

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΤΕΙ ή ΑΕΙ κατεύθυνσης τεχνολογίας περιβάλλοντος της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σχετικά με επιστήμες περιβάλλοντος ή τη γεωπληροφορική
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις σχετικά με εφαρμογές περιβαλλοντικής παρακολούθησης με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής
 • Αποδεδειγμένη προηγούμενη συμμετοχή σε δομές διαρκούς εκπαίδευσης (π.χ. σεμινάρια) σχετικά με περιβαλλοντικό σχεδιασμό και τηλεπισκόπηση δεδομένων
 • Αποδεδειγμένη προηγούμενη εμπειρία σε τεχνική ή διοικητική υποστήριξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών έργων έως 2 έτη συνολικά.
 • Γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Συνέντευξη

Αρ. Προκήρυξης: 1666/2018 (ΑΔΑ: 6ΗΥ846Ψ8ΝΨ-6ΗΤ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος1 στην Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και άλλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα (δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα τα αντίγραφα, αρκεί να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον ζητηθεί, μπορούν να επιδειχθούν τα πρωτότυπα). Για ακαδημαϊκούς τίτλους από την αλλοδαπή απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ.

Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή ταχυδρομικώς στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου,

Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και τις 04 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία)

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών: http://rc.ioniogr/news. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον κ. Σπυρίδωνα Βούλγαρη (e-mail: [email protected], τηλ. 26610 87753).

Ιόνιο Πανεπιστήμιο: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστηµίου στο πλαίσιο του έργου «Διεθνής Θερινή Ακαδημία Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας», Αρ. Έργου 80317, µε Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Καρρά, Επ. Καθηγητή του Ιονίου Πανεπιστηµίου, και σύμφωνα με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 84ης/29.03.2018), προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν προτάσεις για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για τα ακόλουθα αντικείμενα, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 64, του Ν. 4485/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/04.08.2017) που αντικατέστησε την ΚΥΑ 679/96.

Περιγραφή έργου 1: Οικονοµική διαχείριση του προγράµµατος «Διεθνής Θερινή Ακαδημία Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας».

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 30/09/2018

Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 2.000 €

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ Τµήµατος Οικονοµικών Επιστηµών
 • Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στην Οικονοµική επιστήµη
 • Αποδεδειγµένη προηγούµενη απασχόληση στη διαχείριση ερευνητικών προγραµµάτων
 • Γνώση αγγλικής γλώσσας

Περιγραφή έργου 2: Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη του προγράµµατος «Διεθνής Θερινή Ακαδημία Διαπολιτισμικής Επικοινωνίας»

Αριθμός προτάσεων που θα εγκριθούν : Μία (1)

Τύπος Σύμβασης: Σύμβαση Μίσθωσης Έργου

Τόπος Παράδοσης Έργου: Κέρκυρα

Ημ/νία Ολοκλήρωσης Έργου: 30/09/2018

Συνολική Προβλεπόμενη Αμοιβή: 1.000 €

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο ΑΕΙ Αγγλικής Γλώσσας
 • Μεταπτυχιακό ∆ίπλωµα στον τομέα της Επιστήμης της Μετάφρασης
 • Αποδεδειγµένη προηγούµενη απασχόληση στη διοικητική υποστήριξη

Αρ. Προκήρυξης: 1668/2018 (ΑΔΑ: ΩΖΦΦ46Ψ8ΝΨ-Θ35)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν ειδικό διαβιβαστικό πρότασης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Επιτροπή Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, το οποίο θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα καθώς και τους απαιτούμενους τίτλους σπουδών, βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και άλλα δικαιολογητικά που θα πιστοποιούν τα παραπάνω προσόντα (δεν είναι απαραίτητο να είναι επικυρωμένα τα αντίγραφα, αρκεί να επισυνάπτεται υπεύθυνη δήλωση ότι τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά είναι ακριβή φωτοαντίγραφα και, εφόσον ζητηθεί, μπορούν να επιδειχθούν τα πρωτότυπα). Για ακαδημαϊκούς τίτλους από την αλλοδαπή απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να κατατεθούν αυτοπροσώπως από τους ενδιαφερόμενους ή ταχυδρομικώς στην Γραμματεία της Επιτροπής Ερευνών του Ιονίου Πανεπιστημίου, Ι. Θεοτόκη 72, 49100 Κέρκυρα

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και τις 04 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00 (ημερομηνία παραλαβής από την υπηρεσία)

Το πλήρες κείμενο της προκήρυξης έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο της Επιτροπής Ερευνών: http://rc.ioniogr/news. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τον Επίκουρο Καθηγητή Ιωάννη Καρρά (e-mail: [email protected], τηλ. 2661087214).

Δήμος Χερσονήσου: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Χερσονήσου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Χερσονήσου, που εδρεύει στις Γούρνες του Ν. Ηρακλείου και συγκεκριμένα:

ΥΕ16 Εργατών Καθαριότητας (Απορριμματοφόρα)

Αριθμός Θέσεων: 12 άτομα

Αρ. Προκήρυξης: 3835/05-03-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΩΟΩΗΜ-2ΗΖ)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Χερσονήσου, Γούρνες Ν. Ηρακλείου (Πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών) Τ.Κ. 70014, Λιμ. Χερσονήσου, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού, υπόψη κας Σπανάκη Έλμας και κας Σαρρή Ειρήνης (τηλ. επικοινωνίας: 2813404663 και 2813404628 αντίστοιχα).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 2 Μαΐου 2018

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σύμφωνα με την από 11/03.04.2018 απόφαση της Επιτροπής Ερευνών της 103ης Έκτακτης Συνεδρίασης, ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για την ανάθεση έργου σε έξι (6) ερευνητές της υλοποίησης των ακόλουθων τμημάτων του έργου με τίτλο: Cyber-Trust: advanced cyber-threat intelligence, detection, and mitigation platform for a trusted internet of things και Κ.Α. 0333 που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Grant Agreement No. 786698.

ΘΕΣΗ 1

Αντικείμενο: Σχεδιασμός κρυπτογραφικών πρωτοκόλλων και συστημάτων βασιζόμενων σε τεχνολογίες κατανεμημένων μητρώων/blockchains για την ασφαλή και αξιόπιστη διασύνδεση μεταξύ συσκευών σε αποκεντρωμένα δίκτυα.

Χρονική διάρκεια 12 μήνες, με αμοιβή εννέα χιλιάδες εξακόσια (9.600,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο συναφούς Πανεπιστημιακού ή Πολυτεχνικού τμήματος
 • Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε συναφές με τα παραπάνω αντικείμενο.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

ΘΕΣΗ 2

Αντικείμενο: Ανάπτυξη μεθόδων της θεωρίας παιγνίων στην ασφάλεια δικτύων για τη δημιουργία ευφυών μηχανισμών προστασίας από προσαρμοστικούς επιτιθέμενους και το σχεδιασμό μηχανισμών παροχής κινήτρων για πρωτόκολλα ασφάλειας.

Χρονική διάρκεια 12 μήνες, με αμοιβή εννέα χιλιάδες εξακόσια (9.600,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο συναφούς Πανεπιστημιακού ή Πολυτεχνικού τμήματος
 • Κάτοχος τίτλου μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών σε συναφές με τα παραπάνω αντικείμενο.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άρρενες υποψηφίους).

ΘΕΣΗ 3

Αντικείμενο: Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης εμπιστοσύνης βασισμένο στην αξιολόγηση φήμης, την αποτίμηση κινδύνων/ευπαθειών, και την αξιολόγηση συμπεριφοράς διαδικτυακών συσκευών για την εφαρμογή του σε ευφυείς στρατηγικές μετριασμού δικτυακών επιθέσεων ευρείας κλίμακας.

Χρονική διάρκεια 12 μήνες, με αμοιβή εννέα χιλιάδες (9.000,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο συναφούς Πανεπιστημιακού ή Πολυτεχνικού τμήματος
 • Εργασιακή εμπειρία σε τεχνικές ανίχνευσης επιθέσεων και αποτίμησης ευπαθειών μέσω δοκιμών διείσδυσης, όπως αποδεικνύεται από σχετικό φάκελο εργασιών.

ΘΕΣΗ 4

Αντικείμενο: Υλοποίηση μεθόδων για την εξόρυξη, την ταξινόμηση και τον χαρακτηρισμού δεδομένων από κοινωνικές πλατφόρμες στο βαθύ ιστό (deep web) για την ανίχνευση εγκληματικών δραστηριοτήτων στον κυβερνοχώρο.

Χρονική διάρκεια 12 μήνες, με αμοιβή έξι χιλιάδες (6.000,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Πτυχίο συναφούς Πανεπιστημιακού ή Πολυτεχνικού τμήματος
 • Γνώση/εμπειρία στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης πληροφορίας με τα εργαλεία Apache Solr και Apache Lucene.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

ΘΕΣΗ 5

Αντικείμενο: Ανάπτυξη μεθόδων προληπτικής συλλογής και διαμοιρασμού δεδομένων από το βαθύ ιστό (deep web), με χρήση τεχνικών μηχανικής μάθησης, για την εύρεση ευπαθειών μηδενικής ημέρας.

Χρονική διάρκεια 12 μήνες, με αμοιβή δυο χιλιάδες εκατό (2.100,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προπτυχιακός φοιτητής (τελειόφοιτος) συναφούς Πανεπιστημιακού ή Πολυτεχνικού τμήματος
 • Επιτυχής εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που σχετίζονται με προγραμματισμό στο διαδίκτυο και διαχείριση δεδομένων/πληροφορίας.
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας

ΘΕΣΗ 6

Αντικείμενο: Ανάπτυξη τεχνικών για την ανίχνευση κακόβουλου λογισμικού, την παρακολούθηση της κατάστασης διαδικτυακών συσκευών, καθώς και τη συγκέντρωση στοιχείων για περαιτέρω ανάλυση και εκτίμηση ευπαθειών.

Χρονική διάρκεια 12 μήνες, με αμοιβή δυο χιλιάδες εκατό (2.100,00) Ευρώ συμπεριλαμβανομένων κρατήσεων.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Προπτυχιακός φοιτητής (τελειόφοιτος) συναφούς Πανεπιστημιακού ή Πολυτεχνικού τμήματος
 • Επιτυχής εξέταση σε μαθήματα του προγράμματος προπτυχιακών σπουδών που σχετίζονται με ασφάλεια συστημάτων / δικτύων / πληροφοριών.
 • Γνώση/εμπειρία σε τεχνικές στατικής και δυναμικής ανάλυσης κακόβουλου λογισμικού (malware) και ανάστροφης μηχανικής λογισμικού, όπως αποδεικνύεται από σχετικό φάκελο εργασιών.

Αρ. Προκήρυξης: Β14432 (ΑΔΑ: ΩΕΒΣ469Β7Δ-ΕΣ9 )

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής:

Οι υποψήφιοι καλούνται να υποβάλουν, με συστημένη επιστολή ή απευθείας κατάθεση στο πρωτόκολλο της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στην Τρίπολη την αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, από τις 9:00 έως τις 14:00, σε κλειστό φάκελο.

Ταχυδρομική διεύθυνση αποστολής δικαιολογητικών

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Τέρμα Καραϊσκάκη,

Μεσαίο Κτίριο ΟΑΕΔ 22 100 Τρίπολη.

(Υπ’όψιν: κας Παρασκευής Παπαηλίου)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: μέχρι και τις 04/05/2018

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικών & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικών & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), που εδρεύει στο Μαρούσι της Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη αναγκών καθαριότητας της Σχολής, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως και 18 μήνες, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

7ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας, Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ» Νέου Ηρακλείου Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.8 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικών και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.), Γενικό Πρωτόκολλο, Σταθμός ΗΣΑΠ «ΕΙΡΗΝΗ», Τ.Κ. 141 21, Νέο Ηράκλειο Αττικής, (υπόψη κ. Αντζουλάτου Νίκης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 210 2896734.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-04-2018 έως και 26-04-2018

Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. προκήρυξη: 1135/11082/03-04-2018, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ για τη θέση Καθηγητή του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Διοίκηση Παραγωγής».

ΦΕΚ Δημοσίευσης: 314/Γ’/27-03-2018, ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 5474.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τηλ.: 2610 969988 & 2610 997586

Ιστότοπος: www.bma.upatras.gr

Ε-mail: [email protected] , [email protected]

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 04-06-2018

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δ. Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα της Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, σύμφωνα με την αρ. πρωτ.11689/30-03-2018 περίληψη προκήρυξης, ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ για τη θέση Καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε., ως εξής:

Τ.Ε.Ι. Δ.ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.

1 Επίκουρος Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Υδραυλική Μηχανική με έμφαση στις θαλάσσιες ροές και στις ροές σε ανοικτούς αγωγούς».

(αναλυτική προκήρυξη αριθ. 11685/30-3-2018), (ΑΔΑ: 6ΣΒΘ46914Γ-Α4Β).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση σε θέσεις εκλογής ή εξέλιξης με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά (Φ.122.1/6/14241/Ζ2/27-01-2013,ΦΕΚ 225/τ.Β΄/31-01-2017), αφού προηγουμένως αυτοί προηγουμένως έχουν εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 5463

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. του Τ.Ε.Ι. Δ. Ελλάδας

Τηλ.: 2610 369279.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-04-2018 έως και 25-05-2018

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Ελασσόνας: Πρόσληψη 9 ατόμων

Ο Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Δ. Ελασσόνας, που εδρεύει στην Τσαριτσάνη Ελασσόνας της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη των αναγκών των παιδικών σταθμών Ελασσόνας-Λιβαδίου-Κρανέας-Βερδικούσιας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά εννέα (9) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΠΕ Νηπιαγωγών ή ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

2ΔΕ ή ΥΕ Μαγείρων

2ΥΕ Γενικών Καθηκόντων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης & Παιδείας Δ. Ελασσόνας, Τσαριτσάνη , Τ.Κ. 402 00, Ελασσόνα Λάρισας, (υπόψη κ. Γκρούμτσια Σουλτάνας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24930 81202 & 24930 81004.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-04-2018 έως και 25-04-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, που εδρεύει στη Θήβα της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου, συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας Βοιωτίας

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θήβας Βοιωτίας

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Μονή Οσίου Λουκά Βοιωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας, Μουσείο Θηβών, Θρεψιάδου 1, Τ.Κ. 322 00, Θήβα Βοιωτίας, (υπόψη κ.κ. Μαρίας Δελή και Αλεξάνδρας Μπούγια).

Πληροφορίες στα τηλ.: 22620 23559 & 22620 89359.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 16-04-2018 έως και 25-04-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, που εδρεύει στην Ηγουμενίτσα της Π.Ε. Θεσπρωτίας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Ηγουμενίτσας Θεσπρωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Θεσπρωτίας, Κύπρου 68, Τ.Κ. 461 00, Ηγουμενίτσα Θεσπρωτίας, (υπόψη κ. Γεωργίας Βασιλείου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 26650 29177 & 26650 29178.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-04-2018 έως και 26-04-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς: Πρόσληψη 3 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς , που εδρεύει στο Κιλκίς της Π.Ε. Κιλκίς της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας, συνολικά τριών (3) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς Κ. Μακεδονίας

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Κιλκίς Κ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, στα Προσωρινά Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη Θεσσαλονίκη (συστέγαση με Εφορεία Αρχαιοτήτων Περιφέρειας Θεσσαλονίκης) στην ακόλουθη διεύθυνση: Μαρία Κάλλας 21Α (έναντι Κολυμβητηρίου Ποσειδωνίου)-Προέκταση Μεγάλου Αλεξάνδρου, Τ.Κ. 546 45, Θεσσαλονίκη, (αρμόδιος κ. Φλώρος Γεώργιος).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 801402,

είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Κιλκίς, Ουτσκούνη & Ρεγκούκου, Τ.Κ. 611 00, Κιλκίς, (υπόψη κ. Φλώρου Γεώργιου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2310 801402.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-04-2018 έως και 27-04-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη αναγκών φύλαξης του Αρχαιολογικού Χώρου Σέσκλου και του Αρχαιολογικού Μουσείου Αλμυρού της ανωτέρω Εφορείας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Σέσκλου Βόλου Μαγνησίας

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Αλμυρού Μαγνησίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Μαγνησίας, Αθανασάκη 1, Τ.Κ. 380 01, Βόλος Μαγνησίας, (υπόψη κ. Τσοβίλη Ευαγγελίας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24210 25349 & 24210 76278.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-04-2018 έως και 24-04-2018

Δήμος Κισσάμου: Πρόσληψη 6 ατόμων

Ο Δήμος Κισσάμου, που εδρεύει στην Κίσσαμο της Π.Ε. Χανίων της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη για την αρδευτική περίοδο (01-05-2018 έως και 31-10-2018), συνολικά έξι (6) ατόμων ως Υδρονομείς και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

6ΥΕ Υδρονομείς, Κίσσαμος Χανίων.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ελληνική Ιθαγένεια
 • Ηλικία (23-60 ετών)
 • Γνώστης Γραφής και Ανάγνωσης.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Κισσάμου, Πολεμιστών 1941, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Τ.Κ. 734 00, Κίσσαμος Χανίων Κρήτης, (υπόψη κ. Γαμπά Μαγδαληνής).

Πληροφορίες στο τηλ.: 28223 40210, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-04-2018 έως και 24-04-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δήμος Τοπείρου: Πρόσληψη 5 ατόμων

Ο Δήμος Τοπείρου, που εδρεύει στο Εύλαλο της Π.Ε. Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, ανακοινώνει την πρόσληψη για την αρδευτική περίοδο (01-05-2018 έως και 31-10-2018), συνολικά πέντε (5) ατόμων ως Υδρονομείς και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΥΕ Υδρονομείς για το αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας Μαγγάνων Τοπείρου Ξάνθης

2ΥΕ Υδρονομείς για το αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας Δεκάρχου Τοπείρου Ξάνθης

1ΥΕ Υδρονομέας για το αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας Γαλάνης Τοπείρου Ξάνθης.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ελληνική Ιθαγένεια
 • Ηλικία (23-60 ετών)
 • Γνώστης Γραφής και Ανάγνωσης.

Δεν απαιτείται να έχουν απολυθεί από τις τάξεις του στρατού. Προτιμώνται όμως μεταξύ των εχόντων τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα υποψηφίων οι υπηρετήσαντες εις τις ένοπλες δυνάμεις και εκ τούτων οι έχοντες μάχιμο υπηρεσία εν τη ζώνη επαφής μετά του εχθρού.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση συμμετοχής – προτίμησης με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Τοπείρου, Γραφείο Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού, Τ.Κ. 672 00, Εύλαλο Ξάνθης, (υπόψη κ. Καλπάκη Θεοδούλης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 25413 52606, fax:25413 52650.

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Κάθε υποψήφιος θα πρέπει να δηλώνει προτίμηση σε μία (1) μόνο Τοπική Κοινότητα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-04-2018 έως και 25-04-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Δήμος Αλμυρού: Πρόσληψη 12 ατόμων

Ο Δήμος Αλμυρού, που εδρεύει στο Βόλο της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη πρόσκαιρων ή εποχικών ή κατεπειγουσών αναγκών, σε ανάγκες που συνδέονται με τον καθαρισμό των κοινόχρηστων χώρων και των παιδικών χαρών του Δήμου καθώς και με την κοπή χόρτων, ανακοινώνει την πρόσληψη μέχρι και 5 ημερομίσθια κατ’ άτομο για το μήνα Απρίλιο 2018, συνολικά δώδεκα (12) ατόμων ως Εργατικό και Τεχνικό Προσωπικό και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

12ΥΕ Εργατικό και Τεχνικό Προσωπικό, Αλμυρός Βόλου Μαγνησίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (παραλαβή από το Δήμο) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Αλμυρού, Γραφείο Προσωπικού, Βασιλέως Κωνσταντίνου 117, Τ.Κ. 371 00 , Αλμυρός Βόλου Μαγνησίας.

Πληροφορίες στα τηλ.: 24223 50217 & 24223 50259, (κ. Μελαχροινάκη Ελένη).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-04-2018 έως και 24-04-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών: Πρόσληψη 15 ατόμων (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, που εδρεύει στις Σέρρες της Π.Ε. Σερρών της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, για το Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρο Αμφίπολης, Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών και για το Τέμενος ‘‘Ζιντζιρλί Τζαμί’’, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

11ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρος Αμφίπολης Σερρών

2ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο και Χώρος Αμφίπολης Σερρών

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Τέμενος «Ζιντζιρλί Τζαμί» Σερρών.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Σερρών, Εθνικής Αντίστασης 48, Τ.Κ. 621 22, Σέρρες Κ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. Μαρίας Τζαννή).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23210 21084.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-04-2018 έως και 27-04-2018, (09.00π.μ.-13.00μ.μ.)

Ν.Π.Ι.Δ.: «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής»: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής» (ΚΔΕΜ), που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Μεσογαίας της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής, της Περιφέρειας Αττικής, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εκμάθηση κοπτικής ραπτικής», ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου, 12μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Δάσκαλος Κοπτικής-Ραπτικής, Δ. Μαρκοπούλου Μεσογαίας Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΜΕ.4 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Δημοτική Επιχείρηση Δ. Μαρκοπούλου-Μεσογαίας Αττικής» (Κ.Δ.Ε.Μ.) (Δημαρχείο Μαρκοπούλου), Κεντρική Πλατεία Μαρκοπούλου, Τ.Κ. 190 03, Μαρκόπουλο Αττικής, (υπόψη κ. Μαρίας Μαργέτη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22990 20128.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-04-2018 έως και 27-04-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας , που εδρεύει στη Φλώρινα της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Φλώρινας, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Φλώρινας, Σιδηροδρομικού Σταθμού 8, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα, (υπόψη κ. Χατζηπαυλίδου Στυλιανής).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23850 28206.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-04-2018 έως και 30-04-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων: Πρόσληψη 8 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας συνολικά οκτώ (8) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης Ιωαννίνων

3ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Δωδώνης Ιωαννίνων

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Βυζαντινό Μουσείο Ιωαννίνων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα, (υπόψη κ.κ. Κάλιοση Ανθούλας ή Κυραμάριου Νικόλαου).

Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 01051 και 26510 01053.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-04-2018 έως και 30-04-2018

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, που εδρεύει στο Καρπενήσι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στην εφαρμογή του Προγράμματος Εμβολιασμών κατά της Οζώδους Δερματίτιδας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ανωτέρω Π.Ε., ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Κτηνιάτρων, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Ευρυτανίας, Καρπενήσι Ευρυτανίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Διοίκησης Προσωπικού και Μισθοδοσίας, Γ. Καραϊσκάκη 1, Τ.Κ. 361 00, Καρπενήσι Ευρυτανίας, (υπόψη κ. Αλεξάνδρας Γαΐλα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22373 50718.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-04-2018 έως και 30-04-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων , που εδρεύει στα Τρίκαλα της Π.Ε. Τρικάλων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώροι και Μνημεία Τρικάλων Δ. Τρικκαίων Θεσσαλίας

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικοί Χώρος Μετεώρων Καλαμπάκας Δ. Καλαμπάκας Τρικάλων Θεσσαλίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Τρικάλων, Γραφείο Πρωτοκόλλου, Δ. Καλαμάτα 3, Τ.Κ. 421 31, Τρίκαλα Θεσσαλίας,

(υπόψη κ. κ. Μαρίας Θεοφάνους και Φωτεινής Μαντζάνα).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24310 76647.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-04-2018 έως και 26-04-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. προκήρυξη πλήρωσης για εξέλιξη: 6632/18-12-2017, (ΦΕΚ 323/Γ’/28-03-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Φυσικοχημεία και Θεωρία Πολυμερών».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 5431.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Τηλ.: 26510 07191 και 26510 07470

Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-06-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. προκήρυξη πλήρωσης για εξέλιξη: 7538/22-12-2017, (ΦΕΚ 287/Γ’/21-03-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ, για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Βιομηχανική Χημεία και Τεχνολογία Πολυμερών».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 5442.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας

Τηλ.: 26510 07191 και 26510 07470,

Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-06-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. προκήρυξη πλήρωσης για εξέλιξη: 7728/09-01-2018, (ΦΕΚ 323/Γ’/28-03-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ, για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΥΡΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΙΣΘΗΤΗΡΙΩΝ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Δερματολογία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 5433.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής

Τηλ.: 26510 07924 και 26510 07201

Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-06-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. προκήρυξη πλήρωσης για εξέλιξη: 4351/18-12-2017, (ΦΕΚ 323/Γ’/28-03-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ, για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ-ΚΛΙΝΙΚΟΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Ιατροδικαστική-Τοξικολογία με έμφαση στη Δικαστική Τοξικολογία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 5430.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής

Τηλ.: 26510 07924 και 26510 07201

Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-06-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. προκήρυξη πλήρωσης για εξέλιξη: 7727/09-01-2018, (ΦΕΚ 323/Γ’/28-03-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ, για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ

1 Αναπληρωτής Καθηγητής με γνωστικό αντικείμενο: «Καρδιολογία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 5436.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής

Τηλ.: 26510 07924 και 26510 07201

Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-06-2018

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωαννίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, σύμφωνα με την αρ. πρωτ. προκήρυξη πλήρωσης για εξέλιξη: 7734/09-01-2018, (ΦΕΚ 323/Γ’/28-03-2018), ανακοινώνει την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, μέλους ΔΕΠ, για τη θέση Καθηγητή, ως εξής:

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΣ

1 Καθηγητής Πρώτης Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο: «Ογκολογία».

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ «ΑΠΕΛΛΑ»: ΑΡΡ 5434.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση υποψηφιότητας με όλα τα απαραίτητα, όπως αυτά αναφέρονται στο ΦΕΚ Προκήρυξης, δικαιολογητικά ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΑΠΕΛΛΑ»: https://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στη Γραμματεία του Τμήματος Ιατρικής

Τηλ.: 26510 07924 και 26510 07201

Ταχ. Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων, Τ.Κ. 451 10, Ιωάννινα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 03-06-2018

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. : Πρόσληψη 30 ατόμων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Μονάδων της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας και συγκεκριμένα για τα Καταστήματα Πωλήσεων της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νοτίου Ελλάδας (Δ.Π.Ν.Ε.), ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά τριάντα (30) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

5ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 500, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας, Πάτρα Αχαΐας

4ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΚΩΔΙΚΟΣ 501, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας, Πάτρα Αχαΐας

1ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 502, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου, Αίγιο Αχαΐας

1ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 503, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου, Ζάκυνθος Ιονίων Νήσων

1ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 504, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου, Αγρίνιο Αιτωλοακαρνανίας

1ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 505, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κορίνθου, Κόρινθος Κορινθίας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΚΩΔΙΚΟΣ 506, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Άργους, Άργος Δ. Άργους-Μυκηνών Αργολίδας

1ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 507, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ναυπλίου, Ναύπλιο Αργολίδας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΚΩΔΙΚΟΣ 508, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κρανιδίου, Κρανίδι Ερμιονίδος Αργολίδας

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΚΩΔΙΚΟΣ 509, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου, Ρέθυμνο Κρήτης

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 510, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγίου Νικολάου, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου Κρήτης

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 511, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου, Χίος Β. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΚΩΔΙΚΟΣ 512, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου, Χίος

Β. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 513, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου, Σάμος Β. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΚΩΔΙΚΟΣ 514, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου, Σάμος Β. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 515, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου, Μυτιλήνη Β. Αιγαίου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΚΩΔΙΚΟΣ 516, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου, Μυτιλήνη

Β. Αιγαίου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 517, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου, Ρόδος Δωδεκανήσου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 518, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω, Κως Δωδεκανήσου

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΚΩΔΙΚΟΣ 519, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω, Κως Δωδεκανήσου

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 520, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου, Σύρος Κυκλάδων

1ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού, ΚΩΔΙΚΟΣ 521, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάρου, Πάρος Κυκλάδων

1ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων, ΚΩΔΙΚΟΣ 522, ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Μυκόνου, Μύκονος Κυκλάδων.

Τα άτομα που θα προσληφθούν θα απασχοληθούν σε Υπηρεσιακές Μονάδες της Διεύθυνσης Πωλήσεων Νότιας Ελλάδας και σε αντικείμενα που αφορούν την εξυπηρέτηση πελατών ΔΕΗ Α.Ε. (π.χ. εμπορική εξυπηρέτηση πελατών, ταμεία κ.λ.π.) και σε λοιπές εργασίες γραμματειακής υποστήριξης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας σε ένα από τα παρακάτω Γραφεία της Δ.Ε.Η. Α.Ε.:

 • Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ 500 & 501: ΔΕΗ ΠΑΤΡΑΣ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Πάτρας, Ακτή Δυμαίων 15, Τ.Κ. 262 22, Πάτρα, (αρμόδια κ. Λούντζη Αρετή), τηλ.: 2610 322613
 • Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 502: ΔΕΗ ΑΙΓΙΟΥ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αιγίου, Κορίνθου 113, Τ.Κ. 251 00, Αίγιο, (αρμόδιος κ. Δρουγούτης Ανδρέας), τηλ.: 26910 23755
 • Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 503: ΔΕΗ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ζακύνθου, Αρχ. Κατράμη & Νταγιαπιέρα, Τ.Κ. 291 00, Ζάκυνθος, (αρμόδια κ. Καμβάση Άννα), τηλ.: 26950 45222
 • Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 504: ΔΕΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγρινίου, Χαρ. Τρικούπη 13, Τ.Κ. 301 00, Αγρίνιο, (αρμόδιος κ. Μάρκος Βασίλειος), τηλ.: 26410 30091
 • Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 505: ΔΕΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κορίνθου, Αγίου Νικολάου & Δερβενακίων 2, Τ.Κ. 201 00, Κόρινθος, (αρμόδια κ. Βασιλείου Βασιλική), τηλ.: 27410 40660 (εσωτ. 102)
 • Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ 506, 507 & 508: ΔΕΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Τρίπολης, Αλεξ. Σούτσου 2Γ, Τ.Κ. 221 00, Τρίπολη, (αρμόδια κ. Λιάπη Γεωργία), τηλ.: 2710 243044
 • Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 509: ΔΕΗ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρεθύμνου, Κ. Παπαδάκη 17, Τ.Κ. 741 00, Ρέθυμνο, (αρμόδιος κ. Αστρινάκης Γεώργιος), τηλ.: 28310 57863
 • Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 510: ΔΕΗ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Αγίου Νικολάου, Λατούς 5, Τ.Κ. 721 00, Άγιος Νικόλαος, (αρμόδια κ. Νικηφοράκη Αικατερίνη), τηλ.: 28410 22377
 • Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ 511 & 512: ΔΕΗ ΧΙΟΥ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Χίου, Ε. Βενιζέλου 43, Τ.Κ. 821 00, Χίος, (αρμόδια κ. Κωστάζου Δέσποινα), τηλ.: 22710 44362
 • Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ 513 & 514: ΔΕΗ ΣΑΜΟΥ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σάμου, Κανάρη 30, Τ.Κ. 831 00, Σάμος, (αρμόδιος κ. Τσάμπος Ευάγγελος), τηλ.: 22730 25220
 • Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ 515 & 516: ΔΕΗ ΛΕΣΒΟΥ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Λέσβου, Οδυσσέα Ελύτη 5, Τ.Κ. 811 00, Μυτιλήνη, (αρμόδια κ. Βερυβάκη Ελευθερία), τηλ.: 22510 34250 (εσωτ. 105)
 • Για τη θέση με ΚΩΔΙΚΟ 517: ΔΕΗ ΡΟΔΟΥ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Ρόδου, Πλατεία Σύμης 10, Τ.Κ. 851 00, Άγιος Νικόλαος, (αρμόδιος κ. Πεζουβάνης Χρυσόστομος), τηλ.: 22410 43010 εσωτ. 106
 • Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ 518 & 519: ΔΕΗ ΚΩ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Κω, Γ. Αβέρωφ 1, Τ.Κ. 853 00, Κως, (αρμόδια κ. Τηλιακού Βακίνα), τηλ.: 22420 26040
 • Για τις θέσεις με ΚΩΔΙΚΟ 520, 521 & 522: ΔΕΗ ΣΥΡΟΥ (ταχ. διεύθυνση: ΔΠΝΕ/Κατάστημα Πωλήσεων Σύρου, Ακτή Εθνικής Αντίστασης, Τ.Κ. 841 00, Ερμούπολη Σύρου, (αρμόδια κ. Ζαρίφη Ειρήνη), τηλ.: 22810 79405

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 17-04-2018 έως και 26-04-2018

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πύλου-Νέστορος : Πρόσληψη 10 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Πύλου- Νέστορος, που εδρεύει στην Πύλο της Π.Ε. Μεσσηνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Διοικητικός Γραμματέας, Πύλος Μεσσηνίας

4ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Πύλος Μεσσηνίας

3ΔΕ Υδραυλικοί Ύδρευσης-Αποχέτευσης, Πύλος Μεσσηνίας

1ΤΕ Ηλεκτρολόγος, Πύλος Μεσσηνίας

1ΠΕ Χημικός Μηχανικός, Πύλος Μεσσηνίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης-Αποχέτευσης Δήμου Πύλου-Νέστορος, (Δ.Ε.Υ.Α.Π.Ν.), Τμήμα Προσωπικού, Γρ. Επισκόπου 48, Τ.Κ. 240 01, Πύλος Μεσσηνίας, (υπόψιν κ. Ανδριανόπουλου Παναγιώτη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 27230 28311.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 28-04-2018

Δήμος Ορχομενού : Πρόσληψη 18 ατόμων

Ο Δήμος Ορχομενού, που εδρεύει στον Ορχομενό της Π.Ε. Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την κάλυψη αναγκών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα οκτώ (18) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

12ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων για την κάλυψη- αντιμετώπιση δράσεων πυροπροστασίας, Ορχομενός Βοιωτίας

3ΔΕ Οδηγών Φορτηγού, Ορχομενός Βοιωτίας

3ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου, Ορχομενός Βοιωτίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση (στην οποία πρέπει να αναφέρονται επιπλέον το Α.Μ.Κ.Α. , ο Α.Φ.Μ. και ο Α.Μ. Ι.Κ.Α.) με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ορχομενού, Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού, 28ης Οκτωβρίου 50, Τ.Κ. 323 00, Ορχομενός Βοιωτίας, (υπόψη κ. Κ. Φορτάτου).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22613 51105.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 18-04-2018 έως και 27-04-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων: Πρόσληψη 2 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, που εδρεύει στα Ιωάννινα της Π.Ε. Ιωανίνων της Περιφέρειας Ηπείρου, για την εκτέλεση αρχαιολογικών εργασιών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και 30-11-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης της σύμβασης έως το τέλος του έργου, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2 ΔΕ Μαρμαροτεχνιτών, Χώρος Δωδώνης Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την συνημμένη αίτηση και να την υποβάλουν με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων, Πλατεία 25ης Μαρτίου 6, Τ.Κ. 452 21, Ιωάννινα Ηπείρου, (υπόψη κ.κ. Ν. Κυραμάριου ή Α. Κάλιοση).

Πληροφορίες στα τηλ.: 26510 01051 και 26510 01053.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 19-04-2018 έως και 25-04-2018

Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων : Πρόσληψη 1 ατόμου

Ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, που εδρεύει στη Νάξο της Π.Ε. Κυκλάδων της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου, για την υλοποίηση της Πράξης Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδωνστο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ 2014 – 2020» – ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» – ΤΙΤΛΟΣ: «ΔΡΑΣΕΙΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΑ, ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΣΣΙΤΙΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ», στο Δήμο, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, ετήσιας διάρκειας με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη λήξη του Προγράμματος, ενός (1) ατόμου και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Φαρμακοποιών, για τη στελέχωση της Δομής «Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Νάξου

και Μικρών Κυκλάδων», Νάξος Κυκλάδων.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.5 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας, Τ.Κ. 843 00, Νάξος Κυκλάδων, (υπόψη κ. Μαρίας Πολυκρέτη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22853 60125.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-04-2018 έως και 30-04-2018

Δήμος Φλώρινας : Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Φλώρινας, που εδρεύει στη Φλώρινα της Π.Ε. Φλώρινας της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, για την υλοποίηση της Πράξης «Λειτουργία Δομών και Υπηρεσιών Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών θυμάτων Βίας – Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης στο Δήμο Φλώρινας» στο πλαίσιο Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», Άξονας Προτεραιότητας 10 «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και κάθε Διάκρισης», στο Δ. Φλώρινας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, διάρκειας από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης έως και τις 31-12-2018 με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του Προγράμματος, συνολικά δύο (2) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας

1ΠΕ Νομικών, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Δήμος Φλώρινας, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού & Διοικητικής Μέριμνας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 97, Τ.Κ. 531 00, Φλώρινα Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ.κ. Καδρέφη Νικολάου και Σμπιλή Ελένης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 23853 51027.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-04-2018 έως και 30-04-2018

Δήμος Δωρίδας: Πρόσληψη 3 ατόμων

Ο Δήμος Δωρίδας, που εδρεύει στο Λιδωρίκι της Π.Ε. Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την εποχικών αναγκών άρδευσης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά τριών (3) ατόμων ως Υδρονομείς στο Δήμο και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΥΕ Υδρονομέας για την αρδευτική περίοδο 20-05-2018 έως και 20-10-2018, για το αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας Γλυφάδας Δωρίδας Φωκίδας

1ΥΕ Υδρονομέας για την αρδευτική περίοδο 01-07-2018 έως και 31-08-2018, για το αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας Κονιάκου Δωρίδας Φωκίδας

1ΥΕ Υδρονομέας για την αρδευτική περίοδο 20-05-2018 έως και 20-10-2018, για το αρδευτικό δίκτυο Τοπικής Κοινότητας Μαραθιά Δωρίδας Φωκίδας.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Ελληνική Ιθαγένεια
 • Ηλικία (23-60 ετών)
 • Γνώστης Γραφής και Ανάγνωσης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση

με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Δωρίδας, Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών, Τ.Κ. 330 58, Ερατεινή Φωκίδας.

Πληροφορίες στο τηλ.: 22663 50300, fax:22660 32323, (εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Αντίγραφο της πρόσκλησης χορηγείται στους ενδιαφερόμενους ύστερα από αίτηση

που υποβάλλεται στην παραπάνω διεύθυνση.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-04-2018 έως και 26-04-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού Α.Ε. : Πρόσληψη 4 ατόμων

Η Ανώνυμη Δημοτική Μονομετοχική Κατασκευαστική Εταιρεία Σαρωνικού Α.Ε. (Α.Δ.Μ.Κ.Ε.Σ. Α.Ε.), που εδρεύει στα Καλύβια του Δήμου Σαρωνικού της Π.Ε. Ανατολικής Αττικής , της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της, για την καθαριότητα των παραλιών δικαιοδοσίας της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

4ΥΕ Εργάτες Καθαριότητας, Δ. Σαρωνικού Αττικής.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση

με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτικό Κατάστημα Αναβύσσου, Βασ. Κωνσταντίνου και Κρήτης, Τ.Κ. 190 13, Ανάβυσσος Αττικής, (υπόψη κ. Χαλκοδαίμων Αναστασίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 22910 41220 (εσωτ. 365).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-04-2018 έως και 26-04-2018,

(ώρα 15.30μ.μ.)

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου: Πρόσληψη 10 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, που εδρεύει στο Ηράκλειο της Π.Ε. Ηρακλείου της Περιφέρειας Κρήτης, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΠΕ Αρχαιολόγων με 8μηνη διάρκεια σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του Έργου, Περιοχή Δ. Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης

1ΤΕ Λογιστικού (εξειδίκευση στην οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα Ε.Ε.) με 7μηνη διάρκεια σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του Έργου, Γραφεία Εφορείας

4ΔΕ Εργατοτεχνιτών με 6μηνη διάρκεια σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του Έργου, Περιοχή Δ. Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης

4ΥΕ Ειδικευμένων Εργατών με 6μηνη διάρκεια σύμβασης και με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως την ολοκλήρωση του Έργου, Περιοχή Δ. Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Ηρακλείου, Ξανδουδίδου και Χατζηδάκη 1, Τ.Κ. 712 02, Ηράκλειο Κρήτης, (υπόψη κ.κ. Αλίκης Γαλάνη ή Δέσποινας Μπουμπάκη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2810 279241.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-04-2018 έως και 26-04-2018

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. : Πρόσληψη 72 ατόμων

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε., που εδρεύει στην Αθήνα της Περιφέρειας Αττικής, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, που εδρεύει στην Π.Ε. Κοζάνης της Περιφέρειας Δ. Μακεδονίας, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 8μηνης διάρκειας, συνολικά εβδομήντα δύο (72) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

2ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού – Τεχνίτες Αυτοματισμών & Οργάνων (Ημερήσιοι), ΚΩΔΙΚΟΣ 201, ΑΗΣ/ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

5ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (Ημερήσιοι), ΚΩΔΙΚΟΣ 202, ΑΗΣ/ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

15ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (Ημερήσιοι), ΚΩΔΙΚΟΣ 203, ΑΗΣ/ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

14ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων, ΚΩΔΙΚΟΣ 204, ΑΗΣ/ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

7ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Σταθμών – Υποσταθμών (βάρδια), ΚΩΔΙΚΟΣ 205, ΑΗΣ/ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

25ΔΕ Μηχανοτεχνικοί ΑΗΣ, ΥΗΣ & Αεριοστροβίλων (βάρδια), ΚΩΔΙΚΟΣ 206, ΑΗΣ/ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ΔΕ Μηχανοτεχνίτης Αυτοκινήτων (Ημερήσιος), ΚΩΔΙΚΟΣ 207, ΑΗΣ/ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ΔΕ Τεχνίτης Ξυλουργός (Ημερήσιος), ΚΩΔΙΚΟΣ 208, ΑΗΣ/ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ΔΕ Υδραυλικός (Ημερήσιος), ΚΩΔΙΚΟΣ 209, ΑΗΣ/ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

1ΔΕ Ελαιοχρωματιστής (Ημερήσιος), ΚΩΔΙΚΟΣ 210, ΑΗΣ/ ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

Για όλες τις θέσεις και κωδικούς:

 • Προηγούνται οι Δημότες των Τ.Κ. από τις οποίες απαλλοτριώθηκαν ή αγοράσθηκαν εκτάσεις για εγκαταστάσεις και ανάγκες ανάπτυξης του ΑΗΣ Αγίου Δημητρίου, Αγίου Χαραλάμπους, Ακρινής, Καπνοχωρίου, Κοιλάδας, Ρυακίου, Φιλιππούπολης (Τετραλόφου) της Δ.Ε. Ελλησπόντου (Α’ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των υπολοίπων Τ.Κ. της Δ.Ε. Ελλησπόντου (Δρεπάνου, Κλείτου, Πολυμύλου, Αυγής και Βοσκοχωρίου)(Β’ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων προς τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Δ.Ε.(Κοζάνης, Δημητρίου Υψηλάντη), (Γ’ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δ.Ε. των Δήμων του Ν. Κοζάνης (Δ’ βαθμός εντοπιότητας)
 • Έπονται οι Δημότες των Δήμων όλων των Νομών της Χώρας (Ε’ βαθμός εντοπιότητας).

Οι υποψήφιοι εκτός των δικαιολογητικών που αναφέρονται στην Ανακοίνωση, οφείλουν να υποβάλλουν και Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία να δηλώνουν ότι δεν έχουν απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε. ή σε θυγατρικές της και αν έχουν απασχοληθεί, να δηλώνεται η εταιρεία απασχόλησης (ΑΔΜΗΕ Α.Ε. κ.λ.π.), με οποιαδήποτε σχέση (σύμβαση ΙΔΟΧ, σύμβαση έργου κ.λπ.)κατά την τελευταία 3ετία από τη λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκαν.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΟΧ/ΔΕΗ-ΛΙΓ/ΧΕΙΑ.ΑΗΣ/ΥΗΣ.ΑΣΠ/ΤΠΣ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

ΑΗΣ/Αγίου Δημητρίου, Τ.Θ. 1350, Τ.Κ. 501 00, Κοζάνη Δ. Μακεδονίας, (υπόψη κ. κ. Μακεδόνα Δέσποινας ή Κουντουρά Αλεξάνδρας).

Πληροφορίες στα τηλ.: 24610 54305 και 24610 54265.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-04-2018 έως και 30-04-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας: Πρόσληψη 13 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας , που εδρεύει στην Καβάλα της Π.Ε. Καβάλας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας, συνολικά δεκατριών (13) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

7ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Φιλίππων Καβάλας Α.Μ.Θ.

4ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου Καβάλας Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Φιλίππων Καβάλας Α.Μ.Θ.

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Νυχτοφυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικό Μουσείο Θάσου Καβάλας Α.Μ.Θ.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας, Κτίριο Διοίκησης της Εφορείας, Τμήμα Λογιστηρίου, Κύπρου 14, Τ.Κ. 651 10, Καβάλα Αν. Μακεδονίας-Θράκης, (υπόψη κου Β. Μπεζά).

Πληροφορίες στο τηλ.: 2510 222246.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 25-04-2018 έως και 04-05-2018

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας: Πρόσληψη 10 ατόμων

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας , που εδρεύει στην Πρέβεζα της Π.Ε. Πρέβεζας της Περιφέρειας Ηπείρου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 7μηνης διάρκειας, συνολικά δέκα (10) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

7ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Νικόπολης Πρέβεζας Ηπείρου

2ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Νεκρομαντείου & Εφύρας Πάργας Πρέβεζας Ηπείρου

1ΔΕ Φύλαξης Πληροφόρησης Ημερησίων Φυλάκων Αρχαιοτήτων, Αρχαιολογικός Χώρος Κασσώπης Πρέβεζας Ηπείρου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην παρακάτω διεύθυνση:

Εφορεία Αρχαιοτήτων Πρέβεζας, Εθνικής Αντιστάσεως 108-110, Τ.Κ. 481 00, Πρέβεζα Ιωαννίνων, (υπόψη κ. Χρήστου Ζωής).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26820 89890.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-04-2018 έως και 30-04-2018

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας: Πρόσληψη 20 ατόμων

Ο Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, που εδρεύει στη Βόνιτσα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη υπηρεσιακών του αναγκών, ανακοινώνει την πρόσληψη για απασχόληση μέχρι και 5 ημερομίσθια το μήνα, συνολικού αριθμού είκοσι (20) ατόμων – εργατικού και τεχνικού προσωπικού και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

20ΥΕ16 Εργατών Γ. Καθηκόντων, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Ακτίου-Βόνιτσας, Ε. Δεληγιώργη, Τ.Κ. 300 02, Βόνιτσα Αιτωλοακαρνανίας Δ. Ελλάδας, (υπόψη κ. Αργυρού Ασπασίας).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26433 60102.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-04-2018 έως και 25-04-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Δημοτική Επιχείρηση: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.»: Πρόσληψη 7 ατόμων

Η Δημοτική Επιχείρηση: «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Στόμιο Αγιάς της Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών της, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, συνολικά επτά (7) ατόμων και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

3ΔΕ Υπαλλήλων Υποδοχής, με σύμβαση 3μηνης διάρκειας, Στόμιο Αγιάς Λάρισας

1ΥΕ Εργατών Γ. Καθηκόντων, με σύμβαση 3μηνης διάρκειας, Στόμιο Αγιάς Λάρισας

2ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, με σύμβαση 3μηνης διάρκειας, Στόμιο Αγιάς Λάρισας

1ΥΕ Νυχτοφυλάκων, με σύμβαση 2μηνης διάρκειας, Στόμιο Αγιάς Λάρισας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δημοτική Επιχείρηση «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΑΓΙΑΣ Α.Ε.», Στόμιο, Τ.Κ. 400 07, Αγιά Λάρισας Θεσσαλίας, (υπόψη κ. Κρανιώτη Καλλιόπης).

Πληροφορίες στο τηλ.: 24953 50210.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 20-04-2018 έως και 26-04-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες).

Δήμος Πηνειού: Πρόσληψη 2 ατόμων

Ο Δήμος Πηνειού, που εδρεύει στη Γαστούνη της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δ. Ελλάδας, για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών του, ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ, 2μηνης διάρκειας, συνολικά δύο (2) ατόμων στο Δήμο και συγκεκριμένα, ανά υπηρεσία, έδρα και ειδικότητα ως εξής:

1ΔΕ Οδηγών Απορριμματοφόρων, Γαστούνη Ηλείας Δ. Ελλάδας

1ΔΕ Οδηγός Γεωργικού Ελκυστήρα (τρακτέρ), Γαστούνη Ηλείας Δ. Ελλάδας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση

με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά στην ταχ. διεύθυνση:

Δήμος Πηνειού, Χαλκιοπούλου και Σισίνη, Τ.Κ. 273 00, Γαστούνη Ηλείας Δ. Ελλάδας,

(υπόψη κ. Σπηλιόπουλου Παναγιώτη).

Πληροφορίες στο τηλ.: 26233 60768.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 30-04-2018,

(εργάσιμες ημέρες και ώρες)

ΑΣΕΠ: Πρόσληψη 10 ατόμων

ΑΣΕΠ (ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Ε/2018, ΦΕΚ 14/τ.ΑΣΕΠ/19-04-2018): Προκήρυξη πλήρωσης δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Συνήγορο του Πολίτη, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει.

Προκηρύσσει την πλήρωση δέκα (10) θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, για την κάλυψη θέσεων στο Συνήγορο του Πολίτη, όπως αναλυτικά αναφέρονται αυτές στον παρακάτω «ΠΙΝΑΚΑ ΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ / ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ».

ΦΟΡΕΑΣ: ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΕΔΡΑ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ

7ΕΕΠ Νομικής ΑΕΙ ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με Διδακτορικό δίπλωμα στο Δημόσιο ή Εργατικό Δίκαιο ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών στο Δημόσιο ή Εργατικό Δίκαιο και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών σε θέματα Δημοσίου ή Εργατικού Δικαίου και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης.

3ΕΕΠ με Πτυχίο ή δίπλωμα Ανθρωπιστικών ή Κοινωνικών Επιστημών ή ισότιμος τίτλος σχολών

της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας με Διδακτορικό δίπλωμα σε θέματα

Δημόσιων, Κοινωνικών ή Πολιτισμικών Πολιτικών ή Πολιτικών Ίσης Μεταχείρισης ή Δημόσιας Διοίκησης και Οργάνωσης ή Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε θέματα Δημόσιων, Κοινωνικών ή Πολιτισμικών Πολιτικών ή Πολιτικών Ίσης Μεταχείρισης ή Δημόσιας Διοίκησης και Οργάνωσης και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου ή Εμπειρία τουλάχιστον τεσσάρων (4) ετών μετά την απόκτηση του βασικού τίτλου σπουδών σε θέματα Δημόσιων, Κοινωνικών ή Πολιτισμικών Πολιτικών ή Πολιτικών Ίσης Μεταχείρισης ή Δημόσιας Διοίκησης και Οργάνωσης και μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστημονική ανακοίνωση σε θέμα σχετικό με το περιεχόμενο της θέσης.

ΕΙΔΙΚΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 • Άριστη ή πολύ καλή γνώση αγγλικής ή γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α) επεξεργασίας κειμένων, β) υπολογιστικών φύλλων,

γ) υπηρεσιών διαδικτύου.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν Αίτηση –Υπεύθυνη Δήλωση (συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη) από το έντυπο ΑΣΕΠ με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικά σε φάκελο μεγέθους Α4 ή σε ειδικό φάκελο ΑΣΕΠ POST (που διανέμεται από τα ΕΛΤΑ) αποκλειστικά ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.

Αίτηση για την Πρόσκληση

5Ε/2018

Κατηγορία: Ε.Ε.Π.

Τ.Θ. 14 308

Αθήνα Τ.Κ. 115 10

Κάθε υποψήφιος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο αίτηση, στην οποία μπορεί να περιλαμβάνονται προτιμήσεις για περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως και 25-05-2018

Τεχνολογικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας: Πρόσληψη 1 ατόμου

Το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει την προκήρυξη μιας (1) θέσης Δ.Ε.Π. Βαθμίδας Επίκουρου Καθηγητή με γνωστικό αντικείμενο «Υδραυλική Μηχανική με έμφαση στις θαλάσσιες ροές και στις ροές σε ανοιχτούς αγωγούς»

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων υποβάλλονται ηλεκτρονικά

http://apella.minedu.gov.gr

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610369279

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως 25 Μαΐου 2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://anak.teiwest.gr/anak/HS-20184211431.pdf

Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης_Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Πρόσληψη 9 ατόμων (ΜΕ ΑΠΟΣΠΑΣΗ)

Η Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με το υπ΄ αριθμ. 2062/21.03.2018 έγγραφό της ανακοινώνει την προκήρυξη πλήρωσης (9) θέσεων Εθνικών Εμπειρογνωμόνων στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με απόσπαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 7 του ν. 3320/2005 και της απόφασης C(2008)6866/12-11-2008 της Επιτροπής, με προθεσμία υποβολής των αιτήσεων τον Μάιο 2018.

Όσον αφορά στην 25η Μαΐου 2018, προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις:

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Επικοινωνιακών Δικτύων, Περιεχομένου και

Τεχνολογιών (CNECT.I.3)

 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης

(DEVCO.C.2.WATER) (cost free/χωρίς αποζημίωση από Ε.Ε)

 • Mία θέση στη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης (DGT.C.HU.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Eυρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας και Επιχειρήσεων

Ανθρωπιστικής Βοήθειας (ECHO.C.1)

 • Μία θέση στην Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία “Eurostat”(ESTAT.Ε.1)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας (ΜARE.Α.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Κινητικότητας και Μεταφορών (MOVE.D.3)
 • Mία θέση στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF.D.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.A.5)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.2)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.C.4)
 • Μία θέση στη Γενική Διεύθυνση Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης (TAXUD.E.4)

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι, οφείλουν να υποβάλουν την αίτησή τους αποκλειστικά μέσω των Μονίμων Αντιπροσωπειών των κρατών-μελών, βάσει του ειδικού εντύπου (European CV), αφού το μετατρέψουν κατά προτίμηση σε αρχείο word ή pdf και το οποίο μπορούν να βρουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://europass.cedefop.europa.eu/el/documents/curriculum-vitae/templatesinstructions

στην αγγλική, γαλλική ή γερμανική γλώσσα.

Πληροφορίες στο τηλ.: 2610369279

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: έως τις 25 Μαΐου 2018

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.minadmin.gov.gr/?cat=55

Πηγή
Για τα άρθρα που αναδημοσιεύονται εδώ με πήγη, ουδεμία ευθύνη εκ του νόμου φέρουμε καθώς απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών τους και δεν δεσμεύουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο την ιστοσελίδα.‌‌

Δείτε επίσης

Προσλήψεις Συνοριακών Φυλάκων -Η κατανομή των θέσεων (ΦΕΚ)

ΑΝ ΑΓΑΠΑΤΕ ΤΟ ΚΟΝΤΑΣΑΣ ΣΤΗΡΙΞΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ ΚΑΙ ΚΑΝΤΕ ΜΙΑ ΔΩΡΕΑ Στην έκδοση …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *