Δημόσιο: Τι αλλάζει στον τρόπο προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ

Βασικό πυλώνα του σχεδίου νόμου αποτελεί ο γραπτός πανελλήνιος διαγωνισμός γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε να επιλέγεται ο κατάλληλος άνθρωπος στην κατάλληλη θέση, με στόχο την ενίσχυση της αξιοκρατίας, της διαφάνειας και της ταχύτητας στην επιλογή του προσωπικού. Γι’ αυτό ενισχύεται περισσότερο και το ΑΣΕΠ, που θα έχει την ευθύνη των σχετικών διαδικασιών.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει τον εκσυγχρονισμό και την ουσιαστική επικαιροποίηση του υφιστάμενου εφαρμοζόμενου νομοθετικού πλαισίου για τις προσλήψεις στον δημόσιο τομέα, εισάγει μία κεντρική διαδικασία προσλήψεων μέσω του πανελλήνιου γραπτού διαγωνισμού, ώστε να εκλείψει – όπως επισημαίνεται – ο κατακερματισμός των διαδικασιών επιλογής και να υπηρετηθεί ο ενιαίος προγραμματισμός προσλήψεων και επιλογής ανθρώπινου δυναμικού στον δημόσιο τομέα, καθώς και την αξιολόγηση μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας, των γνώσεων, των δεξιοτήτων και της εργασιακής αποτελεσματικότητας των διαγωνιζομένων, διευκολύνοντας την επιλογή των καταλληλότερων υποψηφίων για την κάθε θέση.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση