Διαδικτυακό συμπόσιο: «Εργαζόμενοι ψυχαναλυτικά την εποχή του κορωνοϊού»


Όταν πριν ένα χρόνο ξεσπούσε η πανδημία COVID-19, μια βίαιη και καθολική ανατροπή εισέβαλε στη ζωή μας. Παρ’ ότι οι πανδημίες είναι ένα φαινόμενο με ιστορικότητα, για τις δικές μας ζωές συνιστά σήμερα μια πρωτόγνωρη εμπειρία, που επηρεάζει καθοριστικά την κλινική μας εργασία ως ψυχαναλυτές και ψυχαναλύτριες δημιουργώντας απρόβλεπτες καταστάσεις, καταργώντας βεβαιότητες και κεκτημένα.

Αναλυτές/τριες και αναλυόμενοι/ες τόσο μέσω της σωματικής τους απουσίας από την αναλυτική συνάντηση, όσο και μέσω της παρουσίας τους με χρήση προστατευτικών μέσων, επισημαίνουν -έστω και άρρητα- τον κίνδυνο που συνιστά η παρουσία του άλλου.

Η εξωτερική πραγματικότητα της πανδημίας κινητοποίησε ασυνείδητα σενάρια καταστροφής και απώλειας, ενώ η κοινή συνθήκη της και για τα δύο μέλη του θεραπευτικού ζεύγους οδήγησε σε μια κατοπτρική ταλάντωση του ψυχισμού θεραπευτή/τριας και θεραπευόμενου/ης και σε μια -έστω μερική- ανατροπή της ασυμμετρίας της θεραπευτικής σχέσης.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση