ΕΕΤ: Οι βασικοί άξονες της στρατηγικής των ελληνικών τραπεζών

Όπως υπογραμμίζει, από την αρχή της εμφάνισης της πανδημίας στη χώρα μας, οι τράπεζες προχώρησαν με ταχύτητα και αποφασιστικότητα στην υλοποίηση δράσεων με βασικούς στόχους την στήριξη των νοικοκυριών προκειμένου να μετριαστούν οι επιπτώσεις της υγειονομικής κρίσης, την άμεση παροχή ρευστότητας στις επιχειρήσεις για να αντέξουν στην κατακόρυφη πτώση των εσόδων τους και την διασφάλιση των προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, στηρίζοντας κρίσιμα έργα και επενδύσεις.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, οι τράπεζες κινήθηκαν στους εξής πέντε βασικούς άξονες:

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση