ΕΕ: Έλαβε συνολικά 19 σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από τα κράτη – μέλη


Η Επιτροπή ανακοίνωσε ότι έχει λάβει μέχρι σήμερα συνολικά 19 σχέδια ανάκαμψης και ανθεκτικότητας από το Βέλγιο, τη Δανία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Κροατία, την Ιταλία, την Κύπρο, τη Λετονία, τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Ουγγαρία, την Αυστρία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, τη Σλοβακία και τη Φινλανδία. Τονίζει, μάλιστα, ότι θα συνεχίσει να συνεργάζεται εντατικά με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη για να τα βοηθήσει να εκπονήσουν σχέδια υψηλής ποιότητας.

Τα σχέδια αυτά καθορίζουν τις μεταρρυθμίσεις και τις δημόσιες επενδύσεις που σκοπεύουν να εφαρμόσουν τα κράτη-μέλη, με την υποστήριξη του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) που είναι το βασικό μέσο του Ταμείου Ανάκαμψης (NextGenerationEU). Το RRF θα παρέχει έως 672,5 δισεκ. ευρώ για τη στήριξη επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων, εκ των οποίων τα 312,5 δισεκ ευρώ είναι επιχορηγήσεις και τα 360 δισεκ ευρώ είναι δάνεια.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση