Εθνική Ασφαλιστική: Κέρδη προ φόρων 85,7 εκατ. ευρώ το 2020


Υψηλές επιδόσεις εν μέσω δυσχερών οικονομικών συνθηκών κατέγραψε για το 2020 η Εθνική Ασφαλιστική, καθώς τα κέρδη προ φόρων της εταιρείας για το 2020 ανήλθαν σε 85,7 εκ. ευρώ έναντι 81,7 εκατ. ευρώ το 2019.

Αντίστοιχα, τα καθαρά, μετά από φόρους, κέρδη, ανήλθαν σε 66,7 εκατ. ευρώ, έναντι 57,2 εκατ. ευρώ το 2019, βελτιωμένα κατά 16,6%.

Η υψηλή κερδοφορία αποδίδεται κυρίως στα θετικά τεχνικά αποτελέσματα των κλάδων Πυρός, Αυτοκινήτου και Κλασσικών Παραδοσιακών προϊόντων Ζωής.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση