Εθνική Ασφαλιστική: Κέρδη 34,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο 2021


Σε συνέχεια της καλής πορείας των τελευταίων ετών, τα προ φόρων κέρδη της Εθνικής Ασφαλιστικής για το πρώτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 44,1 εκατ. ευρώ, έναντι 2,7 εκατ. ευρώ στην αντίστοιχη περίοδο του 2020. Τα καθαρά, μετά από φόρους κέρδη, ανήλθαν σε 34,6 εκατ. ευρώ, έναντι 3,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2020, περίοδο κατά την οποία είχαν επιβαρυνθεί σημαντικά λόγω της μείωσης των επιτοκίων προεξόφλησης των ασφαλιστικών αποθεμάτων.

Αύξηση παρουσίασε και η συνολική παραγωγή ασφαλίστρων έναντι του πρώτου τριμήνου 2020 κατά 6,3%, με τα συνολικά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα να ανέρχονται σε 185,4 εκατ. ευρώ για το πρώτο τρίμηνο2021.

Αναλυτικότερα, τα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα του Κλάδου Ζωής ανήλθαν το πρώτο τρίμηνο του 2021 σε 145,8 εκατ. ευρώ, έναντι 133,4 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο2020, αυξημένα κατά 9,3%, αντικατοπτρίζοντας την δυναμική όλων ανεξαιρέτως των δικτύων της εταιρείας, παρά τις αντίξοες συνθήκες εργασίας και τις έντονες συνθήκες αβεβαιότητας. Αναφορικά με τους Κλάδους Γενικών Ασφαλίσεων, τα μικτά εγγεγραμμένα ασφάλιστρα ανήλθαν σε 39,6 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2021, έναντι 41 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2020, παρουσιάζοντας μείωση κατά 3,4%.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση