Εθνική Τράπεζα: Κέρδη μετά φόρων 591 εκατ. ευρώ το 2020


Σε 591 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 26% ανήλθαν τα κέρδη μετά φόρων από συνεχιζόμενες δραστηριότητες της Εθνικής Τράπεζας το 2020.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα, η ανάκαμψη στα καθαρά έσοδα από τόκους διατηρήθηκε κατά το δεύτερο εξάμηνο 2020 (+12,4% σε σύγκριση με το προηγούμενο εξάμηνο), με αποτέλεσμα τα καθαρά έσοδα από τόκους να κινηθούν σε οριακά χαμηλότερα επίπεδα σε ετήσια βάση.

Επιπλέον, όπως ανέφερε η Εθνική Τράπεζα, τα υψηλά κέρδη από χρηματοοικονομικές πράξεις και λοιπά έσοδα ύψους 1,1 δισ. ευρώ απορρόφησαν πλήρως τις μη επαναλαμβανόμενες προβλέψεις σχετιζόμενες με την πανδημία του κορωνοϊού και την τιτλοποίηση Frontier, καθώς και την πρόσθετη απομείωση ως αποτέλεσμα της συμφωνίας πώλησης της Εθνικής Ασφαλιστικής, χωρίς να προχωρήσουμε σε απόσχιση του τραπεζικού κλάδου της ΕΤΕ με σύσταση νέας εταιρείας (hive down)Source link

realhosting
loading...

Απάντηση