Εθνική Τράπεζα: Καθαρά κέρδη 602 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2020

Τα μετά από φόρους κέρδη της Εθνικής Τράπεζας ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο 2020 από 58 εκατ. ευρώ στο δεύτερο τρίμηνο 2020, αντανακλώντας, την ισχυρή ανάκαμψη των οργανικών εσόδων, τη διατήρηση της τάσης μείωσης των λειτουργικών εξόδων και τις σχετικά χαμηλές προβλέψεις, αμετάβλητες σε τριμηνιαία βάση.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους ανέκαμψαν σημαντικά κατά 12% ή 32 εκατ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκαν σε 304 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο 2020, αντανακλώντας την αύξηση στα υπόλοιπα των εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και το όφελος από το χαμηλότερο κόστος χρηματοδότησης λόγω της αυξημένης συμμετοχής της ΕΤΕ στο Πρόγραμμα Συναλλαγών Μακροχρόνιας Αναχρηματοδότησης (TLTRO) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και της συνεχιζόμενης ανατιμολόγησης καταθέσεων προθεσμίας.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση