Εθνική Τράπεζα: Ολοκληρώθηκε η πώληση του χαρτοφυλακίου Danube στην Bain


Την ολοκλήρωση της πώλησης χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων εταιρικών δανείων ρουμάνικου ρίσκου, συνολικής λογιστικής αξίας 174 εκατ. ευρώ και καθαρής λογιστικής αξίας 25 εκατ. ευρώ προς την Bain Capital Credit ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα.

H συναλλαγή́ έχει ουδέτερη επίπτωση στην κεφαλαιακή́ βάση της τράπεζας.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Εθνικής Τράπεζας για τη διαχείριση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και είναι σύμφωνη με τους επιχειρησιακούς στόχους όπως αυτοί έχουν υποβληθεί στον Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση