Εισφορά αλληλεγγύης: Ποιες κατηγορίες εισοδημάτων απαλλάσσονται


Συνολικά 21 διαφορετικές κατηγορίες εισοδημάτων που λαμβάνουν τα φυσικά πρόσωπα -και αφορούν περίπου σε 1,2 εκατομμύριο φορολογούμενους- εξαιρούνται φέτος από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης.

Στα εισοδήματα που εξαιρούνται περιλαμβάνονται μισθοί, επιδόματα και παροχές σε είδος που καταβάλλονται φέτος σε εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Περιλαμβάνονται επίσης καθαρά κέρδη από επιχειρηματικές ή αγροτικές δραστηριότητες, τα οποία αποκτήθηκαν το 2020, οι εισπραχθείσες το 2020 αγροτικές επιδοτήσεις και ενισχύσεις, καθώς επίσης και τα πάσης φύσεως εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2020 από την εκμετάλλευση ακινήτων και από επενδύσεις ή αποταμιεύσεις σε χρηματοοικονομικά προϊόντα.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση