ΕΚΑΒ: Ερχεται νέα προκήρυξη 365 θέσεων για 2 χρόνια (κατανομή)

Αιτημα πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στο ΕΚΑΒ εγκρίθηκε πριν από λίγες μέρες με στόχο του προσωπικού κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων στο ΕΚΑΒ Αθηνών και τους τομείς του, καθώς και στα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου.

Δεδομένης της έντασης και έκτασης της πανδημίας covid 19 και για να εξασφαλίζεται η παροχή των υπηρεσιών επείγουσας πρσνοσοκομειακής φροντίδας από το ΕΚΑΒ προς τους πολίτες των περιοχών που πλήττονται περισσότερο, προκειμένου να ενισχυθούν οι τομείς με προσωπικό του κλάδου ΔΕ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ στην Αθήνα και στα νησιά Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, εξαιτίας των πληθυσμιακών, συγκοινωνιακών και υγειονομικών συνθηκών απαιτείται άμεση αύξηση του αριθμού των ασθενοφόρων, προκειμένου να μειωθεί ο μέσος όρος χρόνου ανταπόκρισης στο επείγον περιστατικό.

Κατόπιν αυτών, προτείνεται η έγκριση πρόσληψης επικουρικού προσωπικού (σύνολο: 365 ατόμων) από το ΕΚΑΒ, για 24 μήνες, κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου ανά Παράρτημα και τομέα του ΕΚΑΒ, όπως αναφέρεται παρακάτω, με πιθανή ημερομηνία πρόσληψής τους την 01/01/2021.

Η κατανομή των θέσεων φαινεται παρακάτω:

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως οδηγοί – συνοδηγοί ασθενοφόρων οχημάτων και άλλων κινητών μονάδων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας, ως μεταφορείς ασθενών (τραυματιοφορείς) και ως τηλεφωνητές και γραφείς για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής και ασύρματης επικοινωνίας, επιδεικνύοντας σεβασμό προς τη ζωή και το θάνατο του ατόμου, τηρώντας το ιατρικό απόρρητο, καθώς και τους κανόνες δεοντολογίας και επικοινωνίας των επαγγελματιών υγείας. Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα.

Για τις προκηρυσσόμενες θέσεις της προκήρυξης αυτής ο υποψήφιος πρέπει να κατέχει Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου – Διασώστης» του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

ΑΠΟΔΕΚΤΟΙ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΝΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

Α) Βεβαίωση για την άσκηση του επαγγέλματος «Διασώστη-Πλήρωμα Ασθενοφόρου» που χορηγείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών

Β) Επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ΄ή C κατηγορίας

Γ) Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης της ειδικότητας «Πλήρωμα Ασθενοφόρου-Διασώστης»  του ΙΕΚ ΕΚΑΒ ή αντίστοιχης ειδικότητας σχολής.

πηγη

realhosting
loading...

Απάντηση