Ελβετία: Απορρίφθηκε νομοθετική πρωτοβουλία για πιο «υπεύθυνες πολυεθνικές»

Η Ελβετία απέρριψε νομοθετική πρωτοβουλία που επεδίωκε να επιβάλει αυστηρότερες νομικές υποχρεώσεις στις ελβετικές επιχειρήσεις ως προς τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών κανόνων.

Σύμφωνα με το ινστιτούτο δημοσκοπήσεων gfs.bern, η πρωτοβουλία με την επωνυμία «υπεύθυνες πολυεθνικές» απορρίφθηκε από τουλάχιστον 14 από τα 26 ελβετικά καντόνια, ενώ εγκρίθηκε με μικρή πλειοψηφία (50,7% των ψήφων). Όμως για να υιοθετηθεί ένα κείμενο, πρέπει να εγκριθεί τόσο από την πλειοψηφία των εκλογέων όσο και των καντονιών.

Το κείμενο επεδίωκε να υποχρεώσει τις ελβετικές επιχειρήσεις να διασφαλίζουν τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των περιβαλλοντικών κανόνων στις δραστηριότητές τους στο εξωτερικό, καθώς και στις δραστηριότητες των προμηθευτών του ή των εμπορικών τους εταίρων. Θα επέτρεπε επίσης την λογοδοσία των επιχειρήσεων για πράξεις ή παραλείψεις ενώπιον των ελβετικών δικαστηρίων.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση