Ελλάκτωρ: EBITDA 40 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο παρά την πανδημία


Ιδιαίτερη ανθεκτικότητα, σε πείσμα των προκλήσεων της πανδημίας έδειξε ο όμιλος Ελλάκτωρ καθώς ανακοίνωσε Κέρδη προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 40 εκατ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του έτους.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, το EBITDA του Ομίλου επηρεάστηκε από την κάμψη των επιδόσεων του κλάδου των Παραχωρήσεων, λόγω των επιπτώσεων της COVID-19 και των μέτρων περιορισμού του κλάδου της Κατασκευής αλλά και από τη σημαντική βελτίωση του κλάδου των ΑΠΕ.

Αντίστοιχα, ο Κύκλος Εργασιών του Ομίλου ανήλθε σε 193 εκατ. ευρώ.
Η ρευστότητα του Ομίλου ανήλθε στις 31/03/2021 σε 403 εκατ. ευρώ έναντι 406 εκατ. ευρώ στις 31/12/2020.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση