ΕΛΠΕ: Έκτακτη Γενική Συνέλευση και νέοι εκπρόσωποι του Δημοσίου


Η παρουσίαση του έργου στρατηγικού μετασχηματισμού του Ομίλου ΕΛΠΕ, η εναρμόνιση των διατάξεων του Καταστατικού με το Ν. 4706/2020 περί Εταιρικής  Διακυβέρνησης και η έγκριση της Πολιτικής Καταλληλότητας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τα θέματα που θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια της αυριανής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του Ομίλου.

Παράλληλα, η εταιρεία σε ανακοίνωσή της στο Χρηματιστήριο ανακοινώνει ότι το Ελληνικό Δημόσιο με την από 17η Μαΐου 2021 επιστολή των Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γνωστοποίησε, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού της εταιρείας, τον διορισμό των κ.κ. Αναστασίας Μακαριγάκη και Αναστασίας Μαρτσέκη στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας σε αντικατάσταση των κ.κ. Μιχαήλ Κεφαλογιάννη και Λουκά Παπάζογλου που είχαν διορισθεί από το Ελληνικό Δημόσιο δυνάμει της από 1.8.2019 επιστολής του.

Σημειώνεται πως η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την συγκρότησή του σε Σώμα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21η Μαΐου 2021.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση