ΕΛΠΕ: Σχέδιο Vision 2020 – 2025 για το δομικό μετασχηματισμό του Ομίλου


Το σχέδιο Vision 2020 – 2025 το οποίο θα προετοιμάσει τον Όμιλο για τις αλλαγές που έρχονται τόσο στην εγχώρια όσο κυρίως στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά θέτει σε εφαρμογή η διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων.

Μεταξύ άλλων, το σχέδιο προβλέπει στροφή στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, περιβαλλοντική αναβάθμιση των υπαρχουσών δραστηριοτήτων, αλλαγή στην εταιρική δομή και την εταιρική διακυβέρνησης σύμφωνα με τις επιταγές της νομοθεσίας και αλλά και στην εικόνα του ομίλου.

Επιπλέον, με στόχο το μετασχηματισμό του και στο πλαίσιο του σχεδίου Vision 2020-2025 ο όμιλος έχει καταρτίσει ένα ενδεικτικό πλάνο επενδύσεων το οποίο μπορεί να φτάσει τα 4 δισ. ευρώ και το οποίο θα χρηματοδοτηθεί με ιδιωτικά κεφάλαιαSource link

realhosting
loading...

Απάντηση