«ΕΝΕΡΓΟΙ ΜΠΑΜΠΑΔΕΣ»: Webinar το Σάββατο για τη συνεπιμέλεια

Επιστήμονες και γονείς, ως «κρίκοι της ίδιας αλυσίδας» για το δικαίωμα των παιδιών στην από κοινού και εξίσου ανατροφή από τους δύο γονείς τους, καταθέτουν την άποψή τους σε webinar με θέμα: «Γονείς σημαίνει Συνεπιμέλεια»…

Επιστήμονες και γονείς, ως «κρίκοι της ίδιας αλυσίδας» για το δικαίωμα των παιδιών στην από κοινού και εξίσου ανατροφή από τους δύο γονείς τους, καταθέτουν την άποψή τους σε webinar με θέμα: «Γονείς σημαίνει Συνεπιμέλεια»…

Το webinar στοχεύει στην ανάδειξη του φαινομένου της γονικής αποξένωσης, ως απόρροια της αποκλειστικής επιμέλειας, μέσα από τις εισηγήσεις εξειδικευμένων επιστημόνων και τις βιωμένες εμπειρίες γονέων.

Τέσσερις επιστήμονες και πέντε γονείς συστήνουν την κοινή φυσική επιμέλεια, με ισόχρονη παρουσία των γονέων στην ζωή των ανηλίκων, με εναλλασσόμενη κατοικία, ως το ιδανικό και ταυτόχρονα λειτουργικό πρότυπο ανατροφής υγιών και ευτυχισμένων παιδιών.

Προσκεκλημένοι ομιλητές:

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση