«Ενεργοποιώ»: Νέο Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από την ELPEDISON

Η ανακοίνωση του νέου Προγράμματος ΕΚΕ της ELPEDISON, αποτελεί ένα ακόμα επιστέγασμα της πολυετούς δέσμευσης της Εταιρείας απέναντι στην ελληνική Κοινωνία και το Περιβάλλον, καθώς και της συνεισφοράς της στην επίτευξη των στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για το 2030

Η ELPEDISON παρουσιάζει το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Ενεργοποιώ». Στόχος του ολιστικού αυτού Προγράμματος είναι να «αγκαλιάσει» κάθε ενέργεια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Εταιρείας, επιβεβαιώνοντας την πάγια δέσμευσή της να βρίσκεται καθημερινάδίπλα στην ελληνική κοινωνία.

Το Πρόγραμμα «Ενεργοποιώ» στηρίζεται στους δυο βασικούς πυλώνες της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της ELPEDISON και, συγκεκριμένα, στη συνεχή και ουσιαστική υποστήριξη τηςελληνικής κοινωνίας και του περιβάλλοντος. Κύριο μέλημα της ELPEDISON αποτελεί η πραγματοποίηση στοχευμένων δράσεων, που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες, προσδοκώντας στην ενίσχυση ευπαθών ομάδων, με έμφαση στα παιδιά και τους νέους,των τοπικών κοινοτήτων, καθώς και στη συμβολή της Εταιρείας στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίησητης κοινωνίας καιτη βιώσιμη ανάπτυξή της.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση