Εντολές Πιτσιλή για τους φορολογικούς ελέγχους – Πού θα δίνεται προτεραιότητα

Εντολές για το πώς θα ελέγχονται – ερευνώνται κατά προτεραιότητα οι φορολογικές υποθέσεις που θα επιλέγονται βάσει συνδυασμού κριτηρίων ορθολογικής διαχείρισης και ανάλυσης κινδύνου από τη φορολογική διοίκηση, έδωσε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής σε απόφαση που εξέδωσε.

Όπως σημειώνεται στη σχετική εγκύκλιο, οι προς έλεγχο υποθέσεις κατατάσσονται ανά Υπηρεσία Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε.) σε φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, σύμφωνα με την τελική μοριοδότησή τους, βάσει αυτοματοποιημένου μοντέλου αντικειμενικής αξιολόγησης.

Από το σύνολο των εκκρεμών υποθέσεων κάθε Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων, θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα οι υποθέσεις που συγκεντρώνουν την υψηλότερη μοριοδότηση, ακολουθώντας φθίνουσα σειρά ταξινόμησης, μέχρι την επίτευξη της τεθείσας σε εκάστη από αυτές, ετήσιας στοχοθεσίας βάσει του επιχειρησιακού σχεδίου της ΑΑΔΕ για το 2021.

Source link

realhosting
loading...

Leave a Reply