Επιστολή Ενρία στους CEO των ελληνικών τραπεζών για την αποτίμηση των πιστωτικών κινδύνων

Ο επικεφαλής του Εποπτικού Βραχίονα της ΕΚΤ (SSM) Αντρέα Ενρία απηύθυνε επιστολή στους Διευθύνοντες Συμβούλους των ελληνικών συστημικών τραπεζών με την οποία τους δίνει κατευθύνσεις για τον προσδιορισμό και την μέτρηση του πιστωτικού κινδύνου που προκύπτει από την πανδημία του κορωνοϊού. Ίδια επιστολή εστάλη από τον SSM σε όλους τους CEO των συστημικών τραπεζών της ευρωζώνης, τους οποίους καλεί να απαντήσουν στα θέματα που εγείρει η EKT έως τις 31 Ιανουαρίου 2021.

Στην επιστολή Ενρία τονίζεται πως καθώς η πανδημία έχει προχωρήσει, οι εποπτικές δραστηριότητες της ΕΚΤ έχουν εντοπίσει ετερογενείς πρακτικές στην εφαρμογή των οδηγιών που είχε παράσχει ο SSM την 1η Απριλίου 2020 και έτσι προκύπτει εκ νέου η ανάγκη υποδείξεων ώστε να διασφαλισθεί ότι ο κίνδυνος αξιολογείται, ταξινομείται και μετράται επαρκώς στους ισολογισμούς των τραπεζών.

Με αυτό τον τρόπο θα καταστεί εφικτή η έγκαιρη παροχή κατάλληλων λύσεων σε οφειλέτες με προβλήματα και θα επιτευχθεί ο περιορισμός της συσσώρευσης προβληματικών περιουσιακών στοιχείων στις τράπεζες, ελαχιστοποιώντας και μετριάζοντας τις επιπτώσεις.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση