Επιχείρηση «Ελευθερία»: Η μάχη των εμβολιασμών με παράλληλα συστήματα

Κυρίαρχος στόχος είναι να διατηρηθούν οι καλές επιδόσεις στον περιορισμό των απωλειών και ταυτόχρονα, με την εντατικοποίηση της πίεσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες έγκρισης των εμβολίων.

Μέσω αυτής της στρατηγικής επιδιώκεται να αυξηθεί ο ρυθμός παραλαβής των κατ’ αναλογία δόσεων, που θα δώσει ώθηση και στο εγχώριο πρόγραμμα εμβολιασμών.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση