Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας: 17 ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δράση του ΕΣΠΑ

Η απόφαση που υπογράφει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης και η οποία θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ∆ιαύγεια και θα δημοσιευτεί στις ιστοσελίδες της ΕΥ∆ ΕΠΑνΕΚ http://www.antagonistikotita.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr) και του ΕΦΕΠΑΕ (www.efepae.gr) αναφέρει τα εξής:

Ερώτηση 1: Επιχείρηση έχει ενταχθεί με έδρα και τόπο υλοποίησης στη θέση Α και προτίθεται να υλοποιήσει το επιχειρηματικό σχέδιο σε καινούριο τόπο υλοποίησης στη θέση Β στον οποίο και θα μεταφέρει την έδρα του καταργώντας τον τόπο Α. Κατά τον ενδιάμεσο έλεγχο στο taxisnet θα φαίνεται ο τόπος Β ως υποκατάστημα με ΚΑ∆ 41.20. Κατά τον τελικό έλεγχο και την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου θα έχει γίνει η μεταφορά της έδρας στον τόπο Β, η προσθήκη του ΚΑ∆ επένδυσης και η πλήρης διακοπή λειτουργίας του στη Θέση Α. ∆ύναται να πιστοποιηθούν αιτούμενες δαπάνες κατά τον ενδιάμεσο έλεγχο δεδομένου ότι ακόμα δεν θα έχει ολοκληρωθεί η μεταφορά της έδρας και δεν θα έχει προστεθεί ο ΚΑ∆ επένδυσης;

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση