Εφοδιαστική Αλυσίδα: Ο ψηφιακός μετασχηματισμός περνά από το «τελευταίο μίλι»

Η περίοδος της πανδημίας έφερε απρόβλεπτες αλλαγές στη ζωή των ανθρώπων και των επιχειρήσεων.

Περιόρισε σημαντικά μία σειρά από επαγγελματικές και κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και τις μετακινήσεις επηρεάζοντας τις καθημερινές καταναλωτικές πρακτικές. Με τα περισσότερα φυσικά καταστήματα κλειστά, η συνέχιση της λειτουργίας των επιχειρήσεων στράφηκε στο ηλεκτρονικό εμπόριο, με μεγάλη επιτυχία, ειδικά για όσες από αυτές είχαν έγκαιρα τοποθετηθεί σωστά σε αυτόν τον τομέα. Την ίδια στιγμή, οι αυξημένες ανάγκες εξυπηρέτησης των πελατών, δημιούργησαν νέες απαιτήσεις και πιέσεις στον τομέα της μετακίνησης προϊόντων και αγαθών, αναδεικνύοντας τη σημασία της αδιάλειπτης λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Οι μεγάλες καθυστερήσεις στις παραλαβές και τις παραδόσεις, η ελλιπής κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών και οι λειτουργικές αδυναμίες που έφεραν στην επιφάνεια οι νέες, απρόσμενες συνθήκες, επηρέασαν τις επιχειρήσεις, που είδαν τα προβλήματα στην εξυπηρέτηση που προσφέρουν στους πελάτες τους, να απειλούν την εικόνα, την αξιοπιστία τους, ίσως και το μέλλον τους.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση