Ροή Ειδήσεων
Αρχική / ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ / Εύβοια: Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά στις ακτές – Διάψευση των δημοσιευμάτων

Εύβοια: Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά στις ακτές – Διάψευση των δημοσιευμάτων

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας με ανακοίνωσή της ενημερώνει τους πολίτες αναφορικά με πρόσφατα δημοσιεύματα για την ποιότητα των νερών των ακτών κολύμβησης του Νομού, επισημαίνοντας τα ακόλουθα.

  1. Ο χαρακτηρισμός των υδάτων κολύμβησης διέπεται από την ΗΠ8600/416/Ε103/23-02-09 (ΦΕΚ 356/τΒ΄/26-09-09) ΚΥΑ με την οποία ενσωματώνεται η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/7/ΕΚ στην Εθνική Νομοθεσία. Με βάση αυτήν, οι μόνες παράμετροι που εξετάζονται για το χαρακτηρισμό των υδάτων είναι:

α) συγκέντρωση των κολοβακτηριδίων (E. Coli)

β) συγκέντρωση των εντερόκοκκων.

Με βάση αυτές τις παραμέτρους, τα νερά κολύμβησης κατηγοριοποιούνται ως:

α) εξαιρετικής ποιότητας,

  • εντερόκοκκοι (cfu/100ml)
  • κολοβακτηρίδια E. Coli (cfu/100ml )

β) καλής ποιότητας

  • εντερόκοκκοι (cfu/100ml)
  • κολοβακτηρίδια E. Coli (cfu/100ml )

γ) επαρκούς ποιότητας,

δ) ανεπαρκούς ποιότητας.

  1. Στο πλαίσιο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης του Νομού πραγματοποιούνται δειγματοληψίες. Τα δείγματα εξετάζονται από διαπιστευμένα εργαστήρια. Τα σημεία δειγματοληψίας για το έτος 2017 έχουν προσδιοριστεί σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ. οικ. 1189/42717/09-03-16 Απόφαση της Διεύθυνσης Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας (ΑΔΑ 6Γ28ΟΡ10-Γ7Τ).

Το Μάιο και τον Ιούνιο του 2017 ελήφθησαν δείγματα θαλασσινού νερού από τις 72 προσδιορισμένες από την ανωτέρω απόφαση ακτές κολύμβησης της Εύβοιας και επιπλέον από 33 μη προσδιορισμένες ακτές, που όμως επισκέπτεται μεγάλος αριθμός λουομένων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα και τις μετρήσεις, εκδόθηκε η 141522/3199/28-06-2017 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Εύβοιας περί “χαρακτηρισμού ακτών κολύμβησης για το έτος 2017” (ΑΔΑ: ΩΤ9Ν7ΛΗ-ΙΝΦ).

  1. Τα δείγματα όλων των νερών των ακτών κολύμβησης που εξετάστηκαν σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατατάσσονται στην κατηγορία «εξαιρετικής ποιότητας».
  1. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑ.Κ.Ο.Ε.) στο από 213/27.06.2017 Δελτίο Τύπου του, δημοσιεύει πίνακα αποτελεσμάτων δειγματοληψιών νερού ακτών κολύμβησης στην περιοχή της Εύβοιας και έχει προβεί στο “χαρακτηρισμό” πολλών εξ’ αυτών ως “ακατάλληλων” για κολύμβηση. Ο χαρακτηρισμός αυτός είναι άκυρος και ανυπόστατος, καθώς:

α) Δεν προβλέπεται να γίνεται από μη κρατικούς φορείς.

β) Προκύπτει από μετρήσεις όχι μόνο των ως άνω προβλεπόμενων παραμέτρων (εντερόκοκκος και e. coli), αλλά και των ολικών κολοβακτηριοειδών με επίκληση, μάλιστα, της ως άνω 2006/7/ΕΚ σχετικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Ωστόσο, η συγκεκριμένη οδηγία δεν επικυρώνει, αλλά παύει τη χρήση αυτού του κριτηρίου (ολικά κολοβακτηριοειδή) για την αξιολόγηση της ποιότητας των νερών των ακτών κολύμβησης. Συνεπώς, είναι απολύτως άστοχη η χρήση αυτού του κριτηρίου εκ μέρους του ΠΑ.Κ.Ο.Ε.

γ) Για τον έλεγχο ικανοποίησης των προβλεπόμενων κριτηρίων, χρησιμοποιεί απολύτως αυθαίρετες τιμές ορίων καταλληλότητας, αντί των ως άνω θεσμοθετημένων.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, ακόμη και αν υποθετικά λαμβάνονταν υπόψη (με την επιφύλαξη της τήρησης ορθής διαδικασίας) τα αποτελέσματα μετρήσεων του ΠΑΚΟΕ, αντί των επισήμων της Υπηρεσίας μας, τα νερά των 23 από τις 28 ακτές που εξετάζονται, θα χαρακτηρίζονταν, όχι απλώς ως “καλής ποιότητας”, όπου επιτρέπεται η κολύμβηση, αλλά ως “εξαιρετικής ποιότητας”.

Τέλος και προς επίρρωση των ανωτέρω, επισημαίνεται ότι στις 72 προσδιορισμένες ακτές κολύμβησης έχει πραγματοποιηθεί δειγματοληψία και από τη Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας, με το σύνολο των δειγμάτων να βρίσκονται στην κατηγορία “εξαιρετικής ποιότητας”. Σχετικώς, σας παραπέμπουμε στην ιστοσελίδα της Απ.Δ.Θ.Στε., http://www.apdthest.gov.gr, πεδίο “Παρακολούθηση Ποιότητας Υδάτων Κολύμβησης”.

Το πρόγραμμα δειγματοληψιών συνεχίζεται και θα επαναλαμβάνεται όπου και όταν αυτό απαιτείται. Ενημερώνεται το κοινό ότι γενικά συνιστάται η αποφυγή κολύμβησης εντός των λιμανιών, των μόνιμων αγκυροβολίων και των ναυπηγείων, 200 μ. εκατέρωθεν από τα στόμια εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων, στις εκβολές αγωγών ομβρίων υδάτων μετά από έντονη βροχόπτωση, καθώς και στις εκβολές ρεμάτων συνεχούς ροής.

Δείτε επίσης

700 προσλήψεις νοσηλευτών στον ΕΟΔΥ

Προσλήψεις νοσηλευτών στις Κινητές Ομάδες Υγείας του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) ανακοινώνονται με κοινή απόφαση …

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com
kontasas.gr
Ότι αφορά τον πολίτη