Ημερίδα για τις ηλεκτρικές μεταφορές στην Ελλάδα


Με τη διεξαγωγή ημερίδας για την Ηλεκτροκίνηση στις 10 Μαίου , το Ινστιτούτο Εναλλακτικών Πολιτικών ΕΝΑ συνεχίζει τη δραστηριότητα του κύκλου «Τεχνολογία & Κοινωνικές Ανάγκες σε συνθήκες Κλιματικής & Ψηφιακής Μετάβασης» με στόχο το άνοιγμα της δημόσιας συζήτησης για την ενέργεια και το περιβάλλον.

Στις 18 Ιανουαρίου 2021 προηγήθηκε η ημερίδα για το υδρογόνο, τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις προοπτικές για την Ελλάδα. Η δεύτερη ημερίδα του κύκλου αυτού είναι αφιερωμένη στην Ηλεκτροκίνηση στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό θα επιχειρηθεί η διεπιστημονική και πολυεπίπεδη προσέγγιση των τεχνολογικών, οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών πτυχών της, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πολιτικές για την Ηλεκτροκίνηση σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο οφείλουν να εξετάζουν όχι μόνο τι είναι «είναι τεχνολογικά εφικτό», αλλά και στο «τι είναι κοινωνικά, περιβαλλοντικά και χωροταξικά χρήσιμο και αναγκαίο».

Με αυτόν τον τρόπο, η συζήτηση για θέματα αιχμής όπως η κλιματική αλλαγή και η ενεργειακή ασφάλεια και αποδοτικότητα, καθώς και η κατεύθυνση που θα λάβει το παραγωγικό και καταναλωτικό μοντέλο των επόμενων δεκαετιών, δεν γίνεται ερήμην της κοινωνίας και των αναγκών της αλλά εντός αυτής, με τη συμμετοχή, τη στήριξη και την αποδοχή της.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση