Η ΕΕ παρατείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου το προσωρινό πλαίσιο για τις Κρατικές Ενισχύσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την πέμπτη τροποποίηση του Προσωρινού Πλαισίου της Ε.Ε. για τις Κρατικές Ενισχύσεις για την περίοδο της πανδημίας.

Η τροποποίηση αυτή, λαμβάνει υπόψη της τη συνέχιση της πανδημίας και των μέτρων περιορισμού για την προστασία της δημόσιας υγείας, τις δύσκολες συνθήκες που δημιουργούνται για την οικονομία, καθώς και την ανάγκη στήριξης των επιχειρήσεων και της οικονομικής δραστηριότητας.

Οι αλλαγές που εν τέλει υιοθετήθηκαν ανταποκρίνονται -και σε αυτή τη φάση της τροποποίησης- στις θέσεις της ελληνικής Κυβέρνησης κατά τις σχετικές διαβουλεύσεις, καθώς ενισχύουν την ευελιξία που παρέχει το Προσωρινό Πλαίσιο, αυξάνουν τα όρια κρατικής ενίσχυσης και επεκτείνουν τους χρονικούς ορίζοντες των εν λόγω ενισχύσεων.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση