Η Ελλάδα έχει ανάγκη την βελτιστοποίηση της αξιολόγησης τεχνολογίας υγείας

Οι καινοτόμες θεραπείες που στοχεύουν στις ανάγκες του ασθενή, αποτελούν πρόκληση τόσο για την φαρμακευτική αγορά όσο και για τα συστήματα υγείας και αναμένεται να απασχολήσουν ιδιαίτερα τον κλάδο τα επόμενα χρόνια.

Για τον λόγο αυτό, είναι ανάγκη περισσότερο από ποτέ, η βελτιστοποίηση της διαδικασίας Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΑΤΥ), καθώς ο υπάρχων μηχανισμός Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας, επιφέρει καθυστερήσεις στην αξιολόγηση και αποζημίωση της φαρμακευτικής καινοτομίας στην Ελλάδα.

Η βελτιστοποίηση της διαδικασίας Αξιολόγησης Τεχνολογίας Υγείας (ΑΤΥ), βάσει της διεθνούς εμπειρίας και της αξιοποίησης γνώσης από πεπραγμένα άλλων χωρών, προκειμένου να μειωθούν οι χρόνοι και οι καθυστερήσεις που προκύπτουν με απώτερο στόχο τον εξορθολογισμό της φαρμακευτικής δαπάνης, αποτέλεσαν ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης κατά τη διάρκεια του Πανελλήνιου Συνεδρίου για τα Οικονομικά και τις Πολιτικές της Υγείας 2020, σε σχετική συνεδρία που διεξήχθη στις 10 Δεκεμβρίου διαδικτυακά, υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Οικονομικών της Υγείας και της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Πολιτικής και Οικονομίας της Υγείας, σε συνεργασία με την Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοοικονομίας.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση