Η Εταιρεία Φαρμακευτικού Μanagement υιοθετεί νέο Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας 


Την υιοθέτηση νέου Κώδικα Ηθικής και Δεοντολογίας κατόπιν σχετικής Απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της Εταιρείας, ανακοινώνει η Ελληνική Εταιρεία Φαρμακευτικού Management (Ε.Ε.Φα.Μ.).

Ο αναθεωρημένος Κώδικας καθορίζει τα πρότυπα ηθικών κανόνων και συμπεριφορών που καθοδηγούν τα μέλη της Ε.Ε.Φα.Μ. ώστε να εκπληρώσουν καλύτερα τις δεσμεύσεις τους απέναντι στους ασθενείς, τους Επαγγελματίες Υγείας και γενικότερα, τους εταίρους του φαρμακευτικού κλάδου με τους οποίους αλληλεπιδρούν και συνεργάζονται.

Η τήρηση των ηθικών κανόνων και πρακτικών που περιλαμβάνονται στον αναθεωρημένο Κώδικα Ηθικής & Δεοντολογίας, διασφαλίζει την ορθή άσκηση του φαρμακευτικού management από όλα τα μέλη της Ε.Ε.Φα.Μ., εξασφαλίζοντας τη διατήρηση της εμπιστοσύνης των εταίρων και του κοινού προς τη Φαρμακοβιομηχανία και τις δράσεις της.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση