Η εφορία θα δίνει πλέον και φορολογική ενημερότητα για παρελθόντα χρόνο

Στη λήψη απόφασης που διορθώνει μια στρέβλωση του παρελθόντος, προχώρησε ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.

Η εν λόγω απόφαση προβλέπει ότι ειδικά για τη συμμετοχή σε δημόσιούς διαγωνισμούς, είναι δυνατόν μια επιχείρηση να ζητά ενημερότητα για συγκεκριμένη ημερομηνία σε προγενέστερο χρόνο και μέχρι τρεις μήνες από την υποβολή της αίτησης. Προϋπόθεση είναι η επιχείρηση, που τη ζητά, να είναι ενήμερη και κατά το χρόνο της υποβολής της αίτησης αυτής.

Πώς θα χορηγείται

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση