Η Κομισιόν δρομολογεί σχέδιο δράσης για τη στήριξη των μέσων ενημέρωσης στην ΕΕ

Η Κομισιόν ενέκρινε σχέδιο δράσης για τη στήριξη της ανάκαμψης και του μετασχηματισμού των τομέων των μέσων ενημέρωσης και των οπτικοακουστικών μέσων.

Οι τομείς αυτοί, οι οποίοι έχουν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση του κορωνοϊού, είναι θεμελιώδους σημασίας για τη δημοκρατία, την πολιτισμική πολυμορφία και την ψηφιακή αυτονομία της Ευρώπης. Το σχέδιο δράσης επικεντρώνεται σε τρεις τομείς δραστηριότητας και σε 10 συγκεκριμένες δράσεις με σκοπό να συμβάλει στην ανάκαμψη του τομέα των μέσων ενημέρωσης από την κρίση, διευκολύνοντας και διευρύνοντας την πρόσβαση σε χρηματοδότηση, στον μετασχηματισμό του τομέα με τόνωση των επενδύσεων για την υιοθέτηση της διττής ψηφιακής και πράσινης μετάβασης διασφαλίζοντας παράλληλα τη μελλοντική ανθεκτικότητα του τομέα και στην ενδυνάμωση των Ευρωπαίων πολιτών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων.

Δυνάμει του Μηχανισμού Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, κάθε εθνικό σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας θα διαθέσει τουλάχιστον το 20 % των δαπανών για την ψηφιακή τεχνολογία. Τα μέτρα που αποβλέπουν στην ενίσχυση της παραγωγής και της διανομής ψηφιακού περιεχομένου, όπως τα ψηφιακά μέσα επικοινωνίας, θα συμβάλουν στην επίτευξη του στόχου αυτού. Επιπλέον, το σχέδιο δράσης έχει ως στόχο:

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση