Θεσμοί: Εύσημα για μεταρρυθμίσεις, προειδοποιήσεις για τις τράπεζες


Η έκθεση καταλήγει στο συμπέρασμα ότι «η Ελλάδα έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για να επιτύχει συγκεκριμένες δεσμεύσεις της, παρά τις δύσκολες συνθήκες που προκαλούνται από την πανδημία.

«Οι αρχές πραγματοποίησαν μια σειρά από θεμελιώδεις μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένων των τομέων που θα είναι καθοριστικής σημασίας για τη διαχείριση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων από την τρέχουσα οικονομική κρίση και την ενίσχυση της ικανότητας της δημόσιας διοίκησης να εφαρμόσει επιτυχώς το σχέδιο ανάκαμψης και ανθεκτικότητας», αναφέρεται στην έκθεση.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση