Ισχυρές επιδόσεις για τον Όμιλο ΟΤΕ το 2020 σε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό περιβάλλον

Στα 3,25 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου ΟΤΕ εν μέσω πανδημίας παραμένοντας σχεδόν στα επίπεδα του 2019. Τα προσαρμοσμένα προ φόρων τόκων και αποσβέσεων κέρδη ανήλθαν σε 1,22 δισ. ευρώ, ήτοι και αυτά διατηρήθηκαν στα επίπεδα του 2019.

Τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για τους μετόχους της εταιρείας ανήλθαν σε 411 εκατ. ευρώ, από 388 εκατ. ευρώ το 2019, σημειώνοντάς άνοδο 5,9%.

Ο Όμιλος ΟΤΕ ανακοίνωσε πως θα καταβάλει μέρισμα 0,68 ευρώ ανά μετοχή (313 εκατ. ευρώ) και πως θα προχωρήσει σε πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετοχών ύψους 167 εκατ. ευρώ περίπου.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση