Κατασκηνώσεις ΕΦΚΑ: Παράταση των αιτήσεων για συμμετοχή στο πρόγραμμα


Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται αποκλειστικά ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ (https://www.efka.gov.gr/el/aiteseis-kataskenoseon-2021).

Υπενθυμίζεται πως οι αιτήσεις συμμετοχής αφορούν στις 5 κατασκηνωτικές περιόδους, 15 ημερών έκαστη για τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα:
η 1η ( 1/7/2021 – 15/7/2021),
η 2η ( 16/7/2021- 30/7/2021),
η 3η ( 31/7/2021-14/8/2021),
η 4η ( 15/8/2021- 29/8/2021),
η 5η ( 1/9/2020-10/9/2020) κατασκηνωτική περίοδος, που αφορά σε παιδιά με Αναπηρία.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση