Κεφαλαιαγορά: Σε ψηφιακό περιβάλλον η εξέταση των ενημερωτικών δελτίων

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ολοκλήρωσε πρόσφατα το σύνολο των διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων και εξέδωσε τις κανονιστικές αποφάσεις που ρυθμίζουν  το σύνολο των διαδικασιών ελέγχου και έγκρισης των ενημερωτικών δελτίων, τη γλώσσα αυτών καθώς και το περιεχόμενο των πληροφοριακών δελτίων.

Έτσι, η διαδικασία σύνταξης των δελτίων και του περιεχομένου τους εναρμονίστηκε με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και παράλληλα απλοποιήθηκε, προκειμένου οι σχετικές διεργασίες να είναι ταχύτερες και αποτελεσματικότερες και πλέον τα ενημερωτικά δελτία υποβάλλονται – καθώς και το σύνολο των δικαιολογητικών που απαιτούνται – και σε ηλεκτρονική μορφή.

Συνεπώς, η υποβολή των δελτίων και η εξέτασή τους θα διενεργείται στο εξής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αποκλειστικά σε ψηφιακό περιβάλλον.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση