Κοινωνία της Πληροφορίας: Προκήρυξη 4 έργων ύψους 58 εκατ. ευρώ


Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού 57,816 εκατ. ευρώ, τα οποία αφορούν από το δημοσιονομικό σύστημα στην κεντρική διοίκηση, τη λειτουργία των προξενείων, την διαδικτυακή πύλη της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά και το σύστημα αδειοδότησης για ΑΠΕ.

Συγκεκριμένα, το πρώτο έργο είναι η «Μεταρρύ́θμιση του Δημοσιονομικού́ Συστήματος στην Κεντρική́ Διοίκηση και τη λοιπή́ Γενική́ Κυβέρνηση (Gov-ERP)», συνολικού προϋπολογισμού 51.522.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και με εκτιμώμενο χρόνο υλοποίησής του τους 48 μήνες.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση