Κορωνοϊός – Αδήλωτα τετραγωνικά: Παράταση της προθεσμίας έως τον Μάρτιο

Την παράταση, λόγω κορωνοϊού, των διαδικασιών προμήθειας εξοπλισμού πληροφορικής για την παροχή εξ αποστάσεως εργασίας, αλλά και την παράταση της προθεσμίας για την εκκαθάριση των δηλώσεων για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς ΟΤΑ α΄ βαθμού, προβλέπει τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών.

Στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας που κυρώνει δωρεές του ιδρύματος Λάτση στο Ελληνικό Δημόσιο, με τη συγκεκριμένη τροπολογία:

(1) Παρατείνεται έως τις 31.3.2021 (έληξε 31.12.2020) και εφόσον εξακολουθεί να υφίσταται άμεσος κίνδυνος εμφάνισης και διασποράς του κορονοϊού COVlD-19 η διαδικασία σύναψης, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, με απευθείας ανάθεση των συμβάσεων σχετικά με την προμήθεια των απαραίτητων υλικών, υπηρεσιών, λογισμικού και εξοπλισμού πληροφορικής για την επίτευξη της εξ αποστάσεως παροχής εργασίας με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων και την πραγματοποίηση τηλεδιασκέψεων.

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση