Κορωνοϊός: Εγκύκλιος για χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών


Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζονται τα εξής σε ότι αφορά τη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού κατά την περίοδο των σχολικών διακοπών του Πάσχα.

Κατόπιν ερωτημάτων που τίθενται στην Υπηρεσία μας σχετικά με τη χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 ΠΝΠ, Α’ 55, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020, ως ισχύει, κατά την επερχόμενη περίοδο των σχολικών διακοπών του Πάσχα 2021 διευκρινίζονται τα ακόλουθα:Source link

realhosting
loading...

Απάντηση