Κορωνοϊός – ΕΕ: Η πανδημία έχει επηρεάσει δυσανάλογα τις γυναίκες

Έκθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτυπώνει το πώς οι γυναίκες έχουν επηρεαστεί δυσανάλογα από την πανδημία του κορωνοϊού, διότι αποτελούν τη μεγάλη πλειονότητα των εργαζομένων στην υγεία και σε άλλες θέσεις εργασίας της «πρώτης γραμμής». Η πανδημία έχει επίσης οδηγήσει σε αύξηση της ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος των γυναικών, σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της ΕΕ για την ισότητα των φύλων.

«Η πανδημία της COVID-19 έχει επηρεάσει δυσανάλογα τη ζωή των γυναικών», σύμφωνα με την έκθεση.

«Υπάρχουν ήδη επαρκή στοιχεία ότι επιτεύγματα των περασμένων ετών, που έγιναν με κόπο, έχουν ‘αντιστραφεί’…η πρόοδος για τα δικαιώματα των γυναικών κερδίζεται δύσκολα αλλά χάνεται εύκολα».

Source link

realhosting
loading...

Απάντηση