Κορωνοϊός: 10 ημέρες μετά τα συμπτώματα η επιστροφή του μαθητή στο σχολείο


Μετά την παρέλευση τουλάχιστον δέκα ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων πραγματοποιείται η ασφαλής επιστροφή στη σχολική μονάδα του μαθητή σε περίπτωση εργαστηριακά επιβεβαιωμένου περιστατικού κορωνοϊού COVID-19,  σύμφωνα με την νέα  Κοινή Υπουργική Απόφαση.  

Για την ασφαλή επιστροφή, υπολογίζονται τουλάχιστον τρία εικοσιτετράωρα από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού, χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών, και την απουσία των άλλων συμπτωμάτων, που μπορεί να επιμηκύνουν το δεκαήμερο.

Σύμφωνα με την απόφαση, οι μαθητές, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού, το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος μπορούν να επιστρέψουν στο σχολείο μετά την παρέλευση δέκα (10) ημερών από την τελευταία επαφή με το κρούσμα κορωνοϊού COVID-19, εφόσον είναι ασυμπτωματικοί, υπό την προϋπόθεση διενέργειας εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών πριν από την προβλεπόμενη ημέρα επιστροφής, αυτοδιαγνωστικού ελέγχου με αρνητικό αποτέλεσμα.Source link

realhosting
loading...

Απάντηση